BPSW verenigt professionals in sociaal werk

Agenda

Sociaal Café in Rotterdam

Het Regionetwerk Rotterdam organiseert een Sociaal Café met als thema: Signaleren en emanciperen? Een kerntaak van sociaal werkers!
Join

Lid worden van BPSW

Lid worden
  • Een groot netwerk van vakgenoten
  • Zelf invloed uitoefenen op je vak
  • Gratis abonnement op het Vakblad Sociaal Werk
  • Deskundige ondersteuning bij vakinhoudelijke vragen
  • Korting op scholingen en publicaties
  • Voordelige rechtsbijstandverzekering voor tuchtzaken
Vakblad Sociaal Werk

Vakblad Sociaal Werk

Het Vakblad Sociaal Werk behandelt alle facetten van het sociaal werk. Het signaleert, analyseert, rapporteert en informeert. En presenteert leerzame ervaringen uit de diverse werkvelden waarin maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen zich bevinden.

Lees verder