BSPW

2-daagse nascholing: Seksualiteit in het werkveld van maatschappelijk werkers

Aanmelden

Seksualiteit is de afgelopen decennia een belangrijk levensgebied geworden. Mensen leven langer en stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van hun leven. Seksualiteit hoort daarbij.
De maatschappelijk werker wordt in de praktijk steeds vaker geconfronteerd met vragen op het gebied van seksualiteit. Toch blijkt het voor zowel maatschappelijk werkers als cliënten heel lastig om te praten over seks. Soms heeft dat te maken met eerdere, soms vervelende ervaringen, eigen normen en waarden, tijdgebrek of je denkt er gewoon niet aan om ernaar te vragen.
Maatschappelijk werkers zijn goed opgeleide professionals, maar weten over het algemeen niet hoe ze seksualiteit moeten bespreken. In de opleiding is er vaak weinig aandacht voor dit onderwerp. Ook cliënten beginnen er vaak niet over; ze vinden dat de hulpverlener dat moet doen en vinden net als de hulpverlener, het ook een lastig onderwerp.

Het programma van deze tweedaagse nascholing is als volgt:

Dag 1:

Wat is seksualiteit?        Eigen normen en waarden
Seksuele anatomie         Culturele/religieuze aspecten
Seksuele ontwikkeling  Woordgebruik
Seksuele problemen      Seks en grenzen
Specifieke problematiek

Dag 2:

Bespreekbaar maken van seksualiteit
Seksuologische anamnese
Werken met het PLISSIT model
Inbreng eigen casuïstiek

De nascholing start om 9.00 en duurt tot 17.00 en is inclusief lunch.

Wat leert u in deze cursus?

Na het volgen van deze cursus heeft u kennis van:
• De meest voorkomende seksuele problemen.
• De seksuele ontwikkeling.
• Invloed van cultuur en religie op seksualiteit.
• Uw eigen houding ten aanzien van seksualiteit en de consequenties daarvan voor de hulpverlening.
• De hulpverleningsmogelijkheden op het gebied van seksualiteit.

Verder kunt u:
Seksualiteit bespreekbaar maken bij cliënten en collega’s, met het zogenoemde PLISSIT-model werken of zelf eenvoudige vragen behandelen of adequaat doorverwijzen.

Let op: er zijn voor deze bijeenkomst slechts 12 plaatsen beschikbaar, dus schijf snel in!
Mocht u vragen hebben n.a.v. deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Alberti Post (030-2948603) of mailen naar info@bpsw.nl

Aanmelden Ga naar de volledige agenda