BSPW

2-daagse nascholing Seksualiteit in het werkveld van maatschappelijk werkers

Aanmelden

Seksualiteit is de afgelopen decennia een belangrijk levensgebied geworden. Mensen leven langer en stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van hun leven. Seksualiteit hoort daarbij. De maatschappelijk werker wordt in de praktijk steeds vaker geconfronteerd met vragen op het gebied van seksualiteit. Toch blijkt het voor zowel maatschappelijk werkers als cliënten heel lastig om te praten over seks.

Soms heeft dat te maken met eerdere, soms vervelende ervaringen, eigen normen en waarden, tijdgebrek of je denkt er gewoon niet aan om ernaar te vragen.

Maatschappelijk werkers zijn goed opgeleide professionals, maar weten over het algemeen niet hoe ze seksualiteit moeten bespreken. In de opleiding is er vaak weinig aandacht voor dit onderwerp. Ook cliënten beginnen er vaak niet over; ze vinden dat de hulpverlener dat moet doen en vinden net als de hulpverlener, het ook een lastig onderwerp.

Het programma van deze tweedaagse nascholing is als volgt:

Onderwerpen van de scholing zijn:

Wat is seksualiteit?          Eigen normen en waarden           Bespreekbaar maken van seksualiteit
Seksuele anatomie           Culturele/religieuze aspecten      Seksuologische anamnese
Seksuele ontwikkeling     Woordgebruik                                 Werken met het PLISSIT model
Seksuele problemen         Seks en grenzen                              Inbreng eigen casuïstiek
Specifieke problematiek

Wat leert u in deze cursus?

Na het volgen van deze cursus heeft u kennis van:
• De meest voorkomende seksuele problemen.
• De seksuele ontwikkeling.
• Invloed van cultuur en religie op seksualiteit.
• Uw eigen houding ten aanzien van seksualiteit en de consequenties daarvan voor de hulpverlening.
• De hulpverleningsmogelijkheden op het gebied van seksualiteit.

Verder kunt u:
Seksualiteit bespreekbaar maken bij cliënten en collega’s, met het zogenoemde PLISSIT-model werken of zelf eenvoudige vragen behandelen of adequaat doorverwijzen.

Let op: er zijn voor deze bijeenkomst slechts 12 plaatsen beschikbaar, dus schijf snel in!
Mocht u vragen hebben n.a.v. deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Alberti Post (030-2948603) of mailen naar info@bpsw.nl

CV Wil Berghuis

Wil Berghuis heeft na de Sociale Academie jarenlang gewerkt als maatschappelijk werker bij diverse instanties binnen de gezondheidszorg (o.a. Psychiatrie, Algemene Ziekenhuizen, Revalidatie Centrum Maartenskliniek). Zij heeft vervolgopleidingen gevolgd in de systeem en relatie therapie gedragstherapie en psychopathologie. Na het behalen van de post-academische opleiding Seksuologie is zij gaan werken als seksuoloog in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en in een eigen praktijk in Kesteren. Wil Berghuis is geregistreerd seksuoloog NVVS.

Verder geeft zij regelmatig trainingen, workshops en lezingen op het gebied van seksuologie, aan zowel hulpverleners als patiënten organisaties.

Aanmelden Ga naar de volledige agenda