BSPW

3e editie congres Armoede en Schulden Doorgrond (van Zorg+Welzijn)

Aanmelden op externe website

In de laatste jaren groeit het inzicht over armoede en zijn er steeds meer initiatieven die gebruik maken van die kennis, mensen levend in armoede perspectief bieden en op een zinvolle manier leren omgaan met hun situatie. Dit congres van Zorg+Welzijn biedt je een podium aan die inzichten en initiatieven en de gelegenheid ze uitgebreid te bevragen en te bediscussiëren.

Hoewel ons land één van de meest welvarende landen ter wereld is, leeft inmiddels één op de tien Nederlanders op of onder de armoedegrens. Volgens het CBS neemt de armoede in Nederland sinds de laatste jaren enorm toe en is armoede vaak meer dan alleen een financieel probleem.

Veel sociale problematiek begint met armoede en schulden. Wie beter begrijpt wat armoede is, hoe het ontstaat, wat het met mensen doet, in welke wereld je terecht komt als je arm bent, kan die mensen beter helpen. Kun je hardop zeggen dat je, net als tienduizenden andere Nederlanders, afhankelijk bent van instanties?

Deze dag over armoede en schulden:

  • Geeft je grip op armoede en schulden en hoe je mensen die arm zijn beter kunt ondersteunen.
  • Geeft je inzicht in het irrationele gedrag van mensen die in armoede en schulden leven.
  • Laat je diverse initiatieven zien om armoede en schulden te bestrijden.
  • Leer je hoe je ervaringsdeskundigen kunt inzetten bij de aanpak van het probleem.
  • Maken we een verdiepingsslag in de content van de edities van 2017.

Meer informatie

Aanmelden Ga naar de volledige agenda