BSPW

Algemene Leden Vergadering (ALV) BPSW

Aanmelden via info@bpsw.nl

Geachte leden van de BPSW,

Hierbij nodigen we u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 15 november.

Agenda Algemene Ledenvergadering BPSW

Welkom en vaststelling agenda door voorzitter Jan Laurier

1. Concept Verslag ALV d.d. 14 juni 2018 Bijlage 1.1
Definitief Verslag ALV d.d. 8 februari 2018 Bijlage 1.2

2. Vragen en mededelingen
– Verkiezing Sociaal Werker van het jaar

3. Tussenevaluatie Jaarplan 2018 (ter kennisname) Bijlage 3.1
Vooruitblik 2019 Mondeling

4.1 Tarieven BPSW 2019 (ter vaststelling) Bijlage 4.1
4.2 Begroting 2019 (ter vaststelling) Bijlage 4.2.1 en 4.2.2

5.1 Beroepscode Sociaal Werker W&MD voor leden BPSW (ter kennisname) Mondeling
5.2 Tuchtrecht bij deze nieuwe code? (ter bespreking) Mondeling
5.3 Registratiereglement register Sociaal Werk W&MD (ter kennisname) Mondeling

6.1 Stand van zaken rond de BPSW (ter kennisname) Mondeling
6.2 Internationalisering (ter bespreking) Mondeling

7. Rol van de BPSW bij landelijke professionaliseringsprogramma’s Mondeling
– Jeugd
– Sociaal werk W&MD(‘Sociaal Werk Versterkt’)
– Agogen in de Gehandicaptenzorg
– Casemanagers Dementie

8. (Her)benoemingen leden Colleges & Bestuur (ter vaststelling) Bijlage 8

9. Uitnodiging meedenken nieuwe strategische beleidsplan

10. Rondvraag en sluiting Mondeling

1. De agenda en stukken worden 2 november op de website geplaatst.
2. U kunt zich aanmelden voor de ALV door een e-mail te sturen naar info@bpsw.nl met in de onderwerpregel ALV. Wilt u de stukken per post toegestuurd krijgen? Meld dat dan in uw aanmelding uiterlijk 6 november.

Aanmelden Ga naar de volledige agenda