BSPW

Basistraining Beroepsethiek Jeugdzorgwerker

Aanmelden

Deze training zit vol, er komt zsm een nieuwe datum op de agenda!

Voor professionals (HBO), geregistreerd als jeugdzorgwerker

Professionele autonomie is een belangrijk thema in de Jeugdwet. HBO-geschoolde jeugdzorgwerkers zijn daarom verplicht om aan te tonen, dat zij bekend zijn met de beroepsstandaard. De beroepsethische standaard is de beroepscode. Deze basistraining informeert uitvoerende jeugdzorgwerkers over de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker, richtlijnen (samen de beroepsstandaard), het tuchtrecht, professionele autonomie en alle implicaties hiervan voor het dagelijks werk.

De training richt zich op het herkennen en analyseren van morele dilemma’s in de dagelijkse praktijk. Met behulp van een stappenplan leren de deelnemers structuur aan te brengen in de materie. Dit geeft handvatten bij het omgaan met ethische dilemma’s, zowel in het werken met cliënten als in relatie tot de werkgever. Voorbereidende opdrachten op basis van casuïstiek zijn onderdeel van de training.

Leerdoelen
• Inzicht in professionalisering van de Jeugdzorgwerker
• Kennis van de beroepscode
• Kennis over het tuchtrecht
• Inzicht in hoe gestructureerd om te gaan met ethische dilemma’s in de praktijk

Praktisch
Duur 3 uur training, 1 uur voorbereiding
Door: Jaap Buitink

De combinatie van Basistraining en Verdiepingstraining komt tegemoet aan eisen voor beroeps(her)registratie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
De beroepscode is gedefinieerd door professionals op basis van ervaringen met ethische dilemma´s in de praktijk. De BPSW is als beroepsvereniging en vertegenwoordiger van professionals eigenaar van de Beroepscode Jeugdzorgwerker.

Meer informatie op https://skjeugd.nl/media/downloads/Voorwaarden_training_beroepsethiek_jzw.pdf

Aanmelden Ga naar de volledige agenda