BSPW

Basistraining Beroepsstandaard Jeugd- en Gezinsprofessional

Aanmelden

Voor: professionals (HBO), geregistreerd als Jeugd- en Gezinsprofessional of Jeugdzorgwerker
Duur: 3 uur training, 1 uur voorbereiding
Deze training wordt ook incompany aangeboden. Kosten: € 975

Inhoud

Professionele autonomie is een belangrijk thema in de Jeugdwet. Hbo-geschoolde Jeugd- en Gezinsprofessionals zijn daarom verplicht om aan te tonen, dat zij bekend zijn met de beroepsstandaard. De beroepsethische standaard is de beroepscode. De vakinhoudelijke standaard wordt gevormd door de richtlijnen. Deze basistraining informeert uitvoerende Jeugd en Gezinsprofessionals over de Beroepscode voor de Jeugd en Gezinsprofessionals, richtlijnen Jeugdhulp (samen de beroepsstandaard), het tuchtrecht, professionele autonomie en alle implicaties hiervan voor het dagelijks werk.

De training richt zich op het herkennen en analyseren van morele dilemma’s in de dagelijkse praktijk. Met behulp van een stappenplan leren de deelnemers structuur aan te brengen in het maken van afwegingen. Dit geeft handvatten bij het omgaan met ethische dilemma’s, zowel in het werken met cliënten als in relatie tot de werkgever.
Voorbereidende opdrachten op basis van casuïstiek zijn onderdeel van de training.

Doelgroep

Jeugd- en Gezinsprofessionals die in het kader van hun herregistratie bij SKJ zich verdiepen in de professionele standaard en beroepsethiek.

Leerdoelen

  • Inzicht in professionalisering van de Jeugdhulp en positie Jeugd en Gezinsprofessional
  • Kennis van de beroepscode en richtlijnen (professionele standaard)
  • Kennis over het tuchtrecht
  • Inzicht in hoe gestructureerd om te gaan met beroepsethische dilemma’s in de praktijk

Resultaten

Na de training:

ken je de context van jouw professionele standaard;
weet je op welke wijze je naar de beroepscode kunt kijken;
ken je het verschil tussen normen en waarden;
weet je welke professionele normen en waarden zijn vastgelegd;
ben je bekend geraakt met de term professionele autonomie – en heb je een idee wat dat van jou vraagt;
heb je kennisgemaakt met het ‘stappenplan’ om een beroepsethisch dilemma te analyseren.

Algemeen

De combinatie van de Basistraining en Verdiepingstraining komt tegemoet aan eisen voor beroeps(her)registratie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
De beroepscode is gedefinieerd door professionals op basis van ervaringen met ethische dilemma´s in de praktijk. De BPSW is als beroepsvereniging en vertegenwoordiger van professionals eigenaar van de Beroepscode Jeugd en Gezinsprofessional.

Aanmelden Ga naar de volledige agenda