BSPW

Basistraining Beroepsstandaard Jeugd- en Gezinsprofessional

Aanmelden

Basistraining Beroepsstandaard Jeugd- en Gezinsprofessional
Voor professionals (HBO), geregistreerd als Jeugd- en Gezinsprofessional of Jeugdzorgwerker
Duur 3 uur training, 1 uur voorbereiding

Leerdoelen
• Inzicht in professionalisering van de Jeugdhulp en positie Jeugd en Gezinsprofessional
• Kennis van de beroepscode en richtlijnen (professionele standaard)
• Kennis over het tuchtrecht
• Inzicht in hoe gestructureerd om te gaan met beroepsethische dilemma’s in de praktijk

Inhoud
Professionele autonomie is een belangrijk thema in de Jeugdwet. Hbo-geschoolde Jeugd en Gezinsprofessionals zijn daarom verplicht om aan te tonen, dat zij bekend zijn met de beroepsstandaard. De beroepsethische standaard is de beroepscode. De vakinhoudelijke standaard wordt gevormd door de richtlijnen. Deze basistraining informeert uitvoerende Jeugd en Gezinsprofessionals over de Beroepscode voor de Jeugd en Gezinsoprofessionals, richtlijnen Jeugdhulp (samen de beroepsstandaard), het tuchtrecht, professionele autonomie en alle implicaties hiervan voor het dagelijks werk.
De training richt zich op het herkennen en analyseren van morele dilemma’s in de dagelijkse praktijk. Met behulp van een stappenplan leren de deelnemers structuur aan te brengen in het maken van afwegingen. Dit geeft handvatten bij het omgaan met ethische dilemma’s, zowel in het werken met cliënten als in relatie tot de werkgever.
Voorbereidende opdrachten op basis van casuïstiek zijn onderdeel van de training.

Algemeen
De combinatie van Basistraining en Verdiepingstraining komt tegemoet aan eisen voor beroeps(her)registratie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
De beroepscode is gedefinieerd door professionals op basis van ervaringen met ethische dilemma´s in de praktijk. De BPSW is als beroepsvereniging en vertegenwoordiger van professionals eigenaar van de Beroepscode Jeugd en Gezinsprofessional.

Aanmelden Ga naar de volledige agenda