BSPW

Congres: Bedrijfsmaatschappelijk werk in de digitale revolutie

Aanmelden

U kunt zich helaas niet meer aanmelden!!!! VOL

De functiegroep Bedrijfsmaatschappelijk werk organiseert in samenwerking met de BPSW opnieuw HET congres voor Bedrijfsmaatschappelijk werkers en voor iedere collega die zich geïnspireerd voelt om te komen.

Dit jaar staat het congres in het teken van de digitale revolutie waarin we ons bevinden. We leggen het vergrootglas op de impact die deze digitale revolutie heeft op mens en organisatie. Daarbij onderzoeken we hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot ons vak.

Het wordt een dag vol energie door de frisse blik van experts op het onderwerp. Daarnaast is er uiteraard voor ieder wat wils in de workshops. Er zijn 2 workshoprondes, waarbij je kunt kiezen uit 6 interessante sprekers en onderwerpen. Kortom, een mooi en leerzaam programma. Schrijf je snel in!

Onze plenaire sprekers
Prof. dr. Witte Hoogendijk, afdelingshoofd Psychiatrie van het Erasmus MC Rotterdam en kernhoogleraar Psychiatrie.

In 2017 publiceerde hij samen met Wilma de Rek het boek ‘Van Big Bang tot Burn-out’. Waar komt ons stresssysteem vandaan? En hoe functioneel is dat nog in de moderne tijd? De hoeveelheid stressoren zijn toegenomen en complexer dan vroeger. Ons systeem lijkt daar niet op aangepast. Stress gerelateerde klachten nemen toe, zoals overspanning, depressie en burn-out. Hoe kun je je in de huidige tijd aanpassen aan de overweldigende hoeveelheid prikkels? Kan de mens zich beter leren aanpassen of moeten wij wellicht-ook als professionals- onze verwachtingen eens goed onder de loep nemen?

Marjolein Bastiaanssen & Heleen Kloosterhuis
Dagelijks komen er bij bedrijfsartsen en bedrijfsmaatschappelijk werkenden mensen met overspanning of burnout. Om deze mensen zo goed mogelijk te begeleiden zijn er voor professionals richtlijnen en zorgstandaarden over overspanning en burnout. Hoe zien deze eruit, wat zijn de nieuwste ontwikkelingen daarin en hoe kun je deze in de praktijk toepassen? We geven zowel een theoretische achtergrond, maar gaan ook in op de dagelijkse praktijk van en samenwerking tussen bedrijfsartsen en bedrijfsmaatschappelijk werk.

Programma
9.00 Inloop
9.30 Opening door Rudy van Leusden, algemeen directeur Beter/bedrijfsarts
9.45 Dagvoorzitter Bob Duynstee aan het woord
10.15 Lezing Marjolein Bastiaansen en Heleen Kloosterhuis
11.00 Pauze
11.15 Workshopronde 1
12.30 Lunch
13.45 Workshopronde 2
15.00 Pauze
15.15 Lezing Witte Hoogendijk
16.15 Afsluiting door de dagvoorzitter
16.25 Borrel

Workshops

1) Beroepscode als houvast bij vragen over privacy (door Jaap Buitink)
In deze workshop bespreken we knelpunten en dilemma’s in het werk rond (digitale) privacy en wat de beroepscode daarbij aan houvast biedt. Casussen uit de praktijk zijn uitgangspunt voor discussie.

Tip: lees vooraf artikel ‘Professionele autonomie vanuit ethiek & recht’ op www.buitinkbeleidsadvies.nl Vragen en casussen vooraf zijn welkom: jbuitink@xs4all.nl

2) Innovaties in stress, monitoring en management (door dr. Koen Hogenelst)
Dr. Koen Hogenelst doet onderzoek naar stress bij TNO. Hoe meet je stress in het lichaam met de nieuwste technologie? En als we het meten: wie moet er dan wat aan doen, werkgever of werknemer? Hoe brengen we zoiets in de praktijk? In deze sessie gaan we met deze vragen aan de slag en brengen we wetenschap en praktijk bij elkaar!

3) Ga de dialoog aan over PSA in jouw organisatie met de RoadMapp (door De Koers)
Tijdens deze workshop leer je om met behulp van de KoersKaart en de digitale versie, de RoadMapp, het gesprek te faciliteren over werkstress, ongewenst gedrag en duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie. Dit instrument kan ingezet worden om een gedeelde visie te vormen op deze onderwerpen, van groepen medewerkers tot directie!

4) Het Autisme Belevingscircuit
Het Autisme Belevingscircuit geeft je een indruk van de impact die autisme heeft op het dagelijks functioneren van mensen. Het circuit werkt als een eye-opener. Met een aantal korte opdrachten simuleren we een andere vorm van waarneming en informatieverwerking. Ontdek wat wel en niet werkt en op welke manier je beter kan aansluiten bij medewerkers met autisme.

5) Leiding geven en digitale dynamiek in organisaties (door dr. Tom van den Belt)
Leidinggeven via het toetsenbord. Lekker makkelijk? Jouw chef ontmoeten via het scherm. Een nieuwe vorm van ‘dienend leiderschap’? Het is de vraag of en zo ja leidinggeven in een tijdperk van digitale revolutie op de oude leest geschoeid kan zijn, of juist mee moet gaat met de tijd. Past leidinggeven via gewoon menselijk contact nog in deze tijd? Als we sommige publicaties en managementcursussen moeten geloven kan iedereen zich zelf sturen en zijn leidinggevenden overbodig. Is dat zo? Zijn arbeidsverhoudingen verleden tijd? Of is er nog genoeg te doen voor bedrijfsmaatschappelijk werkers bij het adviseren over gezonde werkrelaties, stimulerende werkcultuur en waarderend leiderschap? Zou het kunnen dat de inzichten over de ‘verwaarloosde organisatie’ en destructief recht van werknemers juist van toepassing zijn in organisaties die door de digitale revolutie geleid worden? Tijdens deze workshop zoeken we naar goede relationele ethiek in arbeidsrelaties, stimulerend leiderschap, goed werknemerschap in ‘digitaal-gestuurde’ organisaties en de bijdrage die bedrijfsmaatschappelijk werk hierbij kan leveren. Aan de hand van een aantal thema’s en een korte inleiding gaan we in gesprek over gevaren en goede voorbeelden van effectieve interventies.

6) Stemprojectie – Spreken vanuit je hart  (door Jolanda Jonker van Dru NL)
Het leven gaat snel en er wordt veel van ons gevraagd in de digitale wereld, maar ook in real life. Hoe blijf je in die drukte zo in verbinding met jezelf dat hetgeen jij te zeggen hebt ook overkomt zoals je wilt – met de juiste rust, de juiste kracht en de juiste intonatie? In deze workshop gaan we verschillende aspecten van de stem onderzoeken.

Aanmelden Ga naar de volledige agenda