BSPW

BPSW Jaarcongres 2017

Beroeps-kracht van sociaal werk Aanmelden

Kracht en empowerment zijn termen waar momenteel veel aandacht voor is binnen het sociaal werk. Cliënten moeten zo veel mogelijk op eigen kracht. Maar hoe reëel is dat eigenlijk? En professionals moeten de eigen kracht van buurten, burgers en cliënten versterken. Dat is althans beleidsjargon dat vaak wordt gebezigd binnen gemeenten, gezondheidszorg, bedrijven en jeugdzorg. Maar hoe doe je dat? En wil je dat? Verder is het meer dan ooit van belang om zelf als professional goed zichtbaar te zijn. Hoe krachtig ben je zelf eigenlijk?

Om te voorkomen dat het begrip kracht devalueert tot een containerbegrip gaan we op het BPSW Jaarcongres 2017 in op allerlei invalshoeken waarmee de kracht van het sociaal werk betekenis krijgt. In lezingen en workshops komt onder meer aan bod de kracht van:

 • de cliënt
 • de professional
 • ervaringskennis
 • beroepsethiek
 • internationalisering

Met prof. dr. Jan Willem Duyvendak, hoogleraar sociologie over ‘De zwakte van krachtdenken’. En prof. dr. Judith Wolf, hoogleraar maatschappelijke opvang over ‘Participatie en zelfregie op basis van eigen kracht’.

Resultaat
Wat levert deze dag jou op? Je leert waar de krachten liggen van jouw beroepsgroep, hoe je je eigen kracht in kunt zetten op verschillende gebieden en hoe je jezelf kunt profileren.

Daarnaast krijg je inzicht in

 • de ‘krachttermen’ die momenteel in de hulpverlening worden gebruikt, en wat die betekenen voor cliënten maar ook voor jou als hulpverlener
 • de toegevoegde waarde van zowel ervaringskennis als wetenschappelijke kennis en hoe je deze twee met elkaar kunt verbinden
 • de sterke en zwakke kanten van de brede netwerkbenadering vanuit een nieuwe blik
 • Krachtwerk, cliëntgedreven werken, omgaan met ethische dillema’s en ethisch actorschap

Laat je inspireren door

 • een kijkje over de grens
 • verhalen van en over krachtige professionals
 • ontmoetingen met vakgenoten

Na deze dag ben je helemaal bijgepraat en geïnspireerd en kun je weer met volle kracht vooruit! We zien je graag op 16 november!

Programma
Klik hier voor een toelichting op het programma.

09.00    Inloop en inschrijving

09.45    Welkom door BPSW voorzitter Jan Laurier

10.00    De zwakte van krachtdenken – prof. dr. Jan Willem Duyvendak, hoogleraar sociologie

10.40    Participatie en zelfregie op basis van eigen kracht – prof. dr. Judith Wolf, hoogleraar maatschappelijke zorg

11.30    Sessieronde 1 (lezing en workshops)

 • Interactieve lezing – Alie Weerman
 • 10 X sterker met een sociaal werker; De kracht van verhalen.
 • Krachtwerk – Judith Wolf
 • Profileren, laat jezelf zien!
 • Omgaan met morele dilemma’s – Beroepsethiek in de praktijk

12.30    Pauze

13.30    De kracht van nieuwe initiatieven – de MKS prijs

14.00    De kracht van wetenschappelijke kennis in het sociaal werk – dr. Lies Schilder, algemeen directeur van de BPSW

14.45    Korte koffiepauze

15.00    Sessieronde 2 (lezing en workshops )

 • Ethisch krachtige professionals – dr. Sabrina Keinemans; een interactieve lezing
 • 10 X sterker met een sociaal werker; De kracht van verhalen.
 • ‘Cliëntgedreven werken: dat doen we toch al?’
 • Profileren, laat jezelf zien!
 • De betekenis van emPOWERment voor onszelf als sociaal werker – Inspiratie van over de grenzen, door Josien Hofs

16.15    Einde en netwerkborrel

17.30- 19.00 uur: Algemene Ledenvergadering BPSW. Om 17.00 soep en broodjes voor leden die ALV bijwonen.

Aanmelden Ga naar de volledige agenda