BSPW

Complexe interacties met cliënten in de spreekkamer

Werken met mensen met psychiatrische stoornissen Aanmelden

Iedereen kan psychische klachten krijgen. Wanneer je psych(iatri)sche klachten vermoedt, kan dit de behandelrelatie flink ontregelen. Zie je het wel goed? Hoe regel je meer zorg? En hoe houd je grip op de behandelrelatie? In deze scholing leer je over psychiatrische diagnostiek en hoe je met de juiste woorden, doeltreffend en zelfverzekerd communiceert met de cliënt en andere zorgverleners. Belangrijk onderdeel van deze training is dat je leert wat jouw meerwaarde is: wat kan jij als maatschappelijk werker voor deze cliënten doen?

In deze scholing wordt specifiek ingegaan op het vergaren van kennis over psychopathologie, hoe je dit kunt herkennen in de spreekkamer en welke interventies je als maatschappelijk werker kunt inzetten. Ook wordt aandacht besteed aan de afweging tussen al dan niet doorverwijzen naar de GGZ of het zelfstandig (blijven) begeleiden van iemand met psychiatrische problematiek.

Doelgroep
Professionals in Sociaal Werk die zich willen bekwamen in het werken met ‘complexe’ cliënten, bij wie (mogelijk) sprake is van psychiatrische problematiek.

Leerdoel
Het vergaren van kennis over en het ontwikkelen van vaardigheden m.b.t. het werken met cliënten waarbij (mogelijk) sprake is van psychiatrische problematiek.

  • Je leert feiten over veelvoorkomende psychiatrische ziektebeelden.
  • Je leert psychiatrische problematiek, (bijvoorbeeld de
    aanpassingsstoornis) herkennen.
  • Je maakt kennis met het psychiatrisch onderzoek.
  • Je leert een beschrijvende diagnose interpreteren.
  • Je leert werken met de DSM-5 classificatie.

Trainers
Maartje Katzenbauer, voorheen werkzaam als psychiater in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, momenteel werkzaam als zelfstandig psychiater.

Ilonka Behr, (zelfstandig) medisch en oncologisch maatschappelijk werker, (EFT) relatietherapeut, registertherapeut BCZ. Sinds 2002 werkzaam in de gezondheidszorg.

Certificering
Na afloop van deze scholingsdagen krijg je een door het Registerplein geaccrediteerd scholingscertificaat.

Als je minimaal 10 scholingsdagen uit het aanbod voor scholing ‘Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker hebt gevolgd en een compleet portfolio kan verantwoorden kom je in aanmerking voor het certificaat: ‘Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker’.

Voor aanvang van het programma wordt gevraagd om je leerdoelen te mailen naar de trainers.

Programma
Dag 1
Introductie en kennismaking, inhoud en hoofdlijnen van de scholing.

• Psychische klachten signaleren
• Het psychiatrisch onderzoek: kaderen van psychische klachten. Oefening.Typetjes herkennen
• Psychische problemen: ontstaanswijzen
• Werken met het bio- psychosociale model: uitleg en opdracht
• Communiceren met de cliënt
• Uitleg en werken met GAF score (en WHODAS)
• Uitleg over psychofarmaca

Dag 2
• Communiceren met de cliënt: technieken
• Begeleidingsaspecten en interventies bij psychiatrische cliënten: werken met concepten
• Therapeutische vaardigheden:
Welke interventies kun je als maatschappelijk werker inzetten tijdens intake en behandeling/ begeleiding.
• Wanneer doorverwijzen? Hoe doorverwijzen?
• Inbreng eigen casuïstiek
• Profileren m.b.v. rapportage en gebruiken van DSM classificaties
• De identiteit/meerwaarde van de maatschappelijk werker
• Werken met ondersteunende modellen
• Positionering en multi-disicplinair samenwerken in psychiatrische context.

Informatie
Voor meer informatie kun je via de mail contact opnemen met Ilonka Behr, welkom@leaftherapie.nl

Aanmelden Ga naar de volledige agenda