BSPW

De impact van ziekte op relatie en gezin – 2019

2-daagse scholing Aanmelden

De BPSW organiseert de 2-daagse scholing

Maatschappelijk werk in de gezondheidszorg: De impact van ziekte op relatie en gezin

Deze scholing is los te volgen maar ook te gebruiken voor het certificaat Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker (GZMW).

Psychosociale zorg is systematische begeleiding die cliënten en hun naasten helpt, op lichamelijk, psychisch, sociaal en levensbeschouwelijk terrein. Wanneer er sprake is van een ziekte is de taak van de zorgverleners is om de cliënt en diens naasten, te ondersteunen bij het aanpassen aan de, door de ziekte ontstane, nieuwe levenssituatie. In dit aanpassingproces draait het om het zoeken naar een acceptabel evenwicht tussen draagkracht en draaglast. In deze scholing wordt specifiek ingegaan op de impact van ziekte op een relatie, en (eventuele aanwezige) kinderen.

Doelgroep: voor professionals in Sociaal Werk die zich willen bekwamen in het werken met echtparen en gezinnen in verschillende ziektestadia.

Leerdoeldoel scholing
Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden aanvullend op de eigen professie, over het werken met echtparen en gezinnen die te maken hebben met ziekte.
Je krijgt inzicht in de verschillende ziektestadia, de impact van ziekte op een relatie en kinderen, en leert interventies om gezinnen optimaal te kunnen begeleiden in dit aanpassingsproces.

Programma
Dag 1.
Introductie en kennismaking, inhoud en hoofdlijnen van de scholing.

Ochtend:
•    Psychosociale begeleiding in de gezondheidszorg, vanuit medisch, psychisch en sociaal perspectief (bio-psychosociaal model).
•    Psychosociale aspecten: de betekenis van ziekte en de impact op psychisch en sociaal niveau.
•    Begeleidingsaspecten en interventies in de verschillende fase van ziekte.
•    Middag:
•    Levensfase gebonden problemen bij ziekte
•    De invloed van hechting op het omgaan met ziekte
•    De impact van ziekte op de partnerrelatie
•    Seksualiteit
•    Begeleidingsaspecten en interventies bij het omgaan met partner-relatie problematiek

Dag 2
Ochtend:
•    Terugblik dag 1.
•    Impact van ziekte in het gezin op kinderen
•    Begeleidingsaspecten en interventies gericht op omgaan met kinderen
•    Werken aan de hand van eigen casuïstiek

Middag:
•    Positionering en multi-disicplinair samenwerken
•    Profileren  m.b.v. rapportage
•    Omgaan met overdracht en tegenoverdracht

Trainer:    Ilonka Behr, (zelfstandig) medisch en oncologisch
maatschappelijk werker, (relatie)-therapeut. Sinds 2002
werkzaam in de gezondheidszorg.

Certificering:    Na afloop van deze scholingsdagen krijg je een door het Registerplein geaccrediteerd scholingscertificaat.
Als je minimaal 10 scholingsdagen uit het aanbod voor scholing  ‘Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker hebt gevolgd en een compleet portfolio kan verantwoorden kom je in aanmerking voor het certificaat: ‘Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker.

Aanmelden Ga naar de volledige agenda