BSPW

Een inleiding suïcidepreventie

De BPSW functiegroep GGZ organiseert in samenwerking met de BPSW deze studiemiddag Aanmelden

Inhoud
‘Een inleiding suïcidepreventie” is een interactieve bijeenkomst waar de huidige kennis, inzichten, opvattingen en mogelijkheden voor gespreksvoering op het gebied van suïcide preventie worden behandeld door Paul van Hoek; adviseur en trainer in de sociaal psychiatrische zorg.

De stijging van suïcides in Nederland tussen 2007 en 2015 is 35%. Wist u dat? In 2016 maakten 1894 mensen een einde aan hun leven, 23 meer dan in 2015. Dit zijn gemiddeld 5,2 zelfdodingen per dag!

Overwegen om een eind te maken aan het leven is een uiterst emotioneel proces en de aandrang om het daadwerkelijk te doen kan heel geleidelijk toenemen. Hulpverleners signaleren vagelijk dat een cliënt aan zelfdoding denkt. Het is in die situatie de verantwoordelijkheid van de hulpverleners om het gesprek over suïcide te openen. Velen vinden dat moeilijk. Ze denken met lege handen te staan in het gesprek en in het vervolg.

De training geeft een inleiding is hoe u het gesprek voert over suïcidaal gedrag.

In het boek “Eigenlijk zegt u dat u dood wilt?!” van P. van Hoek en F. Brinkman (De Graaff, Utrecht 2017) is de methodiek van gespreksvoering met iemand die suïcidaal is uitgewerkt en is een verbinding gelegd met de actuele kijk op suïcide en suïcidepreventie. De training is vorm gegeven volgens de in dit boek beschreven methode. Zie voor meer informatie: http://www.paulvanhoek.nl/suicidepreventie/

Doelgroep
Professionals in de welzijnssector en gezondheidszorg die suïcidale mensen tegenkomen in hun werk: buurtcoaches, ambulante hulpverleners, huisartsen, maatschappelijk werkers, POH-GGZ, psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, SPV-ers, verpleegkundigen, etc

Programma
12.30 uur
         Netwerken met koffie en thee

13.00 uur         Deel 1 Feiten: Wat is de laatste stand van zaken? Wat zijn de feiten rondom suïcidaal gedrag? Welke ontwikkelingen zien we de laatste 30 jaar? Wat zijn risicofactoren? Hoe herken je een doodswens?

14:00 uur         Deel 2 Opvattingen: Is het aandacht trekken of echt? Is het te voorkomen of doen  ze het toch wel? Waar haal je de moed vandaan om er over te beginnen? Als mensen met suïcidaal  gedrag niet dood willen wat willen ze dan?

15.00 uur         Pauze

15.30 uur         Deel 3 Vaardigheden: Inzicht in de wijze waarop je een doodswens bespreekt. Hoe  je de ernst van het suïcidaal gedrag helder krijgt en hoe je gevaar op suïcide tempert.

17.00 uur         Afronding

Resultaat van deze middag
– Theoretische en algemene kennis over suïcidaal gedrag
– Positionering eigen beroep t.o.v. mensen met suïcidaal gedrag
– Beter zicht in problematiek omtrent suïcide
– Praktische handvatten t.a.v. omgaan met mensen met suïcidaal gedrag
– Inzicht in de methodiek gerelateerd aan de Multidisciplinaire richtlijn
– Uitwisseling van ervaringsverhalen
– Ontmoeten van (mede) professionals

Aanmelden Ga naar de volledige agenda