BSPW

Groepswerk Nieuwe Stijl, hoe doe je dat? – 2019

Aanmelden

 Groepswerk Nieuwe Stijl, hoe doe je dat?

Dit is een onderdeel van een traject van 10 scholingsdagen die leiden tot het BPSW-certificaat: Professional in sociaal werk gespecialiseerd in Groepswerk. Deze scholing kan ook los worden gevolgd.

Groepswerk is van oudsher een hulpverleningsmethode die in het maatschappelijk werk wordt gebruikt. Veel groepswerkers vragen zich af hoe de bekende methodieken vertaald kunnen/moeten worden naar groepswerk vanuit Welzijn Nieuwe Stijl. Deze scholing gaat over één specifieke nieuwe vorm in het werken met groepen, nl. het begeleiden van klanten met een verschillende hulpvraag in één groep, waarbij we focussen op speerpunten van Welzijn Nieuwe Stijl. Hoe faciliteer je dit als groepswerker? Binnen deze specifieke vorm integreren we bestaande methodieken. (bijv. de KOT).

Doelgroep
Sociale professionals die nu al of binnenkort (meer) met groepen (gaan) werken en die de landelijke speerpunten methodisch willen gebruiken.

Onderwerpen die aan bod komen
Tijdens deze training ga je in vier blokken aan de slag met drie speerpunten van Welzijn Nieuwe Stijl:
• Vraagverheldering
• Empowerment (persoonlijke kwaliteiten en eigen kracht)
• Netwerk inschakelen

Je wordt uitgedaagd om te schakelen tussen zelf deelnemer zijn én zelf deelnemers begeleiden. Zo voel je wat klanten ook ervaren en wat input geeft voor wat dit kan betekenen voor jezelf in je rol als groepswerker. Methodische reflectie verdiept dit bewustwordings- en leerproces.

Daarnaast biedt deze scholing je bij uitstek de gelegenheid om te onderzoeken hoe Groepswerk Nieuwe Stijl in je eigen werk geïntegreerd kan worden.

Resultaat
– Verdiept inzicht in de betekenis van werken vanuit het concept Groepswerk Nieuwe Stijl.

– Handvatten hoe je kunt aansluiten bij ieders hulpvraag én de kracht van de groep mobiliseert.

– Praktijkoefening ter plekke én transfer maken van het geleerde naar je eigen werkpraktijk: hoe pas ik dit toe.?

Programma

09.00                Inloop met koffie en thee

09.15 – 12.30  Ochtendprogramma:

Intro concept Groepswerk Nieuwe Stijl, oefenen met de eerste twee elementen daarvan: vraagverheldering en persoonlijke kwaliteiten.

12.30 – 13.15   Lunch

13.15 – 17.00 Middagprogramma:

Oefenen met een derde element: inschakelen netwerk. Daarna is er tijd om lastige groepssituaties onder de loep te nemen: wat speelt hier en hoe kan ik dat begeleiden?  hoe kan ik omgaan met weerstand bij het implementeren van deze werkvorm bij hulpvragers en collega’s?

Certificering
Na afloop van deze scholing ontvang je een door het Registerplein geaccrediteerd scholingscertificaat. Als je minimaal 10 scholingsdagen op het gebied van groepswerk, inclusief deze, binnen vijf jaar hebt gevolgd en een compleet portfolio kan verantwoorden kom je in aanmerking voor het BPSW-certificaat: Professional in sociaal werk gespecialiseerd in Groepswerk.

In 2019 staan behalve deze scholing ook de volgende scholingen met betrekking tot groepswerk gepland:
De groep begeleiden en tegelijkertijd jezelf leiden, een vak apart.  Een 2-daagse over de kunst en kunde van het begeleiden van groepen.

Basiscursus Groepsmaatschappelijk werk.

Groepswerk en werkvormen.

Contact: Jolanda Winters via jwinters@bpsw.nl

Praktisch
Wil je je met meerdere medewerkers tegelijk inschrijven voor deze scholing? Neem dan contact op met onze medewerker scholingen Alberti Post via bpswschool@bpsw.nl.

Tevens biedt de BPSW deze scholing Incompany aan voor een totaalprijs van € 2.500,- bij een groepsgrootte van 10-12 deelnemers.

Aanmelden Ga naar de volledige agenda