BSPW

Groepswerk voor professionals in sociaal werk – 2019

2-daagse scholing Aanmelden

Groepswerk voor professionals in sociaal werk

Deze 2-daagse scholing is een onderdeel van een traject van 10 scholingsdagen die leiden tot het certificaat: Professional in sociaal werk gespecialiseerd in Groepswerk. Deze scholing kan ook los worden gevolgd.

Groepswerk binnen het sociaal werk is een methode die zich richt op mensen met een hulpvraag en biedt deelnemers de mogelijkheid om op meer aangesproken te worden dan op hun cliënt zijn. De deelnemer is daarbij helpende en geholpene tegelijkertijd. Cliënten leren zo zichzelf en elkaar te helpen. Hiermee leren ze ook makkelijker hun netwerk te betrekken en vergroten. Dit bevordert de zelfredzaamheid door empowerment.

Met behulp van groepswerk worden op doelgerichte, systematische en procesmatige wijze sociale veranderingsprocessen bevorderd. Groepswerk maakt daarbij gebruik van de ervaringen van de individuele groepsleden of van hun onderlinge relaties om vooraf gestelde doelen te kunnen bereiken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van groepsfenomenen en groepservaringen. Deze spelen zich af in wisselwerking met de groepswerker, de andere deelnemers en de eigen sociale context. Hierbij staat het bevorderen van de persoonlijke vaardigheden centraal.

Doelgroep
Professionals in sociaal werk die met groepen (gaan) werken en methodisch willen werken.

Onderwerpen tijdens deze 2-daagse scholing

• Theorie over de verschillende groepsfases en – niveaus en fenomenen
• Oefenen met groepsfases en –niveaus
• Opzetten van een groep in de eigen praktijk
• De kracht van de groep
• Taakgericht en procesgericht werken
• Methodisch reflecteren

Leerdoelen
Je leert om van intuïtief naar bewust methodisch te handelen als groepswerker in Sociaal Werk door:

• kennis en vaardigheden op het gebied van groepsfases, communicatieniveaus en groepsfenomenen
• in de training samen te oefenen met de elementen uit groepswerk (parallel proces )
• het leren inzetten van doelgerichte interventies
• methodische reflectie tijdens de verschillende onderdelen om het bewustwordings- en leerproces te verdiepen

Certificering
Na afloop van deze scholing ontvang je een door het Registerplein geaccrediteerd scholingscertificaat. Als je minimaal 10 scholingsdagen op het gebied van groepswerk, inclusief deze, binnen vijf jaar hebt gevolgd en een compleet portfolio kan verantwoorden kom je in aanmerking voor het certificaat: Professional in sociaal werk gespecialiseerd in Groepswerk. In 2019 staan behalve deze scholing ook de volgende scholingen met betrekking tot groepswerk op de planning.

  • Groepswerk en leiderschap
  • Groepswerk en werkvormen
  • Groepswerk nieuwe stijl
  • Online groepswerk

Toelatingseis
De deelnemer is in het bezit van een door het Registerplein geaccrediteerde opleiding.

Trainer
Jolanda Winters via jwinters@bpsw.nl

Wil je je met meerdere medewerkers tegelijk inschrijven voor deze scholing? Neem dan contact op met onze medewerker scholingen Alberti Post via apost@bpsw.nl.

Aanmelden Ga naar de volledige agenda