BSPW

Impact erfelijkheidsonderzoek, rode draad door families – 2019

2-daagse scholing Aanmelden

Genetica en de psychosociale impact van erfelijke ziektes

Deze 2-daagse scholing is los te volgen maar ook te gebruiken voor het certificaat Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker (GZMW).

Erfelijke ziektes lopen generaties lang als een rode draad door families. Technologische ontwikkelingen op het gebied van DNA-onderzoek brengen allerlei vragen met zich mee. Voor wat voor keuzes staat een 30-jarige vrouw als ze hoort dat haar borstkanker erfelijk is? Hoe geeft iemand betekenis aan zijn leven als hij weet dat hij de aanleg voor een dodelijke hersenziekte heeft? Wat als je een erfelijke ziekte én een kinderwens hebt? En hoe zit het dan eigenlijk met het kopen van een huis? Erfelijkheidsonderzoek is vanwege de impact op meerdere levensterreinen bij uitstek het terrein van sociaal werk.

Doelgroep
Voor professionals in sociaal werk die zich willen bekwamen in het werken met mensen en families met een erfelijke ziekte of met een verhoogd risico daarop.

Doel scholing
Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden aanvullend op de eigen professie, over psychosociale, materiële en zingevende aspecten rondom erfelijkheidsonderzoek. Eigen leerbehoeftes bespreekbaar.

Onderwerpen
– Wat is erfelijkheid?
– Basiskennis Chromosomen, DNA, genen en overerving
– Procedure erfelijkheidsonderzoek
– Rol van sociaal werk
– Veelvoorkomende erfelijke aandoeningen
– Erfelijke borst- en darmkanker
– Medische dilemma’s en de rol van sociaal werk hierbij
– Familiecommunicatie
– Kinderwens en zwangerschap
– Zingevende gespreksvoering
– Inbreng eigen casuïstiek en /of begeleidingsvraagstuk.

Trainer Dr. Karin Landsbergen is biologe en maatschappelijk werker en ruim 10 jaar werkzaam geweest als medisch maatschappelijk werker op de afdeling Klinische Genetica van het Radboudumc in Nijmegen. Zij promoveerde in 2011 op de psychologische impact van onderzoek naar erfelijke darmkanker en op groepswerk voor vrouwen met een erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker. Momenteel is zij werkzaam als hoofddocent en senioronderzoeker op de opleiding Maatschappelijk Werk & Dienstverlening van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Certificering
Na afloop van deze scholingsdagen krijg je een door het Registerplein geaccrediteerd scholingscertificaat. Als je minimaal 10 scholingsdagen uit het aanbod voor scholing ‘Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker’ hebt gevolgd en een compleet portfolio kan verantwoorden kom je in aanmerking voor het certificaat: ‘Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker’.

Aanmelden Ga naar de volledige agenda