BSPW

Laat je scholen tot Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker! – 2019

2-daagse scholing Aanmelden

De BPSW – school organiseert de 2-daagse scholing

Laat je scholen tot Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker !

Deze scholing is los te volgen. En te volgen in de serie van scholingen voor het certificaat Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker.  De scholing is door de deelnemers gewaardeerd met een 8!

Om goede cliëntenzorg in de gezondheidszorg te kunnen bieden moet je kunnen werken in een medische setting, als onderdeel van een medisch behandelteam. Het is daarbij van belang dat je psychosociale hulpverlening profileert, interdisciplinair samenwerkt, bijdraagt aan beleidsontwikkeling en uitvoering, financiële structuren kent en participeert in ketenzorg. Dit vraagt om goed geschoolde maatschappelijk werkers op het gebied van de gezondheidszorg.

Deze scholing is de eerste algemene scholing van een serie van scholingen waarbij allerlei specialisaties in de gezondheidszorg aan bod komen zoals bijvoorbeeld, de (hart) revalidatie etc.

Doelgroep
Maatschappelijk werkers die nu al of binnenkort (meer) binnen de gezondheidszorg (gaan) werken.

Onderwerpen tijdens de scholing
• Cliëntenzorg
• Hoe zit de gezondheidszorg in elkaar
– Zowel qua organisatie als financiering
– hoe ziet de toekomst van de gezondheidszorg eruit
– specialisaties in de gezondheidszorg

• Profileren
– verwijzingen
– samenwerken
– werkgroepen, zorgpaden
– klinische lessen en presentaties

• Basiskennis medische terminologie
• Rapportage, registratie, geheimhouding

Hierbij is de beroepscode en het beroepsprofiel van de maatschappelijk werker uitgangspunt en wordt een vertaling naar de medische setting gemaakt. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van competenties (zie beroepsprofiel van de maatschappelijk werker 2006) zoals bijvoorbeeld:

• hanteert samenwerkingsrelatie als leerproces
• signaleert actief probleemversterkende factoren
• telt en vertelt

Wat levert deze scholing op
Na het volgen van deze scholing heb je

• kennis over de verschillende aspecten van het werken als maatschappelijk werker in de gezondheidszorg
• Weet je wat er van je wordt verwacht als maatschappelijk werker in de gezondheidszorg
• Kun je deze kennis direct toepassen in je (toekomstige) praktijk

Hoe leer je tijdens deze scholing?
Je gaat zelf actief aan de slag. Je wordt gefaciliteerd door de trainers. Je formuleert zelf je leerdoelen die je van te voren kenbaar maakt zodat de training hierop kan anticiperen. Jouw praktijk en jouw manier van leren en werken zijn het uitgangspunt en bepalen mede het resultaat van deze scholing. Er wordt gebruikt gemaakt van een combinatie van verschillende leervormen en leeractiviteiten. Ook krijg je allerlei leermateriaal op diverse manieren aangeboden. De leerresultaten leg je vast in een portfolio.

Trainers
• Jolanda Winters
Beleidsadviseur & trainer professionalisering sociaal werk
Ontwerper (maat)werk trainingen & trajecten sociaal werk

• Colin van der Heijden, sectieleider medisch maatschappelijk werk. Afdeling Medische Psychologie| Universitair Medisch Centrum St Radboud

Certificering
Na afloop van deze twee scholingsdagen en het behalen van de eindtoets krijg je een door het Registerplein geaccrediteerd scholingscertificaat. Als je minimaal vijf scholingscertificaten uit de serie ‘Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker hebt behaald en een compleet portfolio kan verantwoorden kom je in aanmerking voor het certificaat: ‘Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker.

Toelatingseis
De deelnemer is in het bezit van een diploma maatschappelijk werk of HSS Zorg.

Aanmelden Ga naar de volledige agenda