BSPW

Laat je scholen tot Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker

De BPSW-school organiseert deze 2-daagse scholing Aanmelden

Deze scholing, die ook los te volgen is, is in de serie van scholingen voor het certificaat ‘Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker’ door de deelnemers gewaardeerd met een 8!

Om goede cliëntenzorg in de gezondheidszorg te kunnen bieden, moet je kunnen werken in een medische setting, als onderdeel van een medisch behandelteam. Het is daarbij van belang dat je psychosociale hulpverlening profileert, interdisciplinair samenwerkt, bijdraagt aan beleidsontwikkeling en uitvoering, financiële structuren kent en participeert in ketenzorg.

Dit vraagt om goed geschoolde maatschappelijk werkers op het gebied van de gezondheidszorg. 
Deze scholing is de eerste algemene scholing van een serie van scholingen waarbij allerlei specialisaties in de gezondheidszorg aan bod komen zoals bijvoorbeeld de (hart)revalidatie.

Doelgroep

Maatschappelijk werkers die nu al of binnenkort (meer) binnen de gezondheidszorg (gaan) werken.

Onderwerpen die tijdens de scholing aan bod komen

 • Cliëntenzorg
 • Hoe zit de gezondheidszorg in elkaar
  –          zowel qua organisatie als financiering
  –          hoe ziet de toekomst van de gezondheidszorg eruit?
  –          Welke specialisaties zijn er in de gezondheidszorg?
 • Profileren
  –          verwijzingen
  –          samenwerken
  –          werkgroepen, zorgpaden
  –          klinische lessen en presentaties
 • Basiskennis medische terminologie
 • Rapportage, registratie, geheimhouding

Hierbij is de beroepscode en het beroepsprofiel van de maatschappelijk werker het uitgangspunt en wordt er een vertaling naar de medische setting gemaakt. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van competenties (zie beroepsprofiel van de maatschappelijk werker 2006) zoals:

 • hanteren van de samenwerkingsrelatie als leerproces;
 • actief signaleren van probleemversterkende factoren;
 • tellen en vertellen.

Resultaat

Na het volgen van deze scholing heb je:

 • kennis over de verschillende aspecten van het werken als maatschappelijk werker in de gezondheidszorg;
 • weet je wat er van je wordt verwacht als maatschappelijk werker in de gezondheidszorg;
 • kun je deze kennis direct toepassen in je (toekomstige) praktijk.

Hoe leer je tijdens deze scholing?

 • Je gaat zelf actief aan de slag.
 • Je wordt gefaciliteerd door de trainers.
 • Je formuleert zelf je leerdoelen die je van te voren kenbaar maakt zodat de trainer hierop kan anticiperen.
 • Jouw praktijk en jouw manier van leren en werken zijn het uitgangspunt en bepalen mede het resultaat van deze scholing.
 • Er wordt gebruikt gemaakt van een combinatie van verschillende leervormen en leeractiviteiten.
 • Ook krijg je allerlei leermateriaal op diverse manieren aangeboden.
 • De leerresultaten leg je vast in een portfolio.

Trainers

Jolanda Winters, medisch maatschappelijk werker, trainer & coach, gespecialiseerd in de gezondheidszorg (To Results).
Colin van der Heijden, sectieleider medisch maatschappelijk werk. Afdeling Medische Psychologie| Universitair Medisch Centrum St Radboud.

Certificering

Na afloop van deze twee scholingsdagen en het behalen van de eindtoets krijg je een door het Registerplein geaccrediteerd scholingscertificaat. Als je minimaal vijf scholingscertificaten uit de serie ‘Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker’ hebt behaald en een compleet portfolio kan verantwoorden kom je in aanmerking voor het certificaat: ‘Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker’.

Toelatingseis

De deelnemer is in het bezit van een door het Registerplein geaccrediteerde opleiding.


Praktisch

Datum:        vrijdag 13 september en vrijdag 20 september 2019
Locatie:        Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht
Tijd:             9.30 – 16.30 uur inclusief lunch
Kosten:         voor leden € 464,00 van de BPSW voor twee dagen; niet leden betalen € 619,00
Registerpunten: 4 registerpunten of voor het opleidingstraject ‘Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker’ voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers

Aanmelden Ga naar de volledige agenda