BSPW

Maatschappelijk werk in de oncologie – 2019

2-daagse scholing Aanmelden

Deze scholing is los te volgen maar ook te gebruiken voor het certificaat Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker (GZMW).

Psychosociale oncologische zorg is systematische begeleiding die kankerpatiënten en hun naasten helpt, op lichamelijk, psychisch, sociaal en levensbeschouwelijk terrein. De taak van de zorgverleners is om de patiënt en diens naasten, te ondersteunen bij het aanpassen aan de, door kanker ontstane, nieuwe levenssituatie. In dit aanpassingsproces draait het om het zoeken naar een acceptabel evenwicht tussen draagkracht en draaglast.

Doelgroep
Voor professionals in Sociaal Werk die een zich willen bekwamen in het werken met mensen in verschillende ziektestadia in de oncologie.

Leerdoel scholing
Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden over psychosociale oncologische zorg,
aanvullend op de eigen professie.

Programma
Dag 1
Introductie en kennismaking, inhoud en hoofdlijnen van de scholing.
Psychosociale begeleiding in de oncologie, vanuit medisch, psychisch en sociaal perspectief (bio-psychosociaal model).

Ochtend:
•    Actuele medische aspecten in de oncologie – door dr. Mathé Bollen, oncoloog-internist MC Groep. De betekenis van kanker en de impact op medisch niveau.
•    Feiten en misverstanden over kanker, fase van ziekte behandelmogelijkheden, behandelingen en bijwerkingen, erfelijkheid en risicofactoren.

Middag:
•    Psychosociale aspecten: de betekenis van kanker en de impact op psychisch en sociaal niveau.
•    Psychosociale risicofactoren
•    Begeleidingsaspecten en interventies in de acute fase
•    Verschil tussen normale angst en klinische angst
•    Levensfase gebonden problemen bij kanker
•    Hechting en coping bij kanker
•    Werken aan de hand van casuïstiek

Dag 2
Ochtend:
•    Terugblik dag 1.
•    Inbreng eigen casus
•    Begeleidingsaspecten en interventies in de chronische en palliatieve fase
•    Omgaan met kinderen
•    Seksualiteit
•    Kanker en relatieproblematiek
•    Alleenstaand en kanker

Middag:
•    Positionering en multi-disicplinair samenwerken in oncologische context.
•    Profileren m.b.v. modules
•    Onderzoeken van je eigen kracht
•    Omgaan met overdracht en tegenoverdracht

Certificering
Na afloop van deze scholingsdagen krijg je een door het Registerplein geaccrediteerd scholingscertificaat.
Als je minimaal 10 scholingsdagen uit het aanbod voor scholing ‘Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker’ hebt gevolgd en een compleet portfolio kan verantwoorden kom je in aanmerking voor het certificaat: ‘Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker’.

Aanmelden Ga naar de volledige agenda