BSPW

Masterclass Juridische vraagstukken in het sociaal domein (van Zorg+Welzijn)

Aanmelden op externe website

Hoe kun je de kwaliteit van zorg waarborgen in samenspel met de bestaande wet- en regelgeving? Hoe verhouden regels en maatwerk zich tot elkaar? En, welke invloed heeft de privacywetgeving op het integraal samenwerken samenwerken en delen van informatie? Je gaat er actief mee aan de slag bij de Zorg+Welzijn Masterclass Juridische vraagstukken in het sociaal domein. Je ontvangt deze dag direct toepasbaar juridisch advies!

Belemmeren wet- en regelgeving de juiste zorg en ondersteuning? Of zorgen zij juist voor een sterke positie voor kwetsbare burgers? Of is het wellicht allebei waar? Hoe dan ook: professionals in het sociaal domein hebben behoefte aan meer kennis, om hen te helpen optimaal te bewegen binnen de juridische (on)mogelijkheden waar zij in hun werk tegen aan lopen.

Juridische vraagstukken

  • Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving binnen het sociaal domein?
  • Tegen welke juridische vraagstukken lopen professionals in het sociaal domein aan?
  • Welke ruimte heb je binnen de kaders van wet- en regelgeving in het sociaal domein om maatwerk te kunnen leveren?
  • Welke invloed heeft de privacywetgeving op het integraal samenwerken en delen van informatie?
  • Hoe kun je de kwaliteit van zorg waarborgen in samenspel met de bestaande wet- en regelgeving?
Aanmelden Ga naar de volledige agenda