BSPW

Masterclass Omgaan met mensen met dementie en hun familieleden uit niet-westerse culturen

Masterclass door Carel Jacobs, docent interculturele communicatie Aanmelden

In navolging van de masterclass ‘Kwetsbare Ouderen’ organiseert de V&VN in samenwerking met de BPSW en de Breederode Hogeschool de masterclass ‘Omgaan met mensen met dementie en hun familieleden uit niet-westerse culturen’.

De verwachting is dat het aantal mensen met dementie met een niet-westerse achtergrond de komende jaren snel zal stijgen. Voor zorgprofessionals is het belangrijk om te beschikken over sensitiviteit om deze families adequaat te kunnen benaderen en begeleiden.

Programma
De volgende onderwerpen worden tijdens deze masterclass behandeld:

  1. De beleving van dementie en mantelzorg in verschillende culturen en de verwachtingen voor de toekomst.
  2. Leren omgaan met het begrip ‘cultuurverschillen’. Door welke bril kijk ik zelf?
  3. Kennismaken met familierelaties en zorgverlening bij dementie in niet-westerse culturen, in het bijzonder Turkije, Marokko, Suriname, Caribische Eilanden, Indonesië, China.
  4. Ontwikkelen van communicatieve vaardigheden om effectief om te gaan met de zorg voor zowel de persoon met dementie als de mantelzorgers, andere hulpverleners en geestelijk verzorgers.
  5. Omgaan met respect voor ouderen, loyaliteit in de familie, taboes, schaamte, gebruiken en rituelen in de palliatieve fase.

Doelgroep
Zorgmanagers, (dementie)verpleegkundigen, verzorgenden, social workers en andere professionals in de (thuis)zorg die in hun werk worden geconfronteerd met cultuurverschillen en hier effectief mee willen omgaan.

Docent
Carel Jacobs, docent interculturele communicatie gezondheidszorg

Aanmelden Ga naar de volledige agenda