BSPW

Maatschappelijk werk in de Palliatieve Zorg – 2019

2-daagse scholing Aanmelden

Maatschappelijk werk in de Palliatieve Zorg

Deze scholing is los te volgen maar ook te gebruiken voor het certificaat Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker (GZMW).

Palliatieve zorg is alle zorg die erop gericht is iemand met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Het kan langdurige zorg zijn, soms jarenlang, maar het kan ook kortdurende zorg zijn.

Psychosociale hulpverlening is een belangrijk onderdeel van de palliatieve zorg. Maatschappelijk (Sociaal) werkers richten zich op de cliënt in zijn sociale context. Ze hebben niet alleen aandacht voor emotionele en psychische aspecten, maar ook voor de praktische gevolgen van ziek zijn en sterven.

Doelgroep
Professionals in sociaal werk die zich willen bekwamen in het werken met mensen (en hun sociale omgeving) die zich bevinden in de palliatieve fase.

Doel scholing

Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden over de psychosociale hulpverlening in de palliatieve zorg, aanvullend op de eigen professie.

Programma

Dag 1

Introductie en kennismaking, inhoud en hoofdlijnen van de scholing.

Achtergrond palliatieve zorg, besluitvorming palliatieve fase en positionering van psychosociale hulpverlening in de palliatieve zorg. 1e aanzet m.b.t. begeleidingsmethoden.

Ochtend:

 • Kwaliteitskader palliatieve zorg.
 • Richtlijnen en besluitvorming palliatieve fase.

Middag:

 • Positionering psychosociale hulpverlening palliatieve zorg
 • Screeningsinstrumenten (LAST meter, Utrecht Symptoom Dagboek, HADS)
 • Begeleidingsmethoden
 • Werken aan de hand van casuïstiek

Dag 2

Doorgaan op begeleidingsmethodiek. Inbreng eigen casuïstiek en zorg voor jezelf als hulpverlener.

Ochtend:

 • Terugblik dag 1.
 • Verdere uitwerking begeleidingsmethoden
 • Inbreng eigen casus

Middag:

 • Draaglast en draagkracht van de hulpverlener
 • Zelfzorg
 • Innerlijke ruimte
 • Intervisiemethodiek
Aanmelden Ga naar de volledige agenda