BSPW

Overdracht en Tegenoverdracht in het maatschappelijk werk – 2019

2-daagse scholing Aanmelden

De BPSW organiseert de 2-daagse scholing

Overdracht en Tegenoverdracht in het Maatschappelijk werk

Deze scholing is los te volgen maar ook te gebruiken voor het certificaat Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker (GZMW).

Overdracht is het herhalen van een patroon in een belangrijke relatie uit het verleden, in een onbewuste poging deze relatie alsnog te veranderen of te helen. Tegenoverdracht gaat over de eigen overdracht van de therapeut op de cliënt.
Overdracht is helaas nog steeds het meest onderschatte verschijnsel in hulpverlening: het is één van de meest voorkomende oorzaken van verstoringen in het hulpverleningscontact en het gebeurt meestal onbewust. De vraag is niet óf je als maatschappelijk werker in overdracht gaat, maar hoe en waaraan je je overdracht herkent en hoe je daar vervolgens mee omgaat.

Doelgroep
Voor professionals in Sociaal Werk die zich willen bekwamen in het werken met overdracht en tegenoverdracht en daarmee hun eigen professioneel handelen verder willen ontwikkelen.

Leerdoeldoel scholing
Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden over overdracht en tegenoverdracht in de hulpverleningsrelatie aanvullend op de eigen professie.

Programma
Introductie en kennismaking, inhoud en hoofdlijnen van de scholing.
Tijdens de training zullen o.a. de volgende thema’s aan bod komen:
–    Wat is overdracht; wat zijn de signalen, hoe kun je je bewust worden van de overdracht van de cliënt. Welke interventies kun je inzetten om om te leren omgaan met overdracht.
–    Tegenoverdracht; wat zijn de signalen, hoe kun je je bewust worden van je eigen overdracht en hoe herken je het. Welke interventies kun je inzetten om te leren omgaan met tegen overdracht.
–    Wat is zelfonthulling van de hulpverlener? Wat is het verschil tussen verticale en horizontale zelfonthulling. Hoe werk je met verschillende vormen van zelfonthulling.
–    Er wordt gewerkt aan de hand van oefeningen en casuïstiek om het zicht op eigen handelen en
het eigen proces te verhelderen.

Trainer: Ilonka Behr, (zelfstandig) medisch en oncologisch maatschappelijk werker, registertherapeut en EFT-relatietherapeut. Sinds 2002 werkzaam in de gezondheidszorg.

Certificering
Na afloop van deze scholingsdagen krijg je een door het Registerplein geaccrediteerd scholingscertificaat.
Als je minimaal 10 scholingsdagen uit het aanbod voor scholing ‘Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker’ hebt gevolgd en een compleet portfolio kan verantwoorden kom je in aanmerking voor het certificaat: ‘Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker’.

Aanmelden Ga naar de volledige agenda