BSPW

Reflectief leren voor begeleiders van intervisiegroepen – 2019

3 dagdelen Aanmelden

Reflectief leren voor begeleiders van intervisiegroepen

Reflectie binnen de jeugdhulpverlening is een belangrijk instrument voor de lerende professional. Door te reflecteren op zijn/haar werkervaringen scherpt de jeugdzorgwerker zichzelf als eigen instrument en bevordert hiermee zijn/haar vakmanschap. Reflectief leren draagt bij aan de professionele autonomie van de jeugdzorgwerker en zorgt voor een blijvend lerende houding en een professionele uitvoering van zijn/haar vak. Op deze wijze bevorderen jeugdzorgwerkers een leven lang leren en blijven ze zich ontwikkelen ten behoeve van kwaliteitshulp voor de cliënten. Mensen die een intervisiegroep gaan begeleiden hebben kennis nodig om reflectief leren te kunnen begeleiden. Een goed georganiseerde reflectiepraktijk is in het belang van de werkgever en de werknemer. Het draagt bij aan zorgvuldig handelen en de kwaliteit van de hulp. Daarnaast is voor jeugdzorgwerkers van belang om tijdig stil te staan bij wat hun vak van hun vraagt om zorgvuldig te kunnen blijven handelen. Verder is kennis van de gestelde eisen met betrekking tot de beroepsregistratie van belang voor het verzilveren van uw intervisiepraktijk in het kader van de (her)registratie.

Het uitgangspunt voor deze training is: reflectief leren is leren van eigen ervaringen. Dat vraagt de bereidheid van begeleiders om dat leerproces zelf aan te gaan en door eigen inzet en ervaring te leren leren. Daarom zullen de deelnemers, naast kennis opdoen, vooral veel zelf ervaren en oefenen.

Doelgroep
Begeleiders van intervisiegroepen. Deelnemers zijn reflectief en hebben ervaring in het geven van intervisie of werkbegeleiding (of gerelateerde leer/procesbegeleiding)

Leerdoel
• Kennis en inzicht verwerven in reflectie op de drie niveaus: ethisch, technisch-instrumenteel en persoonlijk
• De drie niveaus van reflectie kunnen herkennen, onderscheiden, hanteren en integreren binnen de intervisiegroep.
• Kennis en kunde over aan welke voorwaarden een intervisiegroep moet voldoen om tot reflectief leren te kunnen komen.
• Kennis en kunde hebben over het formuleren van leervragen
• Kennis hebben over de verschillende intervisiemethodieken
• Kennis en inzicht hebben van een leerproces
• Weten hoe een procesverslag te maken
• Kennis over de borging van het reflectieve leren en de inbedding hiervan in van de intervisiegroep en de organisatie.
• Kennis verwerven met betrekking tot de reflectie eisen die gelden voor (her)registratie van de jeugdzorgwerker

Programma
De training duurt 1,5 dag. De eerste dag wordt besteed aan kennis en methodiek, zelf oefenen en een eigen leerplan maken. Dan volgt na een maand een dagdeel waarin intervisiemethodes, de eigen praktijkuitvoering, het feedback geven en ontvangen zullen worden geoefend en besproken, er ruimte is voor casuïstiek en de borging van eigen leren in de praktijk gemaakt wordt.

Incompany?
Heeft u behoefte aan een in company training in uw organisatie of samenwerkingsverband? Ook dat is mogelijk. Wij trainen een groep van maximaal 12 deelnemers. Kosten voor deze incompany training zijn € 2.500,-. Neem contact op met ons via bpswschool@bpsw.nl.

Aanmelden Ga naar de volledige agenda