BSPW

RelatieWijs – Beoordelen en aanpakken van (ex-) partnergeweld

1-daagse scholing - RelatieWijs: Een adequaat hulpmiddel voor het doorlopen van alle stappen van de meldcode Aanmelden

Krijg taal en vaardigheden die helpen om signalen van relationeel geweld bespreekbaar te maken (16+ jaar) 

Beoordelen en aanpakken van (ex-)partnergeweld
Geweld in (ex-)partnerrelaties is de meest voorkomende vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Professionals hebben een belangrijke rol bij de aanpak van geweld tussen partners en ex-partners. Maar hoe herken je de signalen? En hoe maak je deze bespreekbaar?

RelatieWijs
RelatieWijs helpt! Het is een methodiek waarmee je grensoverschrijdend gedrag tussen partners en ex-partners kunt signaleren, beoordelen en bespreekbaar kunt maken. RelatieWijs sluit aan bij de stappen van de meldcode en biedt een handreiking voor professioneel handelen.
Veel professionals voelen zich niet voldoende competent om relationeel (grensoverschrijdend) gedrag te bespreken. De Wet meldcode verplicht echter om stappen te zetten als een professional grensoverschrijdend gedrag tussen partners of ex-partners vermoedt. RelatieWijs is ontwikkeld om professionals te helpen bij het uitvoeren van die stappen. De methode richt zich op (jong) volwassenen vanaf 16 jaar.
RelatieWijs is ontwikkeld door Movisie en geïnspireerd op het succesvolle Sensoa Vlaggensysteem© (Frans & Franck, 2010; 2014).

Deze training
In deze training kijken we met behulp van de methodiek RelatieWijs hoe u om kunt gaan met grensoverschrijdend gedrag binnen (gewezen) relaties. Er worden handvatten gegeven om het gesprek aan te gaan. RelatieWijs helpt bij het verzamelen van signalen en het beoordelen van relationeel (grensoverschrijdend) gedrag vanuit objectiveerbare criteria. De criteria helpen ook bij het bespreekbaar maken van het gesignaleerde gedrag: ze maken het gedrag concreet en laten zien waar nader onderzoek nodig is. De training bestaat uit actieve en interactieve sessies. Er is in de training gelegenheid om eigen casuïstiek in te brengen.

Resultaat van deze dag
Na deze training bent u in staat om grensoverschrijdend relationeel gedrag te duiden en te plaatsen in het continuüm van gepast naar zeer ongepast gedrag. U hebt concrete instrumenten in handen om handelingsverlegenheid te doorbreken, u bent in staat het gedrag te concretiseren waardoor grensoverschrijdingen tijdig(er) kunnen worden gesignaleerd en er ontstaat een handelingsperspectief dat afhankelijk is van het gedrag van de betrokkene.

De trainer
Marcel Vroomen geeft training en begeleiding op het gebied van persoonlijke vaardigheden, bewustwording, gedragsverandering & persoonlijke effectiviteit. Speciale aandacht hebben thema’s rondom geweld in afhankelijkheidsrelaties. Marcel is gelicentieerd voor de trainingen in het kader van de (vernieuwde) Meldcode en het Vlaggensysteem (Movisie). Marcel treedt regelmatig op als teamcoach en als mediator. Opdrachtgevers zijn in het bijzonder bij politie, gemeenten en maatschappelijke (welzijns)organisaties.

Incompany
Deze training is ook incompany te verkrijgen, tot maximaal 15 deelnemers per groep. Kosten: € 2.350,–.

Aanmelden Ga naar de volledige agenda