BSPW

Rouw in de spreekkamer van Bedrijfsmaatschappelijk Werk

2-daagse scholing Aanmelden

Rouw in de spreekkamer van Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Deze training is gericht op het leveren van een werkwijze voor het begeleiden van werknemers met een rouw gerelateerde vraagstukken. In 2012 heeft de trainer onderzoek gedaan naar de effecten van rouwbegeleiding door bedrijfsmaatschappelijk werk. Op basis van praktijk ervaringen en op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft zij een werkwijze ontwikkeld.

De resultaten van het onderzoek voor wat betreft de effectiviteit van rouwbegeleiding waren dusdanig positief v.w.b. het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers en het aantonen dat werken inderdaad ondersteunend werkt voor een rouwende werknemer. Het op de juiste wijze begeleiding levert een aanzienlijke verzuimreductie op.

Doelgroep
Bedrijfsmaatschappelijk werkers of maatschappelijk werker die zich bezig houden met re-integratie.

Doel scholing
Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van rouw gerelateerde problematiek. Op welke wijze kun je werknemer én leidinggevende(n) c.q. organisatie ondersteunen bij het voorkomen van ziekteverzuim of het beperken van het ziekteverzuim.

Resultaat
Je krijgt inzicht in de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van rouw, en krijgt een aantal praktische tools die je kunt toepassen in de begeleiding van werknemers en/of het adviseren van leidinggevenden.

Over de trainer
In 2012 heeft Joyce Neijenhuis MSW onderzoek gedaan naar de effecten van rouwbegeleiding door
bedrijfsmaatschappelijk werk. Op basis van haar ervaringen en op basis van de uitkomsten van het
onderzoek heeft zij de methodiek Arbeid en Rouw ontwikkeld. Destijds was zij werkzaam als staf
bedrijfsmaatschappelijk werk bij 365. Zij heeft momenteel haar eigen praktijk en is directeur van de
netwerkorganisatie BMW Voor Elkaar.

Onderwerpen die aan de orde komen
Dag 1
• presentatie onderzoeksresultaten
• opzet van de werkwijze
• toelichting wetenschappelijke modellen v.w.b. rouw
• werkwijze methodiek inclusief betrekken werkgever in begeleiding
• oefenen met één onderdeel methodiek in groepjes van 2
• stellen van vragen, evaluatie en voorbereiding dag 2

Dag 2
• behandelen van vragen op basis van theorie dag 1
• oefenen met acteur in het toepassen van de werkwijze in de praktijk

Certificering
Na afloop van deze scholingsdagen krijg je een door het Registerplein geaccrediteerd scholingscertificaat. Als je minimaal 10 scholingsdagen uit het aanbod voor scholing ‘Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker’ hebt gevolgd en een compleet portfolio kan verantwoorden kom je in aanmerking voor het certificaat: ‘Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker’.

Aanmelden Ga naar de volledige agenda