BSPW

Scholing Multidisciplinaire behandeling van gevolgen MS (adv)

Van beperkingen naar mogelijkheden Aanmelden op externe website

In 1 dag op de hoogte van de behandelmogelijkheden van de gevolgen van MS: Volg op 8 maart of 2 oktober 2018 de multidisciplinaire MS-scholing bij MS-Expertisecentrum Nieuw Unicum.

Wanneer rekening gehouden wordt met de complexiteit van deze letterlijk zenuwslopende ziekte, is effectieve behandeling van de gevolgen goed mogelijk. Naast uw eigen expertise vullen wij deze kennis multidisciplinair aan voor een optimale behandelstrategie waarbij we kijken naar de mogelijkheden en niet uitgaan van de beperkingen. Want er is veel mogelijk in de behandeling van de gevolgen van MS!

Opzet en duur:
De scholing start plenair met een uiteenzetting door de arts over de domeinen waarop bij MS problemen kunnen voorkomen. Gevolgd door interactieve workshops waarin nader ingegaan wordt op verschillende problematieken. U kunt bij inschrijving uw voorkeur voor een workshop opgeven.

In de middag is er een plenaire sessie over cognitie en gedrag. Niet altijd onderkend, maar bij veel mensen met MS komen cognitieve klachten voor en die zijn van invloed op hun dagelijks functioneren. Voor u als professional belangrijk om rekening mee te houden bij invulling van de behandeling.

Vervolgens is er de tweede workshopronde (voorkeur via inschrijving). Plenair gaan we in op verliesverwerking: MS betekent een continu rouwproces omdat er steeds afscheid genomen moet worden van functies.

Waar: Nieuw Unicum MS-Expertisecentrum
Cursusdata: 8 maart of 2 oktober van 08.30 ontvangst – 17.30 uur
Locatie-adres: Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort
Kosten: € 350,- p.p. Wanneer u met 2 of meerdere personen uit één organisatie komt bedragen de kosten € 300,- p.p. (dit geldt bij gelijktijdige inschrijving en 1 factuuradres)
Diplomering: Accreditatie 7 punten
Doelgroep: Professionals werkzaam in verpleeghuizen, LG-instellingen, revalidatiecentra en eerstelijnspraktijken. Gericht op: specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, (neuro)psychologen, revalidatieartsen,
(MS-)verpleegkundigen en maatschappelijk werk.

Voor meer informatie en inschrijving: www.nieuwunicum.nl/ms-scholing

Inhoudelijk programma van 9-17.30 uur:

 

Introductie van de domeinen waarop problemen kunnen voorkomen bij MS
Interactieve workshop ronde A, keuze uit:

Spasticiteit – door specialist ouderengeneeskunde en fysiotherapeut.
Verdere verdieping op de gevolgen van spasticiteit bij MS. Hoe kan spasticiteit bij de verschillende behandeldisciplines een rol spelen en welke interventies zijn er mogelijk?

Voeding en slikstoornissen – door logopedist en diëtist
Wat maken slikstoornissen en voeding nu specifiek bij MS en hoe beïnvloedt dit het dagelijks leven? Waaraan kan een slikstoornis worden herkend en welke mogelijkheden zijn er, behalve eventuele aanpassing van de voeding, om problemen bij het slikken te verminderen?

Systeembehandeling en ondersteuning bij MS – door neuropsycholoog
MS heb je niet alleen. Wat is de impact van MS op de directe omgeving (bijv. partners, kinderen, mantelzorgers)? Welke hulpvragen signaleer je als behandelaar in de directe omgeving van de patiënt? Hoe kun je de naasten en het zorgteam betrekken zodat het meerwaarde heeft in je behandeling?

Cognitie, emotie en gedrag bij MS
Interactieve workshop ronde B, keuze uit:

Spasticiteit – door specialist ouderengeneeskunde en fysiotherapeut
Verdere verdieping op de gevolgen van spasticiteit bij MS. Hoe kan spasticiteit bij de verschillende behandeldisciplines een rol spelen en welke interventies zijn er mogelijk?

Pijn en vermoeidheid – door MS-verpleegkundige en fysiotherapeut
MS gaat veelal gepaard met pijn en extreme vermoeidheid. Hoe werkt dit door in het dagelijks functioneren van patiënten en welke interventies kunt u toepassen?

Invloed van cognitie op communicatie – door neuropsycholoog en logopedist
Welke invloed heeft cognitie op de communicatie? Hoe is dit te beoordelen bij een patiënt met MS? Welke interventies en behandelmogelijkheden zijn er?

Verliesverwerking
Evaluatie en afsluiting

 

Wat brengt deze eendaagse scholing u?

  • U leert over de wisselwerking tussen verschillende functie- en gezondheidsdomeinen en hoe die uw behandeling kunnen beïnvloeden
  • U krijgt concrete handvatten aangereikt die toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Aan de hand van casuïstiek ervaart u welke (aanvullende) interventies u zelf kunt verrichten, welke interventies mogelijk zijn door andere behandeldisciplines en welke verwijsmogelijkheden er zijn.
  • U volgt interactieve workshops gegeven door specialisten uit verschillende disciplines, die dagelijks zowel intramuraal als extramuraal mensen met MS behandelen, aangevuld met ervaringsverhalen van patiënten.
  • Extra aandacht voor signalen die duiden op complexe problematiek, zodat u tijdig de juiste behandeling kan inzetten en verslechtering (zo veel mogelijk) kan voorkomen.
  • Ruimte voor uw vragen en inbreng van eigen casuïstiek.
Aanmelden Ga naar de volledige agenda