BSPW

Seksualiteit TABOE OF THEMA | 2 dagen

Aanmelden

BPSW biedt nascholing aan:
TABOE OF THEMA

Uw trainer: Wil Berghuis – maatschappelijk werker, seksuoloog NVVS

Seksualiteit is de afgelopen decennia een belangrijk levensgebied geworden. Mensen leven langer en stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van hun leven. Seksualiteit hoort daarbij. Ook is seksualiteit alom aanwezig in de media.
Hulpverleners worden in de praktijk steeds vaker geconfronteerd met vragen op het gebied van seksualiteit. Toch blijkt het voor zowel hulpverleners als cliënten nog vaak een taboe om te praten over seks. Soms heeft dat te maken met eerdere, vervelende ervaringen, gebrek aan kennis en vaardigheden, de eigen normen en waarden, tijdgebrek ,of je denkt er gewoon niet aan om ernaar te vragen.
Hulpverleners zijn meestal goed opgeleide professionals, maar weten over het algemeen niet hoe ze seksualiteit moeten bespreken. In de opleiding is er vaak weinig aandacht voor dit thema. Ook cliënten beginnen er vaak niet over; ze vinden dat de hulpverlener dat moet doen en vinden net als de hulpverlener, dit ook lastig.
Uit diverse onderzoeken blijkt dat seksualiteit in de hulpverlening vaak niet ter sprake komt.
Een gemiste kans, want door dit onderwerp tijdig te bespreken, kunnen problemen voorkomen worden.

Het programma van deze tweedaagse nascholing is als volgt:

Dag 1: Dag 2:

Wat is seksualiteit? Eigen normen en waarden Bespreekbaar maken van seksualiteit
Seksuele anatomie Culturele/religieuze aspecten
Seks / levensfases Seks in de Media Seksuologische anamnese
Woordgebruik Werken met het PLISSIT model
Seksuele problemen Seks en grenzen Inbreng eigen casuïstiek
Specifieke problematiek

De nascholing start om 9.00 en duurt tot 17.00 en is inclusief lunch.

Wat leert u in deze cursus?

Na het volgen van deze cursus heeft u kennis van:
• De meest voorkomende seksuele problemen.
• Seksualiteit in verschillende levensfases
• Invloed van cultuur ,media en religie op seksualiteit.
• Uw eigen houding ten aanzien van seksualiteit en de consequenties daarvan voor de hulpverlening.
• De hulpverleningsmogelijkheden op het gebied van seksualiteit.

Verder kunt u:
Seksualiteit bespreekbaar maken bij cliënten en collega’s, met het zogenoemde PLISSIT-model werken of zelf eenvoudige vragen behandelen of adequaat doorverwijzen.

Let op: er zijn voor deze bijeenkomst slechts 12 plaatsen beschikbaar, dus schijf snel in!
Mocht u vragen hebben n.a.v. deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Alberti Post (030-2948603) of mailen naar bpswschool@bpsw.nl

CV Wil Berghuis

Wil Berghuis heeft na de Sociale Academie jarenlang gewerkt als maatschappelijk werker bij diverse instanties binnen de gezondheidszorg (o.a. Psychiatrie, Algemene Ziekenhuizen, Revalidatie Centra) . Zij heeft vervolgopleidingen gevolgd in de systeem en relatietherapie (o.a. EFT), gedragstherapie en psychopathologie(o.a. seksverslaving).
Na het behalen van de post-academische opleiding Seksuologie is zij gaan werken als seksuoloog in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en in een eigen eerstelijnspraktijk in Kesteren.
Wil Berghuis is geregistreerd bij de BPSW, NFG en als seksuoloog NVVS/SH.

Verder geeft zij regelmatig trainingen, workshops en lezingen op het gebied van seksualiteit en seksuologie, aan zowel hulpverleners (o.a. artsen, psychologen, maatschappelijk werkers) als patiëntenorganisaties.

Aanmelden Ga naar de volledige agenda