BSPW

Sociaal werk in de digitale samenleving

2-daagse scholing Aanmelden

De BPSW School organiseert de tweedaagse scholing Sociaal werk in de digitale samenleving

Omschrijving
Hoe geef jij vorm aan je rol als sociaal werker in de digitale samenleving? Heb je zicht op de mogelijkheden? Ken je de kansen en risico’s?

De samenleving wordt steeds digitaler; sociale media, apps en games, ze zijn niet meer weg te denken. Ook sociaal werkers kunnen er goed gebruik van maken, bijvoorbeeld voor verbinding, empowerment en participatie. Maar er is ook een keerzijde, zoals mensen die niet mee kunnen komen en problemen door onlinegedrag. Denk aan gameverslaving, agressie via sociale media en cybercriminaliteit. Onze digitale samenleving vraagt van sociaal werkers een nieuw digitaal bewustzijn en mediawijsheid.

Doel van de scholing
In deze training doe je kennis en vaardigheden op om, vanuit je rol als sociaal werker, bewust en verantwoord om te gaan met de kansen en risico’s van digitale middelen.

Doelgroep
Professionals in sociaal werk die de mogelijkheden van de digitale wereld willen benutten voor een inclusieve samenleving. En professionals die de risico’s willen kunnen signaleren en willen leren hoe zij daar beter mee om kunnen gaan.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Basiskennis over de digitale samenleving en de rol van de sociaal werker hierin.
 • Vaardigheden om digitale middelen verantwoord in te zetten in de hulpverlening.
 • Signaleren en aanpakken van problemen door digitalisering en onlinegedrag.
 • Herkennen van maatschappelijke digitale vraagstukken en deze op ethische wijze kunnen benaderen.
 • De eigen positie in en bijdrage aan de digitale samenleving in het maatschappelijk debat.

Resultaat

 • Je hebt kennis over (internet)technologie, sociale media en het onlinegedrag van mensen.
 • Je kunt je rol als sociaal werker in de digitale samenleving op een verantwoorde manier oppakken.
 • Je hebt zicht op de kansen van internet en weet hoe je sociale technologie inzet in je werk.
 • Je herkent de risico’s van internet en weet hoe je kunt handelen.
 • Je hebt vaardigheden om digitale begeleiding te bieden.
 • Je ontwikkelt een kritische, digitaal bewuste reflecterende houding.
 • Je kunt (beter) omgaan met maatschappelijke vraagstukken en ethische dilemma’s in de digitale samenleving.
 • Je hebt een leermodel om je in de toekomst te blijven ontwikkelen als sociaal werker in de digitale samenleving.

Trainer /spreker (s)
Marcha Hartman – van der Laan, van huis uit maatschappelijk werker, werkt als seniordocent en onderwijskundige bij de Social Work opleiding bij de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden.

Voorbereiding
Als voorbereiding lees je het boek ‘Sociaal werk in de digitale samenleving’ van Marcha Hartman-van der Laan. Te bestellen bij Coutinho Uitgeverij, ISBN: 9789046906590, ebook: 9789046967621. En je kunt de op de bijbehorende website staande filmpjes bekijken.

 

Aanmelden Ga naar de volledige agenda