BSPW

‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand wie is de beste hulpverlener van dit land?’

Interactieve bijeenkomst Agogen in de GGZ Aanmelden

‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand wie is de beste hulpverlener van dit land?’

De BPSW functiegroep agoog in de GGZ organiseert in samenwerking met de BPSW deze studiemiddag op donderdag 7 maart 2019.

Inhoud
‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand wie is de beste hulpverlener van het land?” is een interactieve bijeenkomst waar de huidige kennis, inzichten, opvattingen en mogelijkheden voor gespreksvoering op het gebied van effectief behandelen en herstelgericht werken worden besproken vanuit verschillende oogpunten door ervaringsdeskundige en hulpverlener Marcel Niezen en Peter Smit.

Het eerste gedeelte staat in het teken van de titel: “Van zelfreflectie naar zelfonthulling; wat voor hulpverlener ben jij?

Technieken, methodieken, kaders en behandelplannen; ze zijn belangrijk en onmisbaar in de hulpverleningspraktijk van alledag. Maar ze krijgen handen en voeten (en een gezicht) door jou! Wellicht kom je net van school of heb je al jaren ervaring; in beide gevallen ben jij de uitvoerder van die technieken, plannen en methodieken.

Soms is het goed om even pas op de plaats te maken. Of zelfs een stapje terug te doen.
En te kijken naar wat jou ook al weer heeft bewogen om voor dit werkveld en deze doelgroep te kiezen. Tijd om – met jou en je werksituatie als vertrekpunten – te kijken naar welke hulpverlenersstijl jij van nature in je hebt. Naar wat je basishouding is en waar je sterke punten en je uitdagingen liggen.

In de interactieve workshop ‘Wat voor hulpverlener ben jij?’ komen deze elementen aan bod. Gecombineerd met herstel ondersteunende zorg en afgezet tegen een persoonlijk verhaal van een sociaal werker die cliënt werd.

Het tweede gedeelte staat in het teken van de titel: “Door de ogen van een cliënt

Als sociaal werker verleen je zorg aan cliënten. Je stelt in samenwerking met collega’s een behandelplan op, maakt misschien een signaleringsplan of werkt samen met de cliënt aan doelen. Je probeert alles zo goed mogelijk af te stemmen. Zo lang de cliënt maar goede zorg krijgt. Hoe je zorg verleent hangt mede af van hoe je naar de cliënt kijkt en door welke bril je kijkt. Hetzelfde geldt voor de cliënt, ook die kijkt naar jou en heeft een bepaald beeld bij jou als persoon en dus als hulpverlener. Hoe kijkt een cliënt eigenlijk naar jou als hulpverlener? Altijd al willen weten hoe een cliënt zijn hulpverlener(s) nou echt ervaart? Hoe hij naar jullie kijkt of misschien opkijkt? Ga dan in gesprek met een ervaringsdeskundige die meer dan 20 jaar cliëntervaring heeft binnen de psychiatrie van GGZ en laat je verrassen.

Doelgroep
Alle sociaal werkers en in het bijzonder de sociaal werkers in de GGZ.

Programma
12.30 uur Netwerken met koffie en thee
13.00 uur Interactieve workshop “Van zelfreflectie naar zelfonthulling; wat voor hulpverlener ben jij?” door Marcel Niezen
14:30 uur Pauze
15.00 uur Ervaringsverhaal “Door de ogen van een cliënt” gepresenteerd door Peter Smit
16.30 uur Afronding en ruimte voor vragen/ delen van ervaringen
17.00 uur Sluiting

Resultaat van deze middag
-Inzicht, bewustwording en kennis over jouw positie en invloed als hulpverlener
-Meer inzicht t.o.v. het perspectief van de cliënt
-Praktische handvatten om bewust om te gaan met jezelf als instrument om de ander te helpen
-Inzicht in eigen hulpverlenersstijl
-Uitwisseling van ervaringsverhalen
-Ontmoeten van (mede) professionals

Indien je nu lid wordt, profiteer je meteen al van de BPSW korting

Aanmelden Ga naar de volledige agenda