BSPW

Symposium Sociale Rechtvaardigheid als basisprincipe voor sociaal werkers

Afscheidssymposium BPSW-bestuurder Josien Hofs Aanmelden via secretariaat@bpsw.nl

BPSW bestuurder Josien Hofs neemt na ruim 12 jaar afscheid met een symposiummiddag:

Sociale Rechtvaardigheid
Als basisprincipe voor sociaal werkers

Na Afloop: Algemene Ledenvergadering BPSW

In de basis is sociaal werk een mensenrechtenberoep. Als het gaat om het collectief verdedigen van de rechten van cliënten en bewoners moeten we de nodige decennia terug. Er is een al langer heersende tendens om problemen van mensen te individualiseren, terwijl veel mensen tussen wal en schip vallen.[i] Hier lig bij uitstek een taak voor sociaal werkers om op te komen voor de sociale rechten van cliënten.

Het zijn de woorden van BPSW bestuurslid Josien Hofs die haar hele leven zich heeft ingezet voor de positie en rechten van de kwetsbare mens. Tijdens het symposium gaan we ons verdiepen in de vraag hoe we vorm geven aan sociale rechtvaardigheid. We krijgen daarbij een presentatie door Rory Truell van de International Federation of Social Work (IFSW) met daarin internationale voorbeelden.

Programma

14.00
Inloop/ Ontvangst

14.30
Start bijeenkomst o.l.v. dagvoorzitter dr. Richard de Brabander. Richard de Brabander is senior lecturer en programmadocent bij Hogeschool InHolland.

14.45
Presentatie door dr. Rory Truell, IFSW Secretary General over sociale rechtvaardigheid in internationaal perspectief. Hoe sociaal werkers wereldwijd opkomen voor sociale rechtvaardigheid.

15.15
Paneldiscussie met:

  • Josien Hofs, bestuurslid BPSW, vrijwilliger Humanistisch Verbond, gepensioneerd docent InHolland.
  • Dr. Tina Rahimy is lector Sociaal Werk in de superdiverse stad bij Hogeschool Rotterdam
  • Elma Brussé, vertrouwenspersoon voor seksbranche Stichting Humanitas
  • Drs. Jan Willem Bruins, directeur BPSW

16.15
Intermezzo: Jan van Seters is lerarenbegeleider bij Hogeschool InHolland

16.30
Afscheidswoord door drs. Jan Laurier, voorzitter BPSW – en afronding door Josien Hofs

17.00
Einde, met borrel (soep en broodje voor Leden die ALV bijwonen)

17.30 – 19.30
Algemene Leden Vergadering (ALV) BPSW

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan het symposium.

Aanmelding
U meldt zich aan door uiterlijk 1 november 2018 een mail te sturen aan secretariaat@bpsw.nl met als onderwerp: ‘Aanmelding 15 november’.

Vermeld s.v.p. in uw mail of u zich aanmeldt:
– voor het symposium
– voor de Algemene Leden Vergadering
– voor beide

[i]  “Sociaal werkers onder gemeentelijke regie. Pleidooi voor sociale rechtvaardigheid als basisprincipe voor sociaal werk.” Josien Hofs (2017) in Journal of  Social Intervention: Theory and Practice. Vol.26-33, p.65-71.

Aanmelden Ga naar de volledige agenda