BSPW

Training Effectiever reflecteren voor Jeugd- en Gezinsprofessionals – 2019

1-daagse scholing Aanmelden

Training Effectiever reflecteren voor Jeugd- en Gezinsprofessionals

Effectiever leren reflecteren of een nieuwe impuls geven aan het samen reflecteren binnen je eigen organisatie? De BPSW-school biedt een training aan voor deelnemers van reflectiegroepen.

Er zijn veel veranderingen in het jeugdhulpdomein, en de problematieken waarmee je te maken krijgt zijn vaak complex. Dan is het zaak om stil te staan bij wat jij, als professional, nodig hebt om je vak goed en volgens jouw beroepsstandaard uit te kunnen voeren. Reflectie is daarvoor een leerzaam en effectief middel.

Reflectie en professionele autonomie
Reflectie binnen de jeugdhulpverlening is een belangrijk instrument voor de lerende professional. Door te reflecteren op je eigen werkervaringen scherp je jezelf als eigen instrument en bevorder je je vakmanschap. Reflectief leren draagt bij aan jouw professionele ruimte, je behoudt een blijvende lerende houding en een professionele uitvoering van je vak.

Belang van werkgever en werknemer
Een goed georganiseerde reflectiepraktijk is in het belang van de werkgever en de werknemer. Het draagt bij aan zorgvuldig handelen en aan de kwaliteit van de hulp. Daarnaast is het voor jeugd- en gezinsprofessionals van belang om tijdig stil te staan bij wat hun vak van ze vraagt om zorgvuldig te kunnen blijven handelen.

Doelgroep
• Professionals in het jeugddomein die hun intervisie inhoudelijk goed vorm willen geven.
• Organisaties die hun professionals willen ondersteunen bij een goede reflectieve praktijk.

Onderwerpen tijdens de training
• Wat is reflectief leren en op welke wijze faciliteer en bewerkstellig je het reflectieve leren als deelnemer en inbrenger van een intervisiegroep.
• Hoe schep je een krachtige leeromgeving met elkaar?
• De leervraag als instrument leren gebruiken.
• Kennis en kunde rond het maken van een leerverslag.
• De drie niveaus van reflectie (persoonlijk, technisch-instrumenteel (methodisch) en normatieve reflectie herkennen, onderscheiden, hanteren en integreren binnen de intervisiegroep.
• Het stil staan bij een aantal methodische opties om intervisie vorm te geven.

Om het geleerde gelijk in de praktijk te kunnen brengen is het prettig om tijdens of niet te lang na de training daadwerkelijk de mogelijkheid te hebben in een intervisiegroep deel te kunnen nemen.

Praktisch
Voorafgaand aan de training ontvangen deelnemers de voorbereiding en het programma van deze dag.

Certificering
Na afloop van deze scholing ontvang je een door Registerplein geaccrediteerd scholingscertificaat. Registerpunten voor deze scholing: 7.

Incompany
Deze training kan ook incompany worden gevolgd. Wij trainen een groep van maximaal 15 deelnemers. De kosten van deze incompanytraining zijn € 1.295.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via bpswschool@bpsw.nl.

 

Aanmelden Ga naar de volledige agenda