BSPW

Training: Intervisie voor jeugdzorgwerkers en jeugdzorgorganisaties

Aanmelden

Training intervisie voor jeugdzorgwerkers en jeugdzorgorganisaties

Intervisie opzetten, volgen of deze een nieuwe impuls geven binnen je eigen organisatie? De BPSW-school biedt een training aan voor deelnemers van intervisiegroepen.

Er zijn veel veranderingen in het jeugdhulpdomein, en de problematieken waarmee je te maken krijgt zijn vaak complex. Dan is het zaak om stil te staan bij wat jij, als professional, nodig hebt om je vak goed en volgens jouw beroepsstandaard uit te kunnen voeren. Reflectie is daarvoor een leerzaam en effectief middel.

Reflectie en professionele autonomie
Reflectie binnen de jeugdhulpverlening is een belangrijk instrument voor de lerende professional. Door te reflecteren op je eigen werkervaringen scherp je jezelf als eigen instrument en bevorder je je vakmanschap. Reflectief leren draagt bij aan de professionele autonomie en je behoudt een blijvende lerende houding en een professionele uitvoering van je vak.

Belang van werkgever en werknemer
Een goed georganiseerde reflectiepraktijk is in het belang van de werkgever en de werknemer. Het draagt bij aan zorgvuldig handelen en aan de kwaliteit van de hulp. Daarnaast is het voor jeugdzorgwerkers van belang om tijdig stil te staan bij wat hun vak van ze vraagt om zorgvuldig te kunnen blijven handelen.

Doelgroep
• Professionals in het jeugddomein die hun intervisie inhoudelijk goed vorm willen geven.
• Organisaties die hun professionals willen ondersteunen bij een goede reflectieve werkpraktijk.

Onderwerpen tijdens de training
• Reflectief leren en hoe je dat als deelnemer en inbrenger van een intervisiegroep zo goed mogelijk faciliteert en bewerkstelligt.
• Hoe schep je een krachtige leeromgeving en hoe kun je jezelf als instrument zo goed mogelijk inzetten ten behoeve van het leren van de ander?
• De leervraag als instrument leren gebruiken.
• Kennis en kunde rond het maken van een leerverslag.
• De drie niveaus van reflectie (persoonlijk, technisch-instrumenteel (methodisch) en normatieve reflectie herkennen, onderscheiden, hanteren en integreren binnen de intervisiegroep.
• Het stil staan bij een aantal methodische opties om intervisie vorm te geven.

Om het geleerde gelijk in de praktijk te kunnen brengen is het prettig om tijdens of niet te lang na de training daadwerkelijk de mogelijkheid te hebben in een intervisiegroep deel te kunnen nemen.

 

Aanmelden Ga naar de volledige agenda