BSPW

Training voor begeleiders van Intervisiegroepen – 2019

3 dagdelen Aanmelden

Training voor begeleiders van intervisiegroepen

(open inschrijving)

Mensen die een intervisiegroep gaan begeleiden hebben kennis nodig om reflectief leren te kunnen begeleiden. Het uitgangspunt voor deze training is: reflectief leren is leren van eigen ervaringen. Dat vraagt de bereidheid van begeleiders om dit ervaringsleren zelf aan te gaan. En door eigen inzet en ervaring reflectief te leren leren. Daarom zullen de deelnemers, naast kennis opdoen, ook zelf ervaren en oefenen.
Reflectie binnen de hulpverlening is een belangrijk instrument voor de lerende professional. Door te reflecteren op je eigen werkervaringen scherp je jezelf als eigen instrument en bevorder je je vakmanschap. Reflectief leren draagt bij aan de professionele autonomie en je bevordert een blijvende lerende houding en een professionele uitvoering van je vak.

Belang van werkgever en werknemer
Een goed georganiseerde reflectiepraktijk is in het belang van de werkgever en de werknemer. Het draagt bij aan zorgvuldig handelen en aan de kwaliteit van de hulp. Daarnaast is het voor professionals in mensgerichte beroepen van belang om tijdig stil te staan bij wat hun vak van ze vraagt om zorgvuldig te kunnen blijven handelen.

Doelgroep
Aankomende of beginnende begeleiders van intervisiegroepen. Deelnemers zijn reflectief en hebben bij voorkeur enige ervaring in het geven van intervisie of werkbegeleiding (of gerelateerde leer/procesbegeleiding).

Onderwerpen
Dagdeel 1 en 2 : De eerste dag wordt besteed aan kennis en methodiek, zelf oefenen en een eigen leervraag onderzoeken.
Dagdeel 3: Oefenen en bespreken van groepsprocessen, het feedback geven en ontvangen en kijken naar de verschillende intervisiemethodes. Er is ruimte voor casuïstiek en de borging van eigen leren in de praktijk.

Wat levert deze training op

  • Basiskennis verwerven in reflectie op de drie niveaus: ethisch, technisch-instrumenteel en persoonlijk.
  • Deze drie niveaus van reflectie kunnen herkennen, onderscheiden, hanteren en integreren binnen de intervisiegroep.
  • Basiskennis verwerven over aan welke voorwaarden een intervisiegroep moet voldoen om tot reflectief leren te kunnen komen.
  • Basiskennis over hoe methodische reflectie te begeleiden
  • Basiskennis en kunde hebben over het hanteren van leervragen.
  • Basiskennis hebben over de verschillende intervisiemethodieken.
  • Basiskennis over de borging en de inbedding van de intervisiegroep.
  • Basiskennis over groepsprocessen
  • Basiskennis over de opbouw en het vormgeving van een intervisietraject.

Voorbereiding: Neem een eigen leervraag en een ervaring die je wilt inbrengen mee.

Certificering
Na afloop van deze scholing ontvang je een door Registerplein geaccrediteerd scholingscertificaat.

Incompany
Deze training kan ook incompany worden gevolgd. Wij trainen een groep van maximaal 15 deelnemers. De kosten van deze incompanytraining zijn € 1.850,-

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via bpswschool@bpsw.nl.

 

Aanmelden Ga naar de volledige agenda