BSPW

Training voor begeleiders van intervisiegroepen

Aanmelden

Deze training zit VOL, de nieuwe training is op 5 maart en 4 april 2018

Mensen die een intervisiegroep gaan begeleiden hebben kennis nodig om reflectief leren te kunnen begeleiden. Het uitgangspunt voor deze training is: reflectief leren is leren van eigen ervaringen. Dat vraagt de bereidheid van begeleiders om dat leerproces zelf aan te gaan. En door eigen inzet en ervaring te leren en te ervaren om reflectief te leren. Daarom zullen de deelnemers, naast kennis opdoen, vooral zelf ervaren en oefenen.

Reflectie en professionele autonomie
Reflectie binnen de jeugdhulpverlening is een belangrijk instrument voor de lerende professional. Door te reflecteren op je eigen werkervaringen scherp je jezelf als eigen instrument en bevorder je je vakmanschap. Reflectief leren draagt bij aan de professionele autonomie en je behoudt een blijvende lerende houding en een professionele uitvoering van je vak.
Belang van werkgever en werknemer
Een goed georganiseerde reflectiepraktijk is in het belang van de werkgever en de werknemer. Het draagt bij aan zorgvuldig handelen en aan de kwaliteit van de hulp. Daarnaast is het voor jeugdzorgwerkers van belang om tijdig stil te staan bij wat hun vak van ze vraagt om zorgvuldig te kunnen blijven handelen.

Doelgroep
Begeleiders van intervisiegroepen. Deelnemers zijn reflectief en hebben ervaring in het geven van intervisie of werkbegeleiding (of gerelateerde leer/procesbegeleiding).

Onderwerpen
Dagdeel 1 en 2 : De eerste dag wordt besteedt aan kennis en methodiek, zelf oefenen en een eigen leerplan maken.
Dagdeel 3: De eigen praktijkuitvoering, het feedback geven en ontvangen, het bekijken en bespreken van intervisiemethodes,. Er is ruimte voor casuïstiek en de borging van eigen leren in de praktijk.

Wat levert deze training op
• Basiskennis verwerven in reflectie op de drie niveaus: ethisch, technisch-instrumenteel en persoonlijk.
• De drie niveaus van reflectie kunnen herkennen, onderscheiden, hanteren en integreren binnen de intervisiegroep.
• Basiskennis over aan welke voorwaarden een intervisiegroep moet voldoen om tot reflectief leren te kunnen komen.
• Basiskennis en kunde hebben over het formuleren van leervragen.
• Basiskennis hebben over de verschillende intervisiemethodieken.
• Basiskennis hebben van een leerproces.
• Weten hoe een procesverslag te maken.
• Kennis over de borging en de inbedding van de intervisiegroep.
• Kennis verwerven met betrekking tot de reflectie eisen die gelden voor (her)registratie van de jeugdzorgwerker.

Praktisch
Trainer: Margriet de Roos
Voorafgaand aan de training ontvangen deelnemers de voorbereiding en het programma van deze dag.

Incompany?
Heeft u behoefte aan een in company training in uw organisatie of samenwerkingsverband? Ook dat is mogelijk. Wij trainen een groep van maximaal 12 deelnemers. Kosten voor deze incompany training zijn € 2.500,–. Neem contact op met ons via bpswschool@bpsw.nl.

Aanmelden Ga naar de volledige agenda