BSPW

Van evalueren naar reflecteren

Ontspannen en verrassend aan de slag met verschillende vormen van reflectie Aanmelden

Als sociaal werker kijk je regelmatig terug op situaties die zich op je werk hebben voorgedaan. Met collega’s bespreek je wat er gebeurde en hoe je hebt gehandeld. Daarmee heb je gereflecteerd op jouw handelen. Of toch niet?

Bij het nabespreken van situaties ligt de focus vooral op ‘de buitenkant’. Jij evalueert als professional jouw handelen. Dat is dus niet per definitie reflectie. Reflectie vraagt om een verdieping.

Van professionals wordt verwacht dat zij niet alleen bewust hun leervraag onderzoeken, maar ook hun ervaring, inzicht en houding. Door dat te onderzoeken wordt reflectie een belangrijk instrument voor het verbeteren en ontwikkelen van jouw professionele handelen.

Reflectie

Bij deze training besteden we op een ontspannen, en soms verrassende manier, aandacht aan diverse vormen van reflectie. Het opstellen van een leervraag is daarbij het uitgangspunt. Professionals bevragen elkaar kritisch en ze spiegelen. Daarmee kom je uit bij jouw overtuigingen en drijfveren.

Doelgroep

Sociaal werkers in alle domeinen: jeugd, gezondheidszorg, welzijn en samenleving.

Doel van deze training

  • Je leert het verschil tussen evalueren en reflecteren.
  • Je leert een goede leervraag te formuleren.
  • Je ervaart (de effecten van) verschillende manieren van reflecteren.
  • Je kunt de transfer maken van theorie naar praktijk.
  • Je zoomt in op het verbeteren van jouw professionele handelen.

Resultaten

Na de training:

  • kun je een scherpe leervraag stellen waarin jouw eigen doel centraal staat en waarmee je in de praktijk aan de slag kunt;
  • ben je in staat het optimale uit het leerproces te halen;
  • weet je hoe je je eigen ervaringen, inzichten en houding kunt onderzoeken;
  • weet je hoe je de resultaten van jouw onderzoek in kunt zetten voor het verbeteren van jouw professionele houding;
  • heb je ervaring opgedaan met verschillende vormen van reflectie, weet je wat dit op kan leveren en kan je het plezier ervaren in het toepassen van verschillende reflectietechnieken.

Deze training is geaccrediteerd en telt mee bij de behaalde opleidingspunten voor de registers SKJ en Registerplein. Daarnaast zijn de resultaten van deze training direct te gebruikten bij de reflectie – horend bij jouw vak en jouw registratie.

Trainer

Esther Prins geeft trainingen en begeleiding op het gebied van communicatie, persoonlijke ontwikkeling en professionalisering binnen de jeugdzorg. www.pvrtrainingen.nl

Aanmelden Ga naar de volledige agenda