BSPW

Werken in de Hartrevalidatie voor maatschappelijk werkers! – 2019

2-daagse scholing Aanmelden

De BPSW biedt in de serie scholingen maatschappelijk werker in de gezondheidszorg het onderdeel maatschappelijk werker in de hartrevalidatie aan.

De hartrevalidatie is veelzijdiger geworden. In de multidisciplinaire richtlijn hartrevalidatie staan doelen en interventiemogelijkheden binnen de hartrevalidatie. Lang stonden vooral fysiek herstel en leefstijlbevordering centraal. Nu vormen ook psychisch herstel en sociale participatie, waaronder werkhervatting, belangrijke doelen.

Het inzicht groeit dat herstel op fysiek, psychisch en sociaal gebied nauw met elkaar samenhangen. Behandeling van psychische symptomen, sociale steun uit de eigen omgeving en zelfzorg zijn belangrijke voorwaarden voor blijvend herstel. Multidisciplinaire hartrevalidatie is onmisbaar voor ‘zorg op maat’ die rekening houdt met de aandoening, omstandigheden en behoeften van de patiënt.

Daarnaast spelen coördinatie van de zorg, evaluatie van de ingezette interventies en communicatie met hulpverleners buiten het hartrevalidatieteam een belangrijke rol. Dit vraagt om goed geschoolde maatschappelijk werkers op het gebied van de hartrevalidatie.

Doelgroep
Maatschappelijk werkers die nu al of binnenkort (meer) binnen de hartrevalidatie (gaan) werken.

Doel scholing
Tijdens deze scholing is de multidisciplinaire richtlijn hartrevalidatie het uitgangspunt om uw kennis en vaardigheden op het gebied van de hartrevalidatie te vergroten, uit te breiden en in de praktijk toe te passen. Na afloop bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied in de hartrevalidatie en weet u hoe u individueel en groepsmatig patiënten in de hartrevalidatie kunt begeleiden.

Onderwerpen van deze scholing
1. Hoe zit de hartrevalidatie in elkaar
– Zowel qua organisatie als financiering
– Uitleg van de richtlijn, werken met screening, beslisboom

2. Patiëntenzorg
– Psychosociale gevolgen van hartziekten
– Individuele begeleiding en groepswerk

3. Specialistische medische kennis en terminologie

4. Rapportage, registratie, geheimhouding.

Hierbij zijn de multidisciplinaire richtlijn hartrevalidatie, de beroepscode en het beroepsprofiel van de maatschappelijk werker de uitgangspunten en wordt een vertaling naar de medische setting gemaakt. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van competenties (zie beroepsprofiel van de maatschappelijk werker 2006) zoals:

  • hanteert samenwerkingsrelatie als leerproces
  • signaleert actief probleemversterkende factoren
  • telt en vertelt.

Deze scholing is een onderdeel uit scholing uit een serie van scholingen waarbij allerlei specialisaties in de gezondheidszorg aan bod komen.

Resultaat
Na het volgen van deze scholing heeft u kennis over de verschillende aspecten van het werken als maatschappelijk werker in de hartrev alidatie. Weet u wat er van u als maatschappelijk werker in de hartrevalidatie wordt verwacht. Deze kennis kunt u direct toepassen naar het werken in uw (toekomstige) praktijk.

Hoe leert u tijdens deze scholing?
De insteek is dat u als deelnemer zelf actief bezig gaat in deze scholing. Het is een activiteit van u als deelnemer. U wordt gefaciliteerd door de trainers. U formuleert zelf uw leerdoelen die u van te voren kenbaar maakt zodat hierop geanticipeerd wordt. Uw praktijk en uw manier van leren en werken zijn het uitgangspunt en bepalen mede het resultaat van deze scholing. Er wordt gebruikt gemaakt van een combinatie van verschillende leervormen en leeractiviteiten. Ook krijgt u allerlei leermateriaal op diverse manieren aangeboden. Uw leerresultaten legt u vast in een portfolio.

Certificering
Deze scholing is een specialistische scholing uit de serie scholingen voor de maatschappelijk werker in de gezondheidszorg. Naast deze scholing vinden er ook een algemene en andere specialistische scholingen (gegeven door deskundigen op dat specifieke gebied) in de gezondheidszorg plaats.

Na afloop van deze twee scholingsdagen en het behalen van de eindtoets krijgt de deelnemer één door het Registerplein geaccrediteerd scholingscertificaat. Als de deelnemer minimaal vijf scholingscertificaten van 2 dagen of 10 van 1 dag of een combinatie van beiden uit de serie maatschappelijk werker in de gezondheidszorg heeft behaald en een compleet portfolio kan verantwoorden komt hij in aanmerking certificaat: Maatschappelijk Werker gespecialiseerd in de gezondheidszorg.

Trainers
Jolanda Winters
Beleidsadviseur & trainer professionalisering sociaal werk
Ontwerper (maat)werk trainingen & trajecten sociaal werk

Colin van der Heijden, sectieleider medisch maatschappelijk werk. Afdeling Medische Psychologie| Universitair Medisch Centrum St Radboud. Specialist op het gebied van de hartrevalidatie.

Toelatingseis
De deelnemer is in het bezit van een door het Registerplein geaccrediteerde opleiding.

Aanmelden Ga naar de volledige agenda