Nieuws

De betekenis van emPOWERment voor onszelf

Een plan van aanpak om onrechtvaardige zaken aan te pakken Hoe pak je zaken in je werk aan die je onverteerbaar, onrechtvaardig of nodeloos beperkend vindt? Hieronder vind je een plan van aanpak, zoals die behandeld werd in de workshop De betekenis van empowerment voor onszelf op het jaarcongres van de BPSW. In de workshop De […]

Lees verder

Nieuwe Beroepscode voor de Jeugd- en Gezinsprofessional

Er is een nieuwe beroepscode uitgegeven door de BPSW voor professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming. De Beroepscode voor de Jeugd- en gezinsprofessional. Beroepsnormen voor de beroepsvariant jeugd- en gezinsprofessional is hier te downloaden. Als professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming word je in je dagelijks werk geconfronteerd met dilemma’s en keuzes. Elke situatie en cliënt is […]

Lees verder

Beroeps-kracht: in balans blijven

Door: Lies Schilder, algemeen directeur BPSW Hopelijk hebt u op 16 november uw beroeps-kracht versterkt op het jaarcongres van de BPSW. De positieve evaluaties wijzen wel in die richting! Zelf heb ik ook genoten van de presentaties en de ontmoetingen. Bovendien was het leerzaam om zelf een lezing te verzorgen. Deze ging over de noodzaak […]

Lees verder

Nieuw: model Professioneel Statuut met gespreks- en werkvormen

Om verantwoorde en goede hulp te kunnen bieden, is het belangrijk dat professionals de ruimte krijgen om, samen met kind, jongere en/of gezin, zelf oplossingen te zoeken voor de hulpvraag. En om de besluiten te nemen die aan deze oplossingen bijdragen. Organisatie en professional hebben beiden kaders en verantwoordelijkheden waarbinnen zij deze autonomie gezamenlijk vormgeven. […]

Lees verder

App voor jongeren: In Goed Vertrouwen

Op de goed bezochte werkconferentie In Goed Vertrouwen van het Platform Privacyborging Jeugd (waarvan de BPSW een van de partners is) werd een app gelanceerd voor jongeren die te maken hebben met vormen van jeugdhulp, zodat zij zelf op kunnen zoeken wat hun rechten zijn, hoe ze kunnen handelen en waar ze moeten zijn als […]

Lees verder

15e richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming gaat over seksuele ontwikkeling

Voorbereiding richtlijn over seksuele ontwikkeling van start Wat moeten jeugdprofessionals weten over seksuele ontwikkeling? Hoe kun je kinderen, jongeren en hun ouders ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling? Wat kun je doen als er iets is wat dat in de weg staat en hoe maak je seksueel gedrag bespreekbaar? Op die vragen geeft de toekomstige […]

Lees verder

‘Sociaal Werk Versterkt’ houdt de vakbekwaamheid van sociaal werkers op peil

Als partners van het programma Sociaal Werk Versterkt zetten we ons gezamenlijk in voor sterker sociaal werk. De focus daarbij ligt op het stimuleren van de beroepsontwikkeling van sociaal werkers. Burgers, cliënten en opdrachtgevers moeten immers kunnen rekenen op actuele vakbekwaamheid. Dat betekent dat professionals blijven leren en reflecteren, en dat zij een beroepscode hebben […]

Lees verder

Preview aanbod BPSW school 2018

De BPSW school heeft in 2018 weer veel trainingen en gastcolleges op het programma staan. Hieronder alvast een preview! Houd de website in de gaten voor meer informatie over het aanbod. Februari Maatschappelijk werk in de Oncologie Maart Gezondheidszorg Maatschappelijk werker Impact van ziekte op Relatie & Gezin ADHD (NIEUW) April Groepswerk voor Professionals in Sociaal […]

Lees verder

Op weg naar een afwegingskader in de meldcode

Mariska van der Steege is projectleider voor het ontwikkelen van een gezamenlijk afwegingskader in de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Diverse BPSW leden zijn hier nauw bij betrokken. Het afwegingskader helpt professionals de juiste vragen stellen en tot actie te komen. Het veilig opgroeien van kinderen, daar gaat het om! Waarom moet er een afwegingskader […]

Lees verder

Verkiezing sociaal werker van het jaar 2018

Ken jij die ene sociaal werker die vol energie en passie zijn of haar vak uitoefent? Die altijd vernieuwende ideeën heeft en voor wie geen brug te ver is? En daar ook nog eens bevlogen over kan vertellen? Geef hem of haar dan op voor de jaarlijkse verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2018! De winnaar […]

Lees verder

Uitnodiging Conferenties Professionalisering in Jeugdhulp en Jeugdbescherming

Het werkveld van jeugdhulp en jeugdbescherming is volop in beweging. De oproep om te professionaliseren klinkt alom. Maar wat vraagt dat in de praktijk van professionals, leidinggevenden en HR- en beleidsmedewerkers? Het programma PPJ & J organiseert de aankomende maanden door het hele land conferenties. Tijdens deze conferenties staan actuele thema’s en de laatste ontwikkelingen […]

Lees verder

Informatie over beroepsregistratie voor mbo-opgeleide professionals en professionals met een niet afgeronde hbo- of wo- opleiding in de jeugdhulp en jeugdbescherming die werkzaam zijn op hbo-niveau

Op 1 januari 2018 gaat de ‘kamer Jeugd- en gezinsprofessionals’ open bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Jeugd- en gezinsprofessionals die: op 31 december 2017 werkzaam zijn in de jeugdhulp of jeugdbescherming, beschikken over een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding, en taken doen waarvoor volgens het Kwaliteitskader Jeugd een geregistreerde hbo-professional moet worden […]

Lees verder

BPSW – Intervisiegroep revalidatie, doe jij mee?

Nieuwe ronde begeleide intervisiegroep voor maatschappelijk werkers binnen de revalidatie bij de BPSW van start, doe jij mee? Werken binnen de revalidatie brengt diverse dilemma’s met zich mee. Omdat de BPSW hecht aan reflectie als onderdeel van het professioneel handelen, wil de BPSW de mogelijkheid bieden aan maatschappelijk werkers binnen de revalidatie om deel te […]

Lees verder

Canon sociaal werk bestaat 10 jaar

De Canon sociaal werk bestaat dit jaar tien jaar. Wat in het kielzog van de officiële Canon van Nederland begon als een gezelschapsspel over de geschiedenis van het sociaal werk in Nederland en Vlaanderen is in tien jaar uitgegroeid tot een omvangrijk platform, waarin in zo’n 550 vensters en 21 Canons de geschiedenis van de […]

Lees verder

Praktijkdag Gesloten jeugdhulp in de praktijk (adv)

In 2016 zijn méér kinderen en jongeren gedwongen opgenomen in gesloten jeugdzorginstellingen, constateerde de Kinderombudsman. Het plaatsen van een minderjarige in een gesloten jeugdhulpinstelling is de zwaarste vorm van uithuisplaatsing die Nederland kent. Uit onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bleek vorig jaar dat er veel variaties bestaan in de wijze waarop gedwongen jeugdhulp plaatsvindt. Wilt […]

Lees verder

Beroepsverenigingen werken samen aan ontwikkeling afwegingskader meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Afgelopen zomer is de wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gepubliceerd. Deze wijziging regelt dat in de meldcode een zogenaamd ‘afwegingskader’ moet worden opgenomen. Het te ontwikkelen afwegingskader moet handvatten bieden voor de betreffende beroepsgroepen om in stap 5 van de Meldcode de afweging te maken of melden bij Veilig Thuis […]

Lees verder

In memoriam Geert van der Laan

Op 5 oktober ontvingen wij het verdrietige bericht dat ons erelid Geert van der Laan is overleden. Geert van der Laan is van grote betekenis geweest voor onze beroepsgroep. Zijn proefschrift ‘Legitimatieproblemen in het maatschappelijk werk’ en veel andere publicaties van zijn hand, zijn al jaren een inspiratiebron voor professionals in sociaal werk. Hij bekleedde […]

Lees verder

Column: Find your Voice to Create a Better Society!

Door: Lies Schilder, algemeen directeur BPSW De BPSW heeft als missie om stem te geven aan sociaal werk. Laten horen en zien hoe sociaal werkers mensen ondersteunen om zelf (weer) greep te krijgen op hun leven. Vertellen wat daarvoor nodig is en signaleren wat dit vraagt van de politiek. Daaraan stem geven is nodig omdat […]

Lees verder

Spreekuur bij de BPSW voor praktische, juridische en ethische vragen

De gemeente waar ik werk wil voor de financiering van de hulp informatie over de inhoud van de hulpverlening. Mijn cliënten hebben aangegeven dat de gemeente niets van hun problemen mag weten. Wat kan ik doen? Een jongere heeft zich zelfstandig bij mij gemeld met depressieve klachten en ik heb er een raar gevoel bij. […]

Lees verder

Maatschappelijk werk in de gezondheidszorg als specialisme op de kaart zetten

Belangenbehartiging is een van de kernactiviteiten van de BPSW. Wat betekent dat in de praktijk? Stafmedewerker Jolanda Winters (sinds deze zomer werkzaam voor de BPSW) heeft als belangrijkste doel om ervoor te zorgen dat het maatschappelijk werk als belangrijke discipline wordt gezien in de gezondheidszorg, en in het landelijke beleid wordt meegenomen. Waarom doe je […]

Lees verder

Meedoen aan Klankbord jeugdprofessionals i.s.m. Ministerie VWS?

Beste jeugdhulp collega, Wij zijn vier jongprofessionals, werkzaam in een vakgebied gerelateerd aan de jeugdhulp (huisarts, kinder- en jeugdpsychiater i.o. (2x) en GZ-psycholoog). Wij zijn op zoek naar jou als enthousiaste toekomstige collega om deel te nemen aan het ‘klankbord jeugdprofessionals’ in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel is om […]

Lees verder

BPSW zoekt een lid voor de Kascommissie

De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) zoekt een lid voor de kascommissie. Deze commissie is verantwoordelijk voor het toezicht en de controle op de financiële administratie van de vereniging. Over de BPSW De BPSW zet zich in voor de beroepsontwikkeling, professionalisering, scholing en positionering van de verschillende beroepsgroepen binnen de vereniging. Leden van […]

Lees verder

Column: Afscheid van Evidence Based Practice?

Door: Lies Schilder, algemeen directeur BPSW We zijn net gewend aan de term Evidence Based Practice (EBP), maar nu kunnen we hem beter weer afschaffen. Tenminste, als we de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) mogen geloven. In hun recent uitgebrachte advies ‘Zonder context geen bewijs’ stellen zij voor deze term niet meer te […]

Lees verder

Column: Social work great again

Archief Door: Lies Schilder (algemeen directeur BPSW) Op vrijdag 20 januari 2017 kreeg de BPSW een verheugend bericht. De BPSW wordt door de internationale vereniging van sociaal werkers, de IFSW, met ‘great pleasure’ verwelkomd als nieuw lid. Dat plezier deel ik graag met u! Great again De BPSW is niet de enige nieuwkomer. In het […]

Lees verder

Column: ‘Niet te filmen’. Een pleidooi voor een gemeenschappelijke taal

Door Jan Laurier, voorzitter BPSW De moord op Els Borst was afschuwelijk, zoals iedere moord afschuwelijk is. Het nieuws over de dader was schrikbarend: bekend bij hulpverleners, nog straf tegoed, gewaarschuwd door de familie, de politie geprovoceerd om opgepakt te worden en toch is er niets gedaan. Bart van U. heeft desondanks twee moorden kunnen […]

Lees verder

Factsheet ‘Aan de slag met de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming’

Veel professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming hebben ze intussen wel voorbij zien komen: de veertien nieuwe richtlijnen die er voor hun beroepenveld ontwikkeld zijn. Toch kan het werken met richtlijnen in veel teams en organisaties nog wel wat aandacht gebruiken. Hoe krijg jij jezelf én je collega’s zover dat jullie met die richtlijnen gaan […]

Lees verder