Nieuws

BPSW Jaarcongres 2017: Beroeps-kracht van sociaal werk

Kracht en empowerment zijn termen waar momenteel veel aandacht voor is binnen het sociaal werk. Cliënten moeten zo veel mogelijk op eigen kracht. Maar hoe reëel is dat eigenlijk? En professionals moeten de eigen kracht van buurten, burgers en cliënten versterken. Dat is althans beleidsjargon dat vaak wordt gebezigd binnen gemeenten, gezondheidszorg, bedrijven en jeugdzorg. Maar hoe doe […]

Lees verder

In memoriam Geert van der Laan

Op 5 oktober ontvingen wij het verdrietige bericht dat ons erelid Geert van der Laan is overleden. Geert van der Laan is van grote betekenis geweest voor onze beroepsgroep. Zijn proefschrift ‘Legitimatieproblemen in het maatschappelijk werk’ en veel andere publicaties van zijn hand, zijn al jaren een inspiratiebron voor professionals in sociaal werk. Hij bekleedde […]

Lees verder

Sensorische Informatieverwerking (adv)

Sensorische Informatieverwerking is de samenwerking tussen onze zintuigen en doelgericht bewegen; anders gezegd tussen onze manier van waarnemen en ons handelen. Onze zintuigen hebben twee taken: waarschuwen voor gevaar en ons van informatie voorzien. Zolang onze zintuigen vooral bezig zijn met het waarschuwen voor gevaar kunnen ze moeilijker informatie opnemen en verwerken. Het is dan […]

Lees verder

Column: Find your Voice to Create a Better Society!

Door: Lies Schilder, algemeen directeur BPSW De BPSW heeft als missie om stem te geven aan sociaal werk. Laten horen en zien hoe sociaal werkers mensen ondersteunen om zelf (weer) greep te krijgen op hun leven. Vertellen wat daarvoor nodig is en signaleren wat dit vraagt van de politiek. Daaraan stem geven is nodig omdat […]

Lees verder

Spreekuur bij de BPSW voor praktische, juridische en ethische vragen

De gemeente waar ik werk wil voor de financiering van de hulp informatie over de inhoud van de hulpverlening. Mijn cliënten hebben aangegeven dat de gemeente niets van hun problemen mag weten. Wat kan ik doen? Een jongere heeft zich zelfstandig bij mij gemeld met depressieve klachten en ik heb er een raar gevoel bij. […]

Lees verder

Maatschappelijk werk in de gezondheidszorg als specialisme op de kaart zetten

Belangenbehartiging is een van de kernactiviteiten van de BPSW. Wat betekent dat in de praktijk? Stafmedewerker Jolanda Winters (sinds deze zomer werkzaam voor de BPSW) heeft als belangrijkste doel om ervoor te zorgen dat het maatschappelijk werk als belangrijke discipline wordt gezien in de gezondheidszorg, en in het landelijke beleid wordt meegenomen. Waarom doe je […]

Lees verder

Uitnodiging Conferentie Professionalisering in Jeugdhulp en Jeugdbescherming

Het werkveld van jeugdhulp en jeugdbescherming is volop in beweging. De oproep om te professionaliseren klinkt alom. Maar wat vraagt dat in de praktijk van professionals, leidinggevenden en HR- en beleidsmedewerkers? Het programma PPJ & J organiseert in september en oktober dooor het hele land conferenties. Tijdens deze conferenties staan actuele thema’s en de laatste […]

Lees verder

Meedoen aan Klankbord jeugdprofessionals i.s.m. Ministerie VWS?

Beste jeugdhulp collega, Wij zijn vier jongprofessionals, werkzaam in een vakgebied gerelateerd aan de jeugdhulp (huisarts, kinder- en jeugdpsychiater i.o. (2x) en GZ-psycholoog). Wij zijn op zoek naar jou als enthousiaste toekomstige collega om deel te nemen aan het ‘klankbord jeugdprofessionals’ in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel is om […]

Lees verder

BPSW zoekt een lid voor de Kascommissie

De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) zoekt een lid voor de kascommissie. Deze commissie is verantwoordelijk voor het toezicht en de controle op de financiële administratie van de vereniging. Over de BPSW De BPSW zet zich in voor de beroepsontwikkeling, professionalisering, scholing en positionering van de verschillende beroepsgroepen binnen de vereniging. Leden van […]

Lees verder

Column: Afscheid van Evidence Based Practice?

Door: Lies Schilder, algemeen directeur BPSW We zijn net gewend aan de term Evidence Based Practice (EBP), maar nu kunnen we hem beter weer afschaffen. Tenminste, als we de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) mogen geloven. In hun recent uitgebrachte advies ‘Zonder context geen bewijs’ stellen zij voor deze term niet meer te […]

Lees verder

Column: Social work great again

Archief Door: Lies Schilder (algemeen directeur BPSW) Op vrijdag 20 januari 2017 kreeg de BPSW een verheugend bericht. De BPSW wordt door de internationale vereniging van sociaal werkers, de IFSW, met ‘great pleasure’ verwelkomd als nieuw lid. Dat plezier deel ik graag met u! Great again De BPSW is niet de enige nieuwkomer. In het […]

Lees verder

Column: ‘Niet te filmen’. Een pleidooi voor een gemeenschappelijke taal

Door Jan Laurier, voorzitter BPSW De moord op Els Borst was afschuwelijk, zoals iedere moord afschuwelijk is. Het nieuws over de dader was schrikbarend: bekend bij hulpverleners, nog straf tegoed, gewaarschuwd door de familie, de politie geprovoceerd om opgepakt te worden en toch is er niets gedaan. Bart van U. heeft desondanks twee moorden kunnen […]

Lees verder

Factsheet ‘Aan de slag met de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming’

Veel professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming hebben ze intussen wel voorbij zien komen: de veertien nieuwe richtlijnen die er voor hun beroepenveld ontwikkeld zijn. Toch kan het werken met richtlijnen in veel teams en organisaties nog wel wat aandacht gebruiken. Hoe krijg jij jezelf én je collega’s zover dat jullie met die richtlijnen gaan […]

Lees verder