Nieuws

Uitnodiging pizzasessie sociaal agoog in de gehandicaptenzorg

Ben jij sociaal agoog in de gehandicaptenzorg en wil je bijdragen aan de ontwikkeling van jouw beroep en beroepsgroep? Kom dan naar één van onze pizzasessies. Op 19 maart jl. startte de functiegroep van Sociaal Agogen Gehandicaptenzorg. Samen met de BPSW maken deze professionals zich sterk voor de ontwikkeling, profilering en belangenbehartiging van de mbo- […]

Lees verder

Eerste geregistreerde in het register Sociaal Werkers

Dennis van Baaren, sociaal werker bij Servanda, Stichting Welzijn Hardinxveld-Giessendam, is als eerste officieel geregistreerd in het register Sociaal Werkers (in het werkgebied W&MD). Een gesprek met hem over het belang van beroepsontwikkeling in een ‘lastig’ beroep in een werkveld dat continu in beweging is. Wat doe je als sociaal werker? Dennis: “De meeste tijd help […]

Lees verder

App voor jeugd- en gezinsprofessional

In de jeugdhulp wordt hard gewerkt aan professionalisering om kinderen, jongeren en hun naasten nog beter te kunnen helpen. Deze app helpt je bij het vinden van kennis & informatie die je kan helpen om samen met gezinnen en collega’s elke dag te leren. Je kunt klikken op de informatie die jou vandaag helpt of […]

Lees verder

Subsidie Slimme WERKvloer is verlengd

Sterke medewerkers, slimme tools Let op: de subsidieperiode is verlengd! De mensen of kinderen met wie jij werkt verdienen het beste van het beste. Dat is jouw drive, daar doe je het voor. In een wereld waarin taken veranderen en banen niet meer voor het leven zijn, wil je voorbereid zijn. Zo houd je het […]

Lees verder

Ondersteuning voor leden bij privacy en geheimhouding

Geheimhouding binnen de hulpverlening is ‘hot’. Als professional word je meer en meer gedwongen na te denken over de wijze waarop je om dient te gaan met samenwerken en geheimhouding in je dagelijks werk. Stafmedewerker Magteld Beun legt uit hoe de BPSW leden hierin ondersteunt. Wat maakt dit zo’n belangrijk thema? ‘Privacy en geheimhouding is […]

Lees verder

Vertrek algemeen directeur Lies Schilder bij de BPSW

Door: Lies Schilder, algemeen directeur BPSW   Na rijp beraad heb ik besloten om per 1-10-2018 te vertrekken als algemeen directeur van de BPSW. Het was een lastig besluit want ik heb zes en een half jaar met enorm veel plezier en betrokkenheid bij en voor de BPSW gewerkt. En dat blijf ik tot 1 […]

Lees verder

Begeleide intervisiegroep voor sociaal werkers binnen de gezondheidszorg bij de BPSW van start, doe je mee?

Werken binnen de gezondheidszorg brengt dilemma’s met zich mee. Omdat de BPSW hecht aan reflectie als onderdeel van het professioneel handelen, wil de BPSW de mogelijkheid bieden aan sociaal werkers / maatschappelijk werkers binnen de gezondheidszorg om deel te nemen aan begeleide intervisie. Deze intervisiegroep komt 6 keer per jaar bijeen in Utrecht en kan […]

Lees verder

Inschrijving Dag van de Jeugdprofessional is geopend

De Dag van de Jeugdprofessional – Lokale samenwerking #Hoedan?! wordt op vrijdag 14 september 2018 in het Beatrix theater in Utrecht georganiseerd in samenwerking met SKJ, NIP en NVO en is voor alle SKJ geregistreerde jeugdprofessionals. Tijdens deze dag komen onderwerpen aan bod die voor jou van belang zijn als professional in een zich ontwikkelend […]

Lees verder

Deelnemers gezocht voor theatervoorstelling over jeugdhulp

Op de dag van de Jeugdprofessional op vrijdag 14 september 2018 zal een ‘ervaringstheater’ worden opgevoerd. Het thema van ‘de Dag’ is: ‘Lokale samenwerking #Hoedan?’. Het gaat over de transitie van de jeugdhulp naar gemeenten en wat dit van het vakmanschap van professionals vraagt. Theatermaker Carrie Bongers gaat met een aantal professionals aan de slag om een voorstelling te maken, […]

Lees verder

BPSW en Vilans: eerste verkenning samenwerking sociaal agogen in de gehandicaptenzorg

BPSW en Vilans verkenden voor het eerst mogelijkheden over samenwerking voor de beroepsvereniging van sociaal agogen in de gehandicaptenzorg. Waar kun je als kenniscentrum en beroepsvereniging de handen ineenslaan? Gaan voor beroepstrots is een mooi aanknopingspunt, zeker voor een beroepsgroep die zo bescheiden is. Maar ook samen werken aan actuele thema’s: Vilans beschikt over kennis, […]

Lees verder

Nog maar 1 maand tot verplichte AVG

De nieuwe Privacywet (AVG) verplicht alle ondernemingen om op 25 mei 2018 te voldoen aan eisen van bescherming van persoonsgegevens. Er zijn geen uitzonderingen. Alle bedrijven, verenigingen, organisaties, praktijken, zzp-ers of welke juridische entiteit dan ook, moeten meedoen. Ze moeten kunnen aantonen zaken geregeld te hebben (of daarmee gestart te zijn). Samenwerking BPSW en Stichting AVG […]

Lees verder

Nieuwe functiegroep Sociaal Agogen in de Gehandicaptenzorg van start

Op 19 maart jl. ging binnen de BPSW de functiegroep Sociaal Agogen Gehandicaptenzorg van start! De leden van de functiegroep maken zich samen met de BPSW sterk voor de ontwikkeling, profilering en belangenbehartiging van de mbo- en hbo-sociaal agogen in de gehandicaptenzorg. Zij doen dat door kennis uit te wisselen, ontwikkelingen in de sector te […]

Lees verder

Update Richtlijn Scheiding

Richtlijnen zijn levende documenten: ze zijn nooit af. Dat geldt ook voor de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Recent onderzoek, innovaties in de praktijk of ervaringen door gebruik geven nieuwe inzichten. Op een specifieke passage in de Richtlijn Scheiding en problemen van ouders en jeugdigen is veel feedback ontvangen. Het gaat om feedback op de algemene […]

Lees verder

Spreekuur bij de BPSW voor praktische, juridische en ethische vragen

De gemeente waar ik werk wil voor de financiering van de hulp informatie over de inhoud van de hulpverlening. Mijn cliënten hebben aangegeven dat de gemeente niets van hun problemen mag weten. Wat kan ik doen? Een jongere heeft zich zelfstandig bij mij gemeld met depressieve klachten en ik heb er een raar gevoel bij. […]

Lees verder

Kennispunt voor Dementie op Jonge Leeftijd

Voor vragen over dementie op jonge leeftijd in midden Nederland Het is goed dat er in toenemende mate belangstelling bestaat voor de specifieke behoeften van jonge mensen met dementie en hun naasten. De groei van die belangstelling houdt helaas geen gelijke tred met inzicht in de mogelijkheden om gericht informatie over dementie op jonge leeftijd […]

Lees verder

Professionals gezocht die willen schitteren op het witte doek

Het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming is bezig met het ontwikkelen van educatief materiaal. Materiaal dat kan worden gebruikt in het hbo en wo, in na- en bijscholing en uiteraard binnen organisaties, in teams/afdelingen. Met als doel om reflectief met elkaar te kijken naar voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Nu worden professionals gezocht die mee […]

Lees verder

Het kan en moet beter bij scheidingen, omwille van het kind

Zo’n 16.000 kinderen hebben nu ernstige last van de scheiding van hun ouders. Ze hebben moeite op school, emotionele stress, vertonen meer crimineel gedrag en krijgen vaker problemen in toekomstige relaties. De boodschap van André Rouvoet: als samenleving pikken we dat niet langer. Er moet bij een scheiding meer oog zijn voor het kind. Zijn […]

Lees verder

Op de bres voor maatschappelijk werk in casemanagement dementie

Profilering en positionering van het maatschappelijk werk zijn kernactiviteiten van de BPSW. Zo zet stafmedewerker Jolanda Winters zich in voor een stevigere positie van het maatschappelijk werk in het vakgebied casemanagement dementie. Dat is nodig, omdat er sprake is van de ontwikkeling van een nieuw functieprofiel casemanagement dementie met als benaming ‘expertiseprofiel dementieverpleegkundige.’ Met dit […]

Lees verder

Column: De stem van de professional

Door Lies Schilder, algemeen directeur BPSW De BPSW heeft samen met 14 andere beroepsverenigingen op 5 februari 2018 een eigen evaluatie van de jeugdwet aan de Tweede Kamer aangeboden, parallel aan de tussenevaluatie die in opdracht van de ministers van VWS en V&J is uitgevoerd. In hun evaluatierapport, ‘De stem van de professional’, doen de […]

Lees verder

Jeugd- en gezinsprofessionals gezocht voor intervisie in Amsterdam

Hallo! Wij zijn in maart 2018 gestart met een intervisiegroep van jeugd- en gezinsprofessionals. Wij zijn nu met vier personen, en zoeken nog een of twee personen om bij ons aan te sluiten. Regio Amsterdam. Heb je interesse? Stuur een mailtje naar concreet020@gmail.com Met vriendelijke groet, Marieke van Rooij

Lees verder

Sjef is Sociaal Werker van het Jaar 2018!

  Sjef van der Klein is tijdens de Dag van de Sociaal Werker verkozen tot Sociaal Werker van het Jaar 2018. Na een spannende eindstrijd bleek Sjef, sociaal werker bij ContourdeTwern in Tilburg, de meeste stemmen te hebben ontvangen. Komend jaar is hij dé ambassadeur van het sociaal werk. ‘In zijn optreden laat hij zien […]

Lees verder

Historische mijlpaal voor sociaal werkers in Welzijn &Maatschappelijke Dienstverlening

Eerste Beroepsregister, Beroepscode en Beroepscompetentieprofiel voor sociaal werkers in Welzijn &Maatschappelijke Dienstverlening Sociaal Werk is een vak dat je moet bijhouden. Burgers mogen rekenen op actuele vakbekwaamheid. Met trots presenteert het programma Sociaal Werk Versterkt daarom het eerste Beroepsregister, Beroepscompetentieprofiel en de eerste Beroepscode voor sociaal werkers in het werkgebied welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Sociaal werkers […]

Lees verder

Meelezers en commentaargevers gezocht voor herziening richtlijn jeugdhulp: Ernstige gedragsproblemen

Ben jij deskundig/gespecialiseerd in de ernstige gedragsproblemen bij kinderen? Wat moeten jeugdprofessionals weten over ernstige gedragsproblemen? Hoe kun je kinderen, jongeren en hun ouders ondersteunen wanneer er ernstige gedragsproblemen spelen? En wat kun je dan vervolgens het beste doen? Op die drie vragen geeft de richtlijn Ernstige gedragsproblemen jeugdhulp en jeugdbescherming antwoorden. Deze richtlijn is […]

Lees verder

Ontwikkeling van afwegingskaders in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning (welzijn), jeugdhulp en justitie ligt de wettelijke plicht sinds 1 juli 2013 om te werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanaf 1 januari 2019 zijn professionals binnen de beroepsgroepen in deze sectoren verplicht te werken met een afwegingskader in stap 4 van de Meldcode. Daarom […]

Lees verder

Dé Competentietool voor vakbekwaam werken voor jeugd- en gezinsprofessionals

Het competentieprofiel voor jeugd- en gezinsprofessionals is beschreven vanuit het perspectief van het kind, de jongere, het gezin en hun netwerk. Professionals worden daarmee uitgedaagd de jeugdige écht centraal te stellen en vanuit zijn of haar perspectief te denken en te handelen. Daarnaast stimuleert het professionals om te blijven investeren in hun beroepsontwikkeling. Op basis […]

Lees verder

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving: Betrek ervaringskennis bij het maken van beleid

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft sinds april 2017 de dialoog gezocht over de zes onderwerpen uit De Zorgagenda voor een gezonde samenleving. Ruim 17.000 patiënten, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, zorg- en hulpverleners, bestuurders en gemeenten deelden hun dagelijkse ervaringen met de RVS. Een belangrijke les uit de raadpleging is dat dagelijkse ervaringen van […]

Lees verder

JEP Advieslijn helpt jeugdprofessionals bij vragen over extremisme en polarisatie

Professionals in de jeugdhulp die te maken hebben met vraagstukken rond polarisatie, extremisme en radicalisering kunnen vanaf nu terecht bij het nieuwe landelijke Platform JEP. Op donderdag 8 februari werd het platform officieel geopend door minister Hugo de Jonge (VWS) samen met Naïma Azough (voormalig speciaal rapporteur preventie extremisme). Professionals die met jongeren werken, hebben […]

Lees verder

Informatiebijeenkomsten Professionalisering in Jeugdhulp en Jeugdbescherming

De komende maanden zijn er door heel Nederland Informatiebijeenkomsten Professionalisering in Jeugdhulp en Jeugdbescherming ingepland. Tijdens de informatiebijeenkomsten staan actuele thema’s en de laatste ontwikkelingen rondom professionalisering in jeugdhulp en jeugdbescherming centraal. In workshops (o.a. beroepsregistratie voor hbo-professionals, de juiste professional op de juiste plek, cliëntgericht werken, werken volgens professionele standaarden en samen sturen op […]

Lees verder

Omgaan met meerdere beroepscodes als sociaal werker

Dit artikel is een bewerking van Dr. Allan Barsky, professor Social Work aan de Florida Atlantic University en voormalig voorzitter van nationale commissie ethiek van de National Association of Social Workers (NASW). Het originele artikel is gepubliceerd als: Ethics Alive! Coping with Multiple codes of Ethics as a Social Worker (2016) op de website ‘The […]

Lees verder