Nieuws

Uitnodiging Eindfestival RAAK! Ervaringsdeskundigheid

Op vrijdag 8 februari 2019 vindt het Eindfestival RAAK! Ervaringsdeskundigheid plaats in Zwolle. Doel van de conferentie: inzicht in de individuele groeps- en organisatorische processen bij het ruimte geven aan ervaringsdeskundigheid van zorgprofessionals. Uitwisseling en ontmoeting. Meer informatie

Lees verder

Dag van de Sociaal Werker op woensdag 13 maart 2019

Preventie voorop en terug naar de basis! Op 13 maart aanstaande staat de ReeHorst Ede volledig in het teken van het werk van sociale professionals. Sprekers zijn onder meer Jan Willem Duyvendak, Alie Weerman en Halleh Ghorashi. Ook wordt de sociaal werker van het jaar bekend gemaakt! De dag wordt georganiseerd door Zorg+Welzijn.  Volg plenaire presentaties van wetenschappers en experts […]

Lees verder

Leren omgaan met cliënten met psychiatrische problematiek

Waarom houdt die ene cliënt je zo bezig? En stelt de ander je geduld behoorlijk op de proef? De krachten in de spreekkamer zijn soms zo groot dat je je afvraagt of een cliënt wel bij jou thuishoort. Of hoe je met de situatie om moet gaan. De training ‘Complexe interacties met cliënten in de […]

Lees verder

Voorstelling van Zaken “GOED SCHEIDEN” in Internationaal Theater Amsterdam

(Beeld Vijselaar en Sixma) 26 FEBRUARI 2019 De komende Voorstelling van Zaken GOED SCHEIDEN vindt plaats op dinsdag 26 februari 2019 van 14.00-17.15 uur in Internationaal Theater Amsterdam (voorheen Stadsschouwburg Amsterdam). De voorstelling is bedoeld voor professionals betrokken bij scheidingen. Phaedra Werkhoven, journalist en ervaringsdeskundige, leidt de gesprekken op het toneel. Acteurs Gijs Scholten van […]

Lees verder

Jeugdzorg in actie

Professionals in zorg en welzijn komen steeds meer in beweging om iets te doen aan de schaduwkanten van de decentralisaties. De kwaliteit van het werk voor burgers die vormen van sociaal werk nodig hebben staat onder druk. De BPSW focust in 2019 op de volgende thema’s: Werkdruk Professionele autonomie Administratieve lastendruk Voor dit laatste onderwerp […]

Lees verder

Verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht

Sinds 1 januari 2019 zijn de aanpassingen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. De 5 stappen uit de meldcode blijven hetzelfde, maar het is nu een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Hier geven we een overzicht van de gebundelde informatie en […]

Lees verder

Oproep: Ideeën gezocht die administratieve lastendruk verminderen

De BPSW is op zoek naar professionals die ervaring hebben met vermijdbare administratieve lastendruk. Er is over deze thema’s veel kennis op de werkvloer. Heb jij goede ideeën en casussen die hier een oplossing voor bieden? Dan horen we graag van je! Onderzoeken Hoewel er al genoeg over lastendruk bekend is, leveren twee recente onderzoeken […]

Lees verder

Deelnemers aan onderzoek gezocht over psychische aandoeningen en verslaving

Mark Bench brengt in opdracht van kenniscentrum Phrenos en Verslavingskunde Nederland de huidige stand van zaken in kaart over preventie, beschikbare zorg en goede voorbeelden voor het voorkomen van chroniciteit van verslaving én psychische aandoeningen. Het is de eerste stap in het ontwikkelen van direct toepasbare handreikingen voor professionals over verslaving én psychiatrie. Ben je […]

Lees verder

Je vak versterken door deelname aan ontwikkeling richtlijnen

Leden van de BPSW werken regelmatig mee aan richtlijnen in het sociaal werk. Daarmee leveren zij een belangrijke bijdrage aan goede zorg en hulp voor cliënten, en behartigen zij de belangen van hun beroepsgroep. Jacqueline Boekhoff (medisch maatschappelijk werker) en Jan Pieter Meijer (Spoedeisende jeugdzorg) vertellen over hun motivatie en ervaringen. Gezondheidszorg maatschappelijk werk Jacqueline […]

Lees verder

Spreekuur bij de BPSW voor praktische, juridische en ethische vragen

De gemeente waar ik werk wil voor de financiering van de hulp informatie over de inhoud van de hulpverlening. Mijn cliënten hebben aangegeven dat de gemeente niets van hun problemen mag weten. Wat kan ik doen? Een jongere heeft zich zelfstandig bij mij gemeld met depressieve klachten en ik heb er een raar gevoel bij. […]

Lees verder

BPSW-bestuurslid Mariska Meijnen wint Movisie-scriptieprijs voor master-onderzoek

BPSW-bestuurslid Mariska Meijnen heeft de Movisie-scriptieprijs gewonnen voor haar master-onderzoek ‘Eigen kracht? Bouw samenkracht in de wijk!’. De jury is onder de indruk van het hoge niveau van de literatuurstudie en casestudy. De jury noemt het een ‘rijk onderzoek’. Het onderwerp is actueel: Werken in een wijkteam vergt een generalistische werkwijze waarbij zowel oog is […]

Lees verder

Aanpak vermijdbare administratieve lasten voor professionals

De vermijdbare administratieve lasten zijn een doorn in het oog van menige sociale professional. Om in kaart te brengen waar de oorzaken liggen die aangepakt kunnen worden, is onder SKJ geregistreerden een uitvraag gedaan. De betrokken beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO zijn zeer tevreden over de grote respons: ruim 4000 professionals hebben de enquête ingevuld! […]

Lees verder

Humanitaire ramp in Jemen: BPSW steunt actie voor sociaal werk in Jemen

Vier jaar oorlog heeft in Jemen veel slachtoffers van geweld, ziekte en honger geëist. Volgens de Verenigde Naties dreigt in 2019 in Jemen één van de grootste humanitaire rampen van 2019 te voltrekken. De BPSW heeft contact gezocht met de Jemenitische Beroepsvereniging van Sociaal Werkers met de vraag wat de BPSW voor hen kan doen. […]

Lees verder

BPSW steunt actie Defence for Children: Laat ze blijven. Een update

Zo’n 400 kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn, vallen buiten het kinderpardon. Vorige week verscheen een rapport waarin wetenschappers concluderen dat kinderen die na jarenlang verblijf in Nederland met uitzetting bedreigd worden, extreem kwetsbaar zijn vanwege de voortdurende stress en een gebrek aan stabiliteit. De BPSW steunt, net als een aantal […]

Lees verder

Tip: Contributie BPSW vergoed krijgen via de cao

In de meeste cao’s zijn mogelijkheden opgenomen om de contributie van de BPSW (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. Soms kan het verrekend worden met je budget voor scholing- en deskundigheidsbevordering, soms kun je je contributie verrekenen met je brutoloon. Vraag bij je eigen instelling naar de mogelijkheden. We hebben de vergoeding per cao vast voor je uitgezocht. […]

Lees verder

1000e geregistreerde GGZ-agoog in het zonnetje gezet. ‘Ik voel mij een GGZ-agoog. Het is mijn beroepsidentiteit.’

Onlangs registreerde de 1000e GGZ-agoog zich bij Registerplein. De BPSW functiegroep GGZ- agoog en COOAB lieten deze mijlpaal niet zomaar voorbij gaan. GGZ-agoog Mirjam Karelse werd op haar werkplek, de polikliniek van GGZ inGeest Amsterdam, verrast met bloemen, een jaar gratis BPSW-lidmaatschap en een jaar gratis registratie bij Registerplein. Tijd om deze topper aan jullie […]

Lees verder

Succesvolle actie Rotterdams regionetwerk BPSW m.b.t. wijkteams

De Rotterdamse Rekenkamer heeft een vernietigend rapport geschreven over de sociale wijkteams. Het BPSW-regionetwerk Rotterdam herkent door signalen uit het werkveld veel van de kritiek van de Rekenkamer. De belangrijkste punten zijn het ontbreken van professionele autonomie, de omvangrijke bureaucratie, de wachtlijsten en de ingewikkelde toegang voor hulpvragers tot de wijkteams. De BPSW heeft een […]

Lees verder

Een handreiking voor verwarde personen: denk je mee?

Verwarde personen, dan wel personen met verward gedrag, is een thema dat de afgelopen periode veel aandacht in de media heeft gehad en hoog op de politieke agenda staat. ZonMw subsidieert dan ook projecten op dit terrein. Een aantal GGD’en heeft een projectvoorstel bij ZonMw ingediend dat zich richt op preventie. De GGD’en zijn op […]

Lees verder

Richtlijnen J&J: 16de richtlijn gaat over trauma

In de jeugdhulp en jeugdbescherming valt het woord ‘trauma’ soms al snel, maar wat wordt er nu precies mee bedoeld? Hoe zien normale én afwijkende reacties van kinderen en jongeren op ingrijpende gebeurtenissen eruit en hoe kunnen jeugdprofessionals hen daarbij ondersteunen? Wanneer zet je een signaleringsinstrument in? En wie kan wat bieden aan passende hulp […]

Lees verder

Mijlpaal: Expertiseprofiel casemanager dementie sociaal werk zorg

De BPSW en het werkveld hebben samen het ‘Expertiseprofiel casemanager dementie sociaal werk zorg’ ontwikkeld. Hierin staan de competenties voor de casemanager dementie sociaal werk zorg beschreven. Uitgangspunt van het profiel is dat casemanagement bij moet dragen aan de best mogelijke zorg, ondersteuning en begeleiding voor mensen met dementie en hun cliëntsysteem. Op 19 november […]

Lees verder

Gratis Webinar Afwegingskader Meldcode

Even bijgepraat worden over de belangrijkste veranderingen die per 1 januari 2019 aan de orde zijn rond de Wet Meldcode? Op maandagavond 10 december om 20.00 uur geven Mariska van der Steege (projectleider van ons cluster) en Paul Baeten (Landelijk Netwerk Veilig Thuis) een webinar over de veranderingen rond de meldcode en het afwegingskader, de veranderingen […]

Lees verder

Mooi afscheid van Josien Hofs

Bestuurlid Josien Hofs nam 15 november met een mooi symposium over sociaal werk en sociale rechtvaardigheid afscheid als bestuurslid van de BPSW. In haar slotwoord hield Josien een sterk pleidooi voor activistisch sociaal werk. En de noodzaak problemen niet uitsluitend te individualiseren. Veel problemen hebben ook een maatschappelijke component: armoede, werkloosheid, huisvestingsbeleid, discriminatie. BPSW-voorzitter Jan […]

Lees verder

Lezing Rory Truell van de IFSW

Op donderdag 15 november was secretary-general van de International Federation of Social Workers Rory Truell te gast bij de Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW). Internationaal is Sociaal Werk één van de snelst groeiende beroepen. Truell gaf in zijn lezing veel inspirerende voorbeelden van succesvolle sociaal werkers wereldwijd. Het beroep ontwikkelt zich overal steeds […]

Lees verder

Contributietarieven 2019

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 15 november 2018 zijn de contributietarieven voor kalenderjaar 2019 vastgesteld. Op basis van de prognoses van het CPB  omtrent loon- en prijsontwikkeling in 2019 van 2% en daarmee ook hogere kosten voor BPSW in 2019, is een verhoging van de contributies met 2% ingaande 1 januari 2019 noodzakelijk. U […]

Lees verder

Pensioenvoorziening voor ZZP-ers

Pensioen staat momenteel volop in de belangstelling door de discussie over de hervorming van ons pensioenstelsel en de vraag of zelfstandigen onder een verplichting moeten vallen. Voor PZO, als belangenbehartiger van zelfstandigen, is dit een belangrijk onderwerp in de lobby. Het standpunt van PZO is dat er hard moet worden gewerkt aan de vergroting van […]

Lees verder

Duizendste geregistreerde GGZ- agoog

De Functiegroep GGZ – agoog van de BPSW heeft de 1000 ste  geregistreerde GGZ – agoog  op 8 november op haar werk verrast en in het zonnetje gezet. Dit in aanwezigheid van het Registerplein en de COOAB. Mirjam Karelse, de 1000ste geregistreerde GGZ – agoog ontvangt hier een jaar gratis lidmaatschap van de BPSW.  Haar […]

Lees verder

Veel media-aandacht voor de acties van de jeugdzorgwerkers

Eerder deze week schreven we al over de acties van jeugdzorgwerkers. Er is veel media-aandacht voor deze acties: Maandag 5 november zaten jeugdzorgwerkers en jongeren bij PAUW Bij Hart van Nederland (6 november) vertelt jeugdzorgwerker Mascha Hornung met welke schrijnende kwesties zij wordt geconfronteerd in haar dagelijkse praktijk. Ook  Hallo Nederland (6 november, direct het eerste item) besteedt […]

Lees verder