Nieuws

Inventarisatie behoefte Bijeenkomst 2019 ‘Schoolgericht werken vanuit de jeugdhulp’

In 2017 was de landelijke bijeenkomst ‘Schoolmaatschappelijk werk; Sterk in preventie’, georganiseerd door BPSW, Sociaal Werk Nederland en Nederlands Jeugdinstituut.  Deelnemers waren enthousiast over deze bijeenkomst en gaven aan graag een vervolg te willen. Daarbij is inmiddels de benaming ‘schoolmaatschappelijk werk’ niet altijd zichtbaar en zijn er meer jeugdprofessionals die samenwerken met het onderwijs. Wij […]

Lees verder

Jan Willem Bruins nieuwe directeur BPSW

Jan Willem Bruins (56) wordt per 1 oktober 2018 de nieuwe algemeen directeur van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Hij volgt Lies Schilder op, die de afgelopen zeven jaar de leiding had over het verenigingsbureau. Op dit moment is Jan Willem Bruins opleidingsmanager Social Work bij Hogeschool Windesheim in Zwolle. Vanuit die […]

Lees verder

Congres Gezondheidszorg Maatschappelijk Werk op 25 september 2018

Wil jij jezelf toekomstbestendig profileren? Dan mag je dit congres niet missen! De functiegroep Gezondheidszorg Maatschappelijk Werk van de BPSW nodigt jullie van harte uit voor het congres ‘Gezondheidszorg Maatschappelijk werk 2030’ op dinsdag 25 september 2018 in Utrecht. Voor wie Maatschappelijk werkers die geïnteresseerd zijn in de nieuwste ontwikkelingen in de gezondheidszorg en wat de […]

Lees verder

Afwegingskaders voor verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gepresenteerd

Beroepsgroepen die werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun afwegingskaders bij de Meldcode aangeboden aan minister De Jonge. Dat geldt ook voor de beroepsgroep sociaal werkers, jeugd- en gezinsprofessionals, pedagogen, psychologen en (psycho)therapeuten. Naar het afwegingskader. De Meldcode bevat nu een afwegingskader toegespitst op de eigen beroepspraktijk, waarmee beroepskrachten kunnen afwegen of het noodzakelijk […]

Lees verder

Column Lies Schilder: Werk maken van mensenrechten

Door: Lies Schilder, algemeen directeur BPSW ‘International solidarity and joint action is what makes the social work profession visible and strong’.  Dat waren de welkomstwoorden toen de BPSW vorig jaar weer lid werd van de internationale vereniging van sociaal werkers, de IFSW. Een voorbeeld van deze gemeenschappelijke actie is het spreekrecht van de IFSW bij […]

Lees verder

Ontwikkel met collega’s een workshop inwonergedreven werken!

Bijeenkomst voor sociaal werkers die willen leren en innoveren Wanneer voelen inwoners en cliënten zich goed geholpen? Wat moet een sociaal werker daarvoor volgens hen weten, kunnen en doen? Wij vroegen het aan ze. Met hun reacties gaan we aan de slag. Doe jij mee? Lees verder  

Lees verder

SamSam voor ondernemende sociaal werkers: een inkomen tijdens ziekte

Ben je sociaal werker én zelfstandig ondernemer / ZZP’er? De BPSW en SamSam gaan samenwerken voor jou! Het lidmaatschap de BPSW biedt jou als sociaal werker veel voordelen. Maar voor sociaal werkers die zelfstandig ondernemer / ZZP’er zijn, biedt de BPSW meer. Zoals een platform om te netwerken, waar je vragen kunt stellen aan collega’s, […]

Lees verder

Summer meet ups: Maak kennis met de BPSW

Ben jij onlangs lid geworden van de BPSW? Of misschien ben je al jaren lid? En wil je nader kennismaken? Dat kan tijdens onze SUMMER MEET-UPS! Let op: De summer meet ups zijn geannuleerd.  Tijdens deze meet-ups maak je kennis met medewerkers van het bureau en met beroepsgenoten. Er wordt uitleg gegeven over de vereniging en haar activiteiten. […]

Lees verder

Jaarlijkse schuldencongres ‘Het kan écht makkelijker!’

Houd donderdag 8 november vrij in uw agenda voor het jaarlijkse schuldencongres van het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam: ‘HET KAN ÉCHT MAKKELIJKER!’ Over effectiever beleid en uitvoering bij schulden en armoede Datum:  donderdag 8 november 2018 Tijd:       9:15 – 17:00 uur Locatie: Wibauthuis, Wibautstraat 3b, Amsterdam Wat komt er zeker aan […]

Lees verder

Spreekuur bij de BPSW voor praktische, juridische en ethische vragen

De gemeente waar ik werk wil voor de financiering van de hulp informatie over de inhoud van de hulpverlening. Mijn cliënten hebben aangegeven dat de gemeente niets van hun problemen mag weten. Wat kan ik doen? Een jongere heeft zich zelfstandig bij mij gemeld met depressieve klachten en ik heb er een raar gevoel bij. […]

Lees verder

Early bird korting voor Dag van de Jeugdprofessional

De Dag van de Jeugdprofessional – Lokale samenwerking #Hoedan?! wordt op vrijdag 14 september 2018 in het Beatrix theater in Utrecht georganiseerd in samenwerking met SKJ, NIP en NVO en is voor alle SKJ geregistreerde jeugdprofessionals. Wees er snel bij en haal je Early bird ticket vóór 1 juli! Tijdens deze dag komen onderwerpen aan bod […]

Lees verder

Sociaal café in Drenthe, Groningen en Friesland?

Het BPSW regionetwerk Noord wil graag de behoefte onder BPSW leden uit Drenthe, Groningen  en Friesland peilen voor een sociaal café. Een sociaal café is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor sociaal werkers, degenen die in het werkveld zitten, maar ook studenten van de verschillende onderwijsinstellingen die een opleiding tot professional in sociaal werk doen. Daarnaast kunnen […]

Lees verder

Dé app voor medewerkers in Sociaal Werk: de Cao App Sociaal Werk

  Een eigen app voor de ruim 58.000 medewerkers in de branche Sociaal Werk. Vanaf vandaag beschikbaar: de Cao App Sociaal Werk! Met de app hebben medewerkers snelle tools op zak voor verdere ontwikkeling, professionalisering en goede inzetbaarheid, nu en in de toekomst. Uiteraard is ook de tekst van de cao en het laatste nieuws […]

Lees verder

Eerste geregistreerde in het register Sociaal Werkers

Dennis van Baaren, sociaal werker bij Servanda, Stichting Welzijn Hardinxveld-Giessendam, is als eerste officieel geregistreerd in het register Sociaal Werkers (in het werkgebied W&MD). Een gesprek met hem over het belang van beroepsontwikkeling in een ‘lastig’ beroep in een werkveld dat continu in beweging is. Wat doe je als sociaal werker? Dennis: “De meeste tijd help […]

Lees verder

App voor jeugd- en gezinsprofessional

In de jeugdhulp wordt hard gewerkt aan professionalisering om kinderen, jongeren en hun naasten nog beter te kunnen helpen. Deze app helpt je bij het vinden van kennis & informatie die je kan helpen om samen met gezinnen en collega’s elke dag te leren. Je kunt klikken op de informatie die jou vandaag helpt of […]

Lees verder

Subsidie Slimme WERKvloer is verlengd

Sterke medewerkers, slimme tools Let op: de subsidieperiode is verlengd! De mensen of kinderen met wie jij werkt verdienen het beste van het beste. Dat is jouw drive, daar doe je het voor. In een wereld waarin taken veranderen en banen niet meer voor het leven zijn, wil je voorbereid zijn. Zo houd je het […]

Lees verder

Ondersteuning voor leden bij privacy en geheimhouding

Geheimhouding binnen de hulpverlening is ‘hot’. Als professional word je meer en meer gedwongen na te denken over de wijze waarop je om dient te gaan met samenwerken en geheimhouding in je dagelijks werk. Stafmedewerker Magteld Beun legt uit hoe de BPSW leden hierin ondersteunt. Wat maakt dit zo’n belangrijk thema? ‘Privacy en geheimhouding is […]

Lees verder

Vertrek algemeen directeur Lies Schilder bij de BPSW

Door: Lies Schilder, algemeen directeur BPSW   Na rijp beraad heb ik besloten om per 1-10-2018 te vertrekken als algemeen directeur van de BPSW. Het was een lastig besluit want ik heb zes en een half jaar met enorm veel plezier en betrokkenheid bij en voor de BPSW gewerkt. En dat blijf ik tot 1 […]

Lees verder

Begeleide intervisiegroep voor sociaal werkers binnen de gezondheidszorg bij de BPSW van start, doe je mee?

Werken binnen de gezondheidszorg brengt dilemma’s met zich mee. Omdat de BPSW hecht aan reflectie als onderdeel van het professioneel handelen, wil de BPSW de mogelijkheid bieden aan sociaal werkers / maatschappelijk werkers binnen de gezondheidszorg om deel te nemen aan begeleide intervisie. Deze intervisiegroep komt 6 keer per jaar bijeen in Utrecht en kan […]

Lees verder

Deelnemers gezocht voor theatervoorstelling over jeugdhulp

Op de dag van de Jeugdprofessional op vrijdag 14 september 2018 zal een ‘ervaringstheater’ worden opgevoerd. Het thema van ‘de Dag’ is: ‘Lokale samenwerking #Hoedan?’. Het gaat over de transitie van de jeugdhulp naar gemeenten en wat dit van het vakmanschap van professionals vraagt. Theatermaker Carrie Bongers gaat met een aantal professionals aan de slag om een voorstelling te maken, […]

Lees verder

BPSW en Vilans: eerste verkenning samenwerking sociaal agogen in de gehandicaptenzorg

BPSW en Vilans verkenden voor het eerst mogelijkheden over samenwerking voor de beroepsvereniging van sociaal agogen in de gehandicaptenzorg. Waar kun je als kenniscentrum en beroepsvereniging de handen ineenslaan? Gaan voor beroepstrots is een mooi aanknopingspunt, zeker voor een beroepsgroep die zo bescheiden is. Maar ook samen werken aan actuele thema’s: Vilans beschikt over kennis, […]

Lees verder

Nieuwe functiegroep (sociaal agogisch) Begeleiders Gehandicaptenzorg van start

Op 19 maart jl. ging binnen de BPSW de functiegroep Begeleiders Gehandicaptenzorg van start! De leden van de functiegroep maken zich samen met de BPSW sterk voor de ontwikkeling, profilering en belangenbehartiging van de mbo- en hbo-begeleiders (sociaal agogen) in de gehandicaptenzorg. Zij doen dat door kennis uit te wisselen, ontwikkelingen in de sector te […]

Lees verder

Update Richtlijn Scheiding

Richtlijnen zijn levende documenten: ze zijn nooit af. Dat geldt ook voor de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Recent onderzoek, innovaties in de praktijk of ervaringen door gebruik geven nieuwe inzichten. Op een specifieke passage in de Richtlijn Scheiding en problemen van ouders en jeugdigen is veel feedback ontvangen. Het gaat om feedback op de algemene […]

Lees verder

Kennispunt voor Dementie op Jonge Leeftijd

Voor vragen over dementie op jonge leeftijd in midden Nederland Het is goed dat er in toenemende mate belangstelling bestaat voor de specifieke behoeften van jonge mensen met dementie en hun naasten. De groei van die belangstelling houdt helaas geen gelijke tred met inzicht in de mogelijkheden om gericht informatie over dementie op jonge leeftijd […]

Lees verder

Het kan en moet beter bij scheidingen, omwille van het kind

Zo’n 16.000 kinderen hebben nu ernstige last van de scheiding van hun ouders. Ze hebben moeite op school, emotionele stress, vertonen meer crimineel gedrag en krijgen vaker problemen in toekomstige relaties. De boodschap van André Rouvoet: als samenleving pikken we dat niet langer. Er moet bij een scheiding meer oog zijn voor het kind. Zijn […]

Lees verder

Op de bres voor maatschappelijk werk in casemanagement dementie

Profilering en positionering van het maatschappelijk werk zijn kernactiviteiten van de BPSW. Zo zet stafmedewerker Jolanda Winters zich in voor een stevigere positie van het maatschappelijk werk in het vakgebied casemanagement dementie. Dat is nodig, omdat er sprake is van de ontwikkeling van een nieuw functieprofiel casemanagement dementie met als benaming ‘expertiseprofiel dementieverpleegkundige.’ Met dit […]

Lees verder

Column: De stem van de professional

Door Lies Schilder, algemeen directeur BPSW De BPSW heeft samen met 14 andere beroepsverenigingen op 5 februari 2018 een eigen evaluatie van de jeugdwet aan de Tweede Kamer aangeboden, parallel aan de tussenevaluatie die in opdracht van de ministers van VWS en V&J is uitgevoerd. In hun evaluatierapport, ‘De stem van de professional’, doen de […]

Lees verder

Sjef is Sociaal Werker van het Jaar 2018!

  Sjef van der Klein is tijdens de Dag van de Sociaal Werker verkozen tot Sociaal Werker van het Jaar 2018. Na een spannende eindstrijd bleek Sjef, sociaal werker bij ContourdeTwern in Tilburg, de meeste stemmen te hebben ontvangen. Komend jaar is hij dé ambassadeur van het sociaal werk. ‘In zijn optreden laat hij zien […]

Lees verder