Nieuws

Adviseur Rita Verdonk op bezoek bij BPSW

Gisteren had de BPSW bezoek van Rita Verdonk, adviseur van de minister van Volksgezondheid. Zij is door het ministerie gevraagd te helpen in het terugdringen van de administratieve lasten in de jeugdzorg. Rita Verdonk ging bij BPSW in gesprek met jeugdzorgprofessionals. Het was een goede bijeenkomst waarin de deelnemers veel voorstellen voor verbeteringen aan hebben gedragen. […]

Lees verder

113 Zelfmoordpreventie vraagt om hulp bij benaderen ouders overleden jongeren

In 2017 overleden 81 jongeren door suïcide. Dat zijn er 33 meer dan het jaar daarvoor. Onderzoekers uit een werkgroep van 113 Zelfmoordpreventie, geleid door Prof. dr. Arne Popma (Amsterdam UMC), zijn op zoek naar ouders van jongeren die in 2017 door zelfdoding overleden. Hulpverleners kennen mogelijk de ouders van deze jongeren. De BPSW vraagt […]

Lees verder

Samenwerking tussen de Marokkaanse Beroepsvereniging van Sociaal Werk en de BPSW

Op 7 maart jongstleden hebben De Marokkaanse Beroepsvereniging van Sociaal Werk en de BPSW een samenwerkingsovereenkomst gesloten. We gaan samen onder andere studiereizen organiseren en leren van elkaars ervaringen met professionalisering, de uitvoeringspraktijk en belangenbehartiging. Van de BPSW waren bestuurslid Karin Landsbergen en voormalig bestuurslid Josien Hofs (beiden op de foto te zien) aanwezig om  de […]

Lees verder

Column: Wat is een professie? Over sociaal werkers, ambtenaren en zzp-ers

Steeds meer professionals in sociaal werk hebben te maken met insourcing, dat betekent dat zij ambtenaar worden. Volgens sommigen is dat een onwenselijke ontwikkeling omdat de professionele autonomie zou afnemen. Is die kritiek terecht? Sinds de gemeenten als gevolg van de decentralisaties financieel verantwoordelijk zijn voor veel vormen van sociaal werk, is er de begrijpelijke […]

Lees verder

3 tips voor het werken met de vernieuwde Meldcode

Om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen en hulp beter op gang te krijgen is de Meldcode per 1 januari vernieuwd. De vernieuwing zit in het ‘afwegingskader’. Dit hulpmiddel ondersteunt je bij je besluitvorming om wel of niet te melden. Hier krijg je 3 tips om met het afwegingskader aan de slag te gaan.  De Meldcode: […]

Lees verder

Stappenplan ‘omgaan met klachten of tuchtrecht’

Het risico van een klacht krijgen hoort bij de hulpverlening. Je werkt immers vaak met mensen die al veel hebben meegemaakt, soms behoorlijk boos zijn en zich machteloos voelen. Hangt het tuchtrecht als een zwaard van Damocles boven je hoofd? Is het zo spannend dat je alles wilt doen om een klacht te voorkomen? Dat […]

Lees verder

Oproep: Regio-ambassadeurs Zorg voor de Jeugd gezocht

Wil jij meewerken aan de transformatie van de jeugdhulp als regioambassadeur? De BPSW is samen met andere beroepsverenigingen, branches, cliëntenorganisaties, VNG en VWS en VenJ actief binnen het programma Zorg voor de jeugd. Doel van het actieprogramma is dat de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter wordt voor kinderen, jongeren en gezinnen, […]

Lees verder

AVL Congres ’Oncologie in perspectief – 25 jaar’

Op donderdag 20 juni 2019 organiseert het Antoni van Leeuwenhoek voor het 25ste achtereenvolgende jaar een symposium over ontwikkelingen in de oncologische zorg voor verpleegkundigen en paramedici. Leden van de BPSW krijgen 10% korting op de entreeprijs! Het symposium vindt plaats in Theater de Meervaart in Amsterdam. Het thema dit jaar is ’Oncologie in perspectief […]

Lees verder

World Social Work Day, 19 maart 2019

Op 19 maart is het World Social Work Day (WSWD). In 2019 is het thema: “Een pleidooi voor het belang van menselijke relaties” World Social Work Day is dè dag in het jaar waarop sociaal werkers wereldwijd samenkomen om te vieren wat het beroep heeft bereikt en om de themaboodschap onder de aandacht te brengen bij hun gemeenschappen, het […]

Lees verder

Geheimhouding, wat mag wel en wat niet? Antwoorden voor sociaal werkers

Geheimhouding binnen de hulpverlening is ‘hot’. Je komt steeds vaker in situaties dat je jezelf vragen moeten stellen over geheimhouding, zoals: Hoe kan ik gegevens uitwisselen binnen het samenwerkingsverband? Mogen minderjarigen zonder tussenkomst van hun ouders hun dossier inzien? Wat moet er in een dossier staan en wat niet? Ben ik verplicht kindermishandeling te melden? […]

Lees verder

Tips & tricks voor een digitaal bewuste sociaal werker

Hoe geef jij vorm aan je rol als sociaal werker in de digitale samenleving? Heb je zicht op de mogelijkheden? Ken je de kansen en risico’s? In de scholing ‘Sociaal werk in de digitale samenleving’ op 24 mei en 14 juni 2019 krijg je hier inzicht in. Docent Marcha Hartman geeft in dit artikel alvast […]

Lees verder

Best practice video: hoe verminder je de administratielast in je werk?

De organisatie Welzijn Capelle is erin geslaagd de vermijdbare administratieve lasten te verminderen. In deze video vertellen ze hoe ze dat in samenwerking met gemeente en bestuur voor elkaar kregen. BPSW in actie om administratieve lastendruk aan te pakken Veel professionals willen af van de vermijdbare administratieve lasten. De BPSW neemt deel in twee actieprogramma’s […]

Lees verder

Uitgelicht: een medisch maatschappelijk werker

Leden van de BPSW werken in uiteenlopende sectoren en functies in het sociaal werk. Wie zijn deze professionals? En wat drijft hen? Het woord is dit keer aan Colin van der Heijden, medisch maatschappelijk werker, verbonden aan de afdeling Medische Psychologie in het Radboudumc en Master Social Work in opleiding aan de Hogeschool Arnhem en […]

Lees verder

Registerpunten behalen met beroepsontwikkeling

Ben jij lid van de BPSW en geregistreerd in een beroepsregister? Dan kun je registerpunten behalen met activiteiten in het kader van beroepsontwikkeling. Alle registers voor professionals in sociaal werk (SKJ en Registerplein) bieden daar mogelijkheden voor. Wist je bijvoorbeeld dat alleen het lid zijn van de BPSW al 1 punt per jaar oplevert voor […]

Lees verder

Drie tips om met intervisie aan de slag te gaan

“Bij ons wordt intervisie eigenlijk altijd casuïstiek bespreken. Hoe zorgen we er samen voor dat we echte intervisie gaan doen?” Herkenbaar? Vermijd die valkuil met deze drie tips. Tip 1 Een intervisiegroep omdat het moet? Dat werkt niet. Bespreek met elkaar welke afspraken je samen van belang vindt en leg die vast in een groepscontract. […]

Lees verder

Themabijeenkomsten ‘Schoolgericht werken in de jeugdhulp’

BPSW, Sociaal Werk Nederland en NJi hebben het initiatief genomen om een vervolg te organiseren op de Landelijke Themabijeenkomst ‘schoolmaatschappelijk werk; sterk in preventie’ van 2017. De themabijeenkomsten in april 2019 zijn bedoeld voor iedereen die samenwerkt met scholen om passende hulp en ondersteuning te bieden aan kinderen, jongeren en hun ouders. De bijeenkomst richt […]

Lees verder

SAVE THE DATE! Dag van het Jongerenwerk: 18 juni 2019

Versterken en verbeteren van de toekomst van het jongerenwerk. Dat is het motto van de Dag van het Jongerenwerk, op dinsdag 18 juni 2019. De organisatie is in handen van Lectoraat Youth Spot, Nederlands Jeugdinstituut, Sociaal Werk Nederland, BVjong, gemeente ’s Hertogenbosch, Erasmus+ en Verdiwel. Save the date en houd de site van BVJong in de […]

Lees verder

Samen Toekomst Maken: anders innoveren in het jeugddomein

Samen Toekomst Maken op 16 april is hét event waarvoor een breed netwerk van innovatoren uit het jeugddomein de handen ineen heeft geslagen. De Associatie voor Jeugd organiseert dit congres, samen met haar partners. Om kennis, tools, ervaringen en vraagstukken over (digitale) innovatie in het jeugddomein bij elkaar te brengen op één plek. Om met […]

Lees verder

BPSW aan tafel met minister de Jonge voor begeleiders gehandicaptenzorg

De BPSW zet zich in voor professionals in de gehandicaptenzorg en neemt deel aan het programma van VWS voor gehandicaptenzorg ‘Volwaardig leven’. BPSW-bestuurslid Raisa Bax, zelf begeleider in de gehandicaptenzorg, was 13 februari j.l. namens de BPSW bij een overleg met de minister. Er zijn goede plannen voor begeleiders in de gehandicaptenzorg om aan de […]

Lees verder

Publicatie artikel ‘Politiserend sociaal werk: we moeten groot denken’

‘Het bevorderen van sociale rechtvaardigheid is één van de belangrijkste redenen geweest voor het ontstaan van professioneel sociaal werk’, betoogt onze directeur Jan Willem Bruins in zijn artikel op de website socialevraagstukken.nl. Hij gaat met zijn bijdrage het debat aan met docent en schrijver Klaas Mulder. Die stelde dat sociaal werkers niet in staat zijn […]

Lees verder

BPSW actie om administratieve lastendruk aan te pakken

Door Jan Willem Bruins, algemeen directeur BPSW De vermijdbare administratieve lasten zijn een doorn in het oog van menige professional in sociaal werk. Daarom maakt BPSW zich sterk om de lastendruk op de werkvloer terug te dringen. Onder het motto ‘Zo kan het ook!’ brengen we best practices in beeld van professionals en instellingen die […]

Lees verder

Dag van de Sociaal Werker op woensdag 13 maart 2019

Preventie voorop en terug naar de basis! Op 13 maart aanstaande staat de ReeHorst Ede volledig in het teken van het werk van sociale professionals. Sprekers zijn onder meer Jan Willem Duyvendak, Alie Weerman en Halleh Ghorashi. Ook wordt de sociaal werker van het jaar bekend gemaakt! De dag wordt georganiseerd door Zorg+Welzijn.  Volg plenaire presentaties van wetenschappers en experts […]

Lees verder

Leren omgaan met cliënten met psychiatrische problematiek

Waarom houdt die ene cliënt je zo bezig? En stelt de ander je geduld behoorlijk op de proef? De krachten in de spreekkamer zijn soms zo groot dat je je afvraagt of een cliënt wel bij jou thuishoort. Of hoe je met de situatie om moet gaan. De training ‘Complexe interacties met cliënten in de […]

Lees verder

Jeugdzorg in actie

Professionals in zorg en welzijn komen steeds meer in beweging om iets te doen aan de schaduwkanten van de decentralisaties. De kwaliteit van het werk voor burgers die vormen van sociaal werk nodig hebben staat onder druk. De BPSW focust in 2019 op de volgende thema’s: Werkdruk Professionele autonomie Administratieve lastendruk Voor dit laatste onderwerp […]

Lees verder

Verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht

Sinds 1 januari 2019 zijn de aanpassingen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. De 5 stappen uit de meldcode blijven hetzelfde, maar het is nu een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Hier geven we een overzicht van de gebundelde informatie en […]

Lees verder