113 Zelfmoordpreventie vraagt om hulp bij benaderen ouders overleden jongeren

In 2017 overleden 81 jongeren door suïcide. Dat zijn er 33 meer dan het jaar daarvoor. Onderzoekers uit een werkgroep van 113 Zelfmoordpreventie, geleid door Prof. dr. Arne Popma (Amsterdam UMC), zijn op zoek naar ouders van jongeren die in 2017 door zelfdoding overleden. Hulpverleners kennen mogelijk de ouders van deze jongeren. De BPSW vraagt dan ook graag aandacht voor onderstaand bericht van 113 Zelfmoordpreventie.

113 Zelfmoordpreventie is gestart met een verdiepend spoedonderzoek naar de achtergronden van zelfdoding onder jongeren tot 20 jaar die overleden in 2017. In dat jaar overleden 81 jongeren, 33 meer dan in 2016. Het ministerie van VWS is geschokt over de stijging en heeft 113 Zelfmoordpreventie de opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren en in september aanbevelingen te presenteren.

Onderzoekers uit de werkgroep, geleid door Prof. dr. Arne Popma (Amsterdam UMC), zijn op zoek naar ouders van jongeren die in 2017 door zelfdoding overleden. Zij willen graag de ouders van deze 81 jongeren interviewen om zo meer te weten te komen over de achtergronden van het overlijden van hun kinderen. De onderzoekers kunnen de ouders zelf niet benaderen, omdat zij niet weten wie dit zijn. Er zijn inmiddels zes paar ouders gevonden. Daarom vragen we (nogmaals) uw hulp. Wellicht kent u ouders die in 2017 een kind verloren en kunt u hen op de hoogte brengen van dit onderzoek. Het zou helpen als u dit bericht verder wilt verspreiden.

Door middel van interviews met ouders en eventueel andere nabestaanden, zorgverleners en docenten willen de onderzoekers achterhalen wat de achtergronden van het overlijden zijn geweest. Daarna zullen zij aanbevelingen doen aan het ministerie van VWS, zodat jongeren met zelfmoordgedachten in de toekomst beter geholpen zullen worden. Het gaat er niet om schuldigen aan te wijzen.

Wij realiseren ons dat de vraag om mee te doen een moeilijke, wellicht pijnlijke vraag is. Want hoe zeer wij ons best zullen doen onnodig leed te besparen, kan het niet anders dan dat het interview voor ouders met sterke en bezwarende emoties gepaard zal gaan. De onderzoekers zijn uitgebreid getraind om nabestaanden op te vangen en wijzen op verdere zorg, ongeacht of zij meedoen of niet. Meedoen is vrijwillig en anoniem.

Wilt u meer weten over het onderzoek, kijk dan op de website van het onderzoek. 113 Zelfmoordpreventie is te bereiken via email: onderzoek@113.nl en telefoonnummer 020-2408881.