Interview met BPSW-lid over de pilot Voorkomen ontspoorde mantelzorg van Meppel

‘Ontspoorde mantelzorg voorkomen’ is een van de vijf pijlers uit het vervolgactieplan ‘Ouderen in veilige handen’. Inmiddels zijn in tien gemeenten pilots in volle gang. Annerieke van Dongen, maatschappelijk werker bij Zorggroep Noorderboog en BPSW-lid, is een van de initiatiefnemers van een pilot in Meppel. Zij vertelt in dit interview over haar doel: een betere preventie van ouderenmishandeling. Ook vertelt ze over de succesfactoren van de pilot en over hoe je met elkaar in actie kunt komen. “Een goed netwerk en samenwerking op lokaal niveau zijn hard nodig.”