Inventarisatie behoefte Bijeenkomst 2019 ‘Schoolgericht werken vanuit de jeugdhulp’

In 2017 was de landelijke bijeenkomst 'Schoolmaatschappelijk werk; Sterk in preventie', georganiseerd door BPSW, Sociaal Werk Nederland en Nederlands Jeugdinstituut.  Deelnemers waren enthousiast over deze bijeenkomst en gaven aan graag een vervolg te willen. Daarbij is inmiddels de benaming 'schoolmaatschappelijk werk' niet altijd zichtbaar en zijn er meer jeugdprofessionals die samenwerken met het onderwijs.

Wij sluiten graag aan bij wat in de praktijk speelt. En daarom horen wij graag wat jij vindt! Zodat we voor de nieuwe bijeenkomst goed kunnen aansluiten bij waar jij als jeugdprofessional behoefte aan hebt.

Je kunt de online vragenlijst hier vinden.