Aanpak vermijdbare administratieve lasten voor professionals

De vermijdbare administratieve lasten zijn een doorn in het oog van menige sociale professional. Om in kaart te brengen waar de oorzaken liggen die aangepakt kunnen worden, is onder SKJ geregistreerden een uitvraag gedaan. De betrokken beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO zijn zeer tevreden over de grote respons: ruim 4000 professionals hebben de enquête ingevuld!

Belangrijk is dat een groot deel van de respondenten (88%) heeft aangegeven dat ze in meerdere of mindere mate last hebben van vermijdbare administratieve lasten, waardoor zij minder tijd hebben voor hun cliënten.

In de uitvraag geven SKJ-geregistreerde jeugdprofessionals als belangrijkste oorzaak voor hun hoge administratieve lastendruk aan:

  • regels die volgen uit contracten met gemeenten (77%).
  • regelgeving vanuit het Rijk (47%)
  • en regels die afkomstig zijn van de eigen werkgever (42%).

Met de uitkomsten van dit onderzoek gaan de beroepsverenigingen verder aan de slag. Dat doen we bijvoorbeeld in het bestuurlijk overleg met de minister van VWS op 19 december, in de actieprogramma’s ‘Ontregel de zorg’ en ‘Zorg voor de Jeugd’ en door het verzamelen van goede voorbeelden uit de praktijk over het verminderen van de lastendruk.

De beroepsverenigingen zetten zich al actief in voor een verder terugdringen van de vermijdbare lastendruk en blijven dat ook doen. In de afgelopen tijd hebben we dat al gedaan door via social media best practices op te halen van professionals die hun administratieve lastendruk wisten terug te dringen. En op 11 februari van13.00 tot 16.30 uur is er de mogelijkheid deel te nemen aan een klankbordgroep over vermijdbare administratieve lasten. Locatie: kantoor SKJ in Bilthoven. Gespreksleiders zijn Jurja Steenmeijer van de BPSW en Yolande de Best van SKJ. Wil je meedoen aan dat gesprek, meld je aan bij Yolande de Best.

Ook voor veel niet-SKJ geregistreerde sociale professionals is lastendruk een groot probleem. Meld je bij ons als je goede ideeën voor oplossingen hebt. Binnenkort zullen we een aantal voorbeelden van hoe het beter kan aandacht geven. En als je zelf in je organisatie een bijeenkomst wil organiseren om te bespreken welke administratieve lasten vermijdbaar zijn en dus geschrapt kunnen worden, laat het ons weten op info@bpsw.nl. Het ministerie van VWS heeft voor het organiseren van zo’n ‘schrapsessie’ middelen beschikbaar.

De BPSW zal zich ook de komende tijd actief inzetten om de professionele autonomie te herstellen. Vertrouwen is echt beter en goedkoper dan controleren!

 

Uit de Evaluatie jeugdwet, de stem van de professionalbleek dat professionals kwalitatief goede hulp willen bieden, willen investeren in het bijhouden van hun vak en zich bewust zijn van hun professionele verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd geven zij aan dat ze in hun werk belemmerd worden door de bureaucratie en de regel- en verantwoordingsdruk waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd. De gerapporteerde hoge regeldruk bevestigde het beeld uit de eerste evaluatie Jeugdwet.

In mei 2018 is het Actieplan Ontregel de zorg naar de Tweede Kamer gestuurd, Daarin werd aangekondigd dat de voortgang periodiek zou worden gemonitord om de effecten van de maatregelen te kunnen volgen. Bovenstaande enquête kan gezien worden als een eerste peiling.