Begeleide Intervisiegroep voor sociaal werkers binnen de gezondheidszorg bij de BPSW van start, doe je mee?

Werken binnen de gezondheidszorg brengt dilemma’s met zich mee. Omdat de BPSW hecht aan reflectie als onderdeel van het professioneel handelen, wil de BPSW de mogelijkheid bieden aan sociaal werkers / maatschappelijk werkers binnen de gezondheidszorg om deel te nemen aan begeleide intervisie.

Deze intervisiegroep komt op jaarbasis 6 keer bijeen in Utrecht van 16.00 tot 18.00 uur (of van 17.00-19.00 uur) en kan bestaan uit 6 tot 8 deelnemers. De intervisie wordt begeleid door Karen Rutgers,  een ervaren intervisor met affiniteit en bekendheid op het terrein van de gezondheidszorg.

Kosten
De kosten van deze 6 bijeenkomsten per jaar bedragen € 290,00 en betreffen de kosten van de begeleider; de ruimte en catering wordt aangeboden door de BPSW. Niet-leden betalen het dubbele tarief.

Planning
Als je je inschrijft verbind je je in ieder geval voor een jaar met deze groep. In overleg met de deelnemers wordt de dag voor de intervisie en de jaarplanning vastgelegd. We willen van start met een nieuwe groep vanaf 1 januari 2019.

Reflectiepunten
Wanneer je aan deze groep blijft deelnemen voldoe je in bijna 3 jaar aan de reflectiepunten die het beroepsregister Registerplein heeft vastgelegd.

Vragen, aanmelden
Zodra er 7 aanmeldingen zijn, dan kan de groep van start gaan. Heb je vragen of wil je je opgeven? Mail dan met Magteld Beun (mbeun@bpsw.nl) stafmedewerker bij de BPSW.