BPSW actie om administratieve lastendruk aan te pakken

Door Jan Willem Bruins, algemeen directeur BPSW

De vermijdbare administratieve lasten zijn een doorn in het oog van menige professional in sociaal werk. Daarom maakt BPSW zich sterk om de lastendruk op de werkvloer terug te dringen. Onder het motto ‘Zo kan het ook!’ brengen we best practices in beeld van professionals en instellingen die de lastendruk verminderd hebben. Deze oplossingen kunnen een inspiratiebron voor andere instellingen zijn.

Ook gebruiken we deze best practices in de overleggen met minister de Jonge (VWS), de branche-organisaties en de gemeenten. De BPSW neemt ook deel aan twee actieprogramma’s van VWS die de lastendruk moeten verminderen. In het laatste bestuurlijk overleg met de minister en vertegenwoordigers van gemeenten, branches en beroepsverenigingen is afgesproken dat er binnen een jaar een aanzienlijke vermindering van de papierwinkel gerealiseerd moet zijn.

Onderzoeken lastendruk
Hoewel er al genoeg over dit onderwerp bekend is, leveren twee recente onderzoeken nog eens een bevestiging van de ernst van de situatie. Het eerste onderzoek onder ruim 4000 sociaal werkers in de jeugdzorg geeft aan dat maar liefst 88% last heeft van vermijdbare administratieve lasten. Het vaakst wordt de gemeente als oorzaak genoemd(77%), daarna het Rijk(47%) en dan de eigen instelling (42%).

Het tweede onderzoek, de Verkenning Arbeidsmarkt Jeugd, laat zien dat veel sociaal werkers -met name jeugdzorgwerkers- stoppen met hun baan omdat ze er geen plezier meer in hebben vanwege de administratieve verantwoordingsplicht. Meer dan 15% van deze professionals stopte afgelopen jaar met het doorgaans toch gewilde werk in de jeugdzorg. Ook het ziekteverzuim in de jeugdzorg is het hoogste van al het verzuim in de sector zorg en welzijn.

Tekorten op de arbeidsmarkt
Als de uitstroom uit de jeugdzorg doorgaat in het huidige tempo, zullen er aanzienlijke tekorten op de arbeidsmarkt gaan ontstaan. Hoewel de lastendruk ook al bestond vòòr de decentralisaties, is de problematiek sinds de decentralisaties verder verergerd. Mede door de forse bezuinigingen.

Dit geldt niet alleen voor de jeugdzorg, in wijkteams en bij de uitvoering van de WMO spelen vergelijkbare problemen.

Richard Sennet zegt het goed in zijn boek de Ambachtsman: professionals hebben een innerlijke drijfveer om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren omwille van het werk zelf. Bureaucratie ontmoedigt het vakmanschap.

Goede voorbeelden bekend maken
Ook minister de Jonge is overtuigd van de ernst van de situatie. Er zijn twee actieprogramma’s van VWS die oplossingen moeten brengen: ‘(Ont-)regel de zorg’ en ‘Zorg voor de jeugd’. Er zijn ook middelen beschikbaar gesteld door VWS voor instellingen die zogenaamde ‘schrapsessies’ willen organiseren. Informeer bij de BPSW naar de mogelijkheden zo’n sessie in jouw instelling te organiseren.

Omdat sociaal werkers zelf vaak heel goed weten hoe het beter kan, gaat de BPSW een aantal goede voorbeelden bekend maken van professionals die in hun instelling de lastendruk al hebben aangepakt of goede ideeën hebben over hoe dat zou kunnen.

Op camera
We komen graag bij je langs met een professionele filmer om jouw oplossing in beeld te brengen. Ook nemen we deze oplossingen als voorbeelden van hoe het beter kan mee in onze acties en overleggen. Als je jouw goede idee liever anoniem of zonder publiciteit met ons wil delen, kan dat uiteraard ook. De BPSW is er ook voor om kritische sociaal werkers uit de wind te houden. Ik hoor graag van je via jwbruins@bpsw.nl. Bellen kan ook: 06-29 00 22 57.