BPSW-bestuurslid Mariska Meijnen wint Movisie-scriptieprijs voor master-onderzoek

BPSW-bestuurslid Mariska Meijnen heeft de Movisie-scriptieprijs gewonnen voor haar master-onderzoek ‘Eigen kracht? Bouw samenkracht in de wijk!’.

De jury is onder de indruk van het hoge niveau van de literatuurstudie en casestudy. De jury noemt het een ‘rijk onderzoek’. Het onderwerp is actueel:

Werken in een wijkteam vergt een generalistische werkwijze waarbij zowel oog is voor de individuele bewoner als voor de sociale context van de wijk. Dit onderzoek laat zien hoe sociaal werkers continu schakelen tussen ondersteuning en activering en tussen individueel werken en collectiveren. Dit is geen nieuw inzicht, maar deze werkwijze wordt in dit onderzoek wel heel helder in beeld gebracht. Het biedt echt een inkijkje in het vakmanschap en de kracht van sociaal werkers. Bovendien levert het onderzoek concrete handvatten op om naar collectivering te werken.

Mariska schreef ook een artikel over haar onderzoek.