BPSW – Intervisiegroep revalidatie, doe jij mee?

Nieuwe ronde begeleide intervisiegroep voor maatschappelijk werkers binnen de revalidatie bij de BPSW van start, doe jij mee?

Werken binnen de revalidatie brengt diverse dilemma’s met zich mee. Omdat de BPSW hecht aan reflectie als onderdeel van het professioneel handelen, wil de BPSW de mogelijkheid bieden aan maatschappelijk werkers binnen de revalidatie om deel te nemen aan begeleide intervisie.

Deze intervisiegroep komt 6 keer per jaar bijeen in Utrecht van 16.00 tot 18.00 uur en kan bestaan uit 6 tot 8 deelnemers. De intervisie wordt begeleid door Karen Rutgers,  een ervaren intervisor met affiniteit en bekendheid op het terrein van de gezondheidszorg.

De kosten van deze 6 bijeenkomsten per jaar bedragen €  290,00 en betreffen de kosten van de begeleider; de ruimte en catering wordt aangeboden door de BPSW. Niet-leden betalen het dubbele tarief.

Als je je inschrijft verbind je je in ieder geval voor een jaar met deze groep. In overleg met de deelnemers wordt de dag voor de intervisie en de jaarplanning vastgelegd. Wanneer je aan deze groep blijft deelnemen voldoe je in bijna 3 jaar aan de 10 reflectiepunten die beroepsregister Registerplein heeft vastgelegd!

Zodra er nog 3 aanmeldingen binnen komen, kan de groep van start gaan. Heb je vragen of wil je je opgeven? Mail dan met Magteld Beun mbeun@bpsw.nl,  stafmedewerker bij de BPSW.