BPSW steunt acties voor oplossing Kinderpardon – Doet u mee?

De BPSW heeft zich - als beroepsvereniging van professionals die in hun werk veel te maken krijgen met kinderen in de knel - geschaard achter een aantal initiatieven waarin gepleit wordt voor een oplossing voor de 400 kinderen die momenteel vastzitten in onze asielprocedure(s).

Veel mensen denken dat er met de komst van het Kinderpardon in 2013 een oplossing is gekomen. Dat is helaas niet waar. 92% van de kinderen die een beroep doen op het Kinderpardon wordt afgewezen, ondanks dat zij al langer dan vijf jaar in Nederland verblijven nadat zij een verblijfsvergunning hebben aangevraagd. Ongeveer 400 kinderen zijn al meer dan vijf jaar in Nederland zonder verblijfsvergunning. Deze kinderen leven in grote angst en onzekerheid. Angst dat ze teruggestuurd worden naar een land dat ze niet kennen omdat zij hier al jaren wonen, naar school gaan en vriendjes en vriendinnetjes hebben. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat uitzetting na een verblijf van vijf jaar in Nederland schadelijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Per jaar komen er honderden gewortelde kinderen bij aan wie een verblijfsvergunning op grond van het Kinderpardon wordt geweigerd.

Uitzetting van deze kinderen is een schending van de kinderrechten. De kinderen en hun rechten moeten weer centraal komen te staan. Defence for Children zet zich (met steunpartners waaronder BPSW) in om te komen tot een wet waarin de erkenning van het recht op verblijf voor kinderen die vijf jaar of langer in Nederland zijn wordt geregeld.

Er zijn momenteel twee acties rond het kinderpardon waarin u uw stem kunt laten horen.

  1. Burgerinitiatief van Tim Hofman #BOOS: Ok, dit is ons plan: de politiek probeert nu een beter immigratiebeleid te verzinnen. Dat willen wij ook, want zelfs snel het land uitgezet worden is beter dan na vijf, zes, tien jaar je hele leven vaarwel te moeten zeggen. Maar totdat Den Haag zijn zaakjes op orde heeft, willen wij een ruimer kinderpardon. Eentje die wél werkt. Zodat de 400 kinderen die nu in de shit zitten mogen blijven. Want dat is uiteindelijk precies waarom het kinderpardon ooit bedacht is. Weten om welke kinderen het gaat? Kijk dan de documentaire.

Er zijn inmiddels meer dan voldoende handtekeningen om hierover spreektijd in de Tweede Kamer te krijgen. Maar het is belangrijk dat de politiek weet hoezeer dit thema leeft in Nederland. Laat uw stem horen en teken voor dit burgerinitiatief via: https://bnnvara.nl/pagina/eige-land

  1. Actie De Goede Zaak: is opgericht om geluid te maken, maar voor een eerlijker, duurzamer, inclusiever en rechtvaardiger Nederland. En daar kun je bij helpen. Al 77 gemeenten zijn kinderpardongemeenten. In al die gemeenten nam de raad een motie aan om in Den Haag te pleiten voor een humaan kinderpardon. Veel lokale politici van D66, ChristenUnie en CDA steunen die moties. En dat zorgt voor meer druk op de coalitie. Via deze link kan je jouw gemeente (burgemeester) een mail sturen (tekst is voorbereid, maar mag je ook aanpassen) met de vraag zich in te zetten voor het kinderpardon. Als gemeenten zich uitspreken voor het kinderpardon, helpen zij ons de landelijke politiek te overtuigen, zo kunnen we het verschil maken voor ruim 400 kinderen!

Doet u mee met beide acties? Klik dan direct door op beide links naar de acties.