Column: Find your Voice to Create a Better Society!

Door: Lies Schilder, algemeen directeur BPSW

De BPSW heeft als missie om stem te geven aan sociaal werk. Laten horen en zien hoe sociaal werkers mensen ondersteunen om zelf (weer) greep te krijgen op hun leven. Vertellen wat daarvoor nodig is en signaleren wat dit vraagt van de politiek. Daaraan stem geven is nodig omdat veel sociaal werk wordt verricht in stilte.

Actie ondernemen
‘Stille praktijken’ noemt Marcel Spierts dat in zijn proefschrift. Door die stilte hebben sociaal werkers minder invloed op het lokale beleid dan gezien hun kennis en expertise wenselijk is. Wat dat betreft kunnen zij het veel bezongen mantra van burgerparticipatie ook op zichzelf betrekken. Veel van onze actieve leden doen dat ook. Zij ondernemen actie vanuit functiegroepen of andere netwerken van de BPSW richting werkgevers, opleidingen en politici.

Inspiratie opdoen
Daarvoor kunnen zij ook inspiratie opdoen in de column ‘Waar blijft de Europese burger-lobbyist?’ van Caroline de Gruyter in de NRC van 2/3 september jl. (In het nieuws,  p.11). De Gruyter doet suggesties waaraan ook sociaal werkers iets kunnen hebben. Bijvoorbeeld de verwijzing naar het boek “Lobbying for Change; Find your Voice to Create a Better Society’ van de hoogleraar Europees recht Alberto Alemanno.

Geen apathie maar participatie
Deze Alemanno stelt dat democratie geen apathie is, zoals een keer in de vier jaar stemmen en het daarbij laten, maar participatie. Niet perse participatie op hoog niveau in politieke organen maar ook ‘kleine’ acties van individuele burgers. Die kunnen namelijk uiteindelijk een groot effect sorteren. Hij noemt als voorbeeld een actie die is begonnen door een paar burgers, en uiteindelijk heeft geleid tot het afschaffen van roamingtarieven in Europa. Voor dat soort ‘counterdemocracy’ zijn volgens hem burgers nodig die politici kennen, weten waar die mee bezig zijn, het politieke spel kennen en dat beïnvloeden. Door consequent een issue te volgen en te behartigen dat hen aanspreekt.

Counterdemocracy
Dit soort lobby past goed bij sociaal werkers. Het bedrijven van counterdemocracy sluit naadloos aan bij onze kerntaak ‘Signalering, collectieve belangenbehartiging en preventie’, zoals verwoord in het Beroepsprofiel van de maatschappelijk werker. De internationale vereniging, de IFSW, bedrijft dit soort counterdemocracy onder de noemer van ‘Advocacy’. En dichter bij huis: het BPSW regionetwerk Rotterdam volgt de effecten van de gemeentelijke aanpak van het wijkwerk door werkbezoeken af te leggen en knelpunten die zij constateren te delen met de afdeling Vakontwikkeling van de gemeente. Ook in onze vakbladen zijn regelmatig aansprekende voorbeelden te vinden van dit soort counterdemocracy van sociaal werkers. De BPSW stimuleert dit. Opdat steeds minder sociaal werkers zich stil houden. Find your Voice to Create a Better Society!