Contributietarieven 2019

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 15 november 2018 zijn de contributietarieven voor kalenderjaar 2019 vastgesteld. Op basis van de prognoses van het CPB  omtrent loon- en prijsontwikkeling in 2019 van 2% en daarmee ook hogere kosten voor BPSW in 2019, is een verhoging van de contributies met 2% ingaande 1 januari 2019 noodzakelijk.

U vindt de vastgestelde tarieven in het overzicht contributietarieven BPSW 2019