Deelnemers en meelezers gezocht voor praktijktoets Richtlijn Scheiding

De beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkelingen van richtlijnen in de Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Het NJi is daarin de kennis- en procespartner. Na een aantal jaren worden bestaande richtlijnen getoetst op actualiteit. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn in de praktijk of in de stand van de wetenschap kan een richtlijn worden herzien. We zijn momenteel op zoek naar deelnemers voor de praktijktoets, en naar meelezers voor de richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen. 

Aan de herziening van de Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen wordt op dit moment hard gewerkt door de ontwikkelaar (Nederlands Jeugdinstituut) en de werkgroep. Deze richtlijn is in 2015 geautoriseerd door BPSW, NIP en NVO en sindsdien volop in gebruik genomen. Dit gebruik leverde allerlei feedback op uit de praktijk. Over de inhoud en de bruikbaarheid van de richtlijn, vaak voorzien van tips om deze te verbeteren.

Deelnemers aan de praktijktoets gevraagd
Voor de praktijktoets van de herziene Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen, die gepland staat in de maand januari 2019, zijn we op zoek naar deelnemers. Meer informatie

Ook zijn we op zoek naar meelezers voor de richtlijn Scheiding
Na een traject van informatie verzamelen en herschrijven, volgt een commentaarfase. In die fase lezen mensen mee die in de praktijk met een richtlijn werken, en lid zijn van één van de beroepsverenigingen.

In januari 2019 start de commentaarfase van de richtlijn Scheiding. Werk jij op een HBO-functie in de jeugdhulp en gebruik de richtlijn scheiding? Meldt je dan als meelezer. We kunnen je praktijkervaring en feedback goed gebruiken!

Je kunt je belangstelling kenbaar maken door een mail te sturen aan BPSW stafmedewerker Jurja Steenmeijer jsteenmeijer@bpsw.nl

Meer over de herziening van richtlijnen